Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750

Adam GOLDWYN*

*Assist. Prof. Dr., Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Uppsala, Sweden.adam.goldwyn@lingfil.uu.se

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 123-139
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: Albanian literature in general – and poetry in particular – has received little scholarly attention outside the Balkans, and yet this literature has much to offer reader and critic alike. Robert Elsie, one of the few Albanologists working in English, has brought attention to Albanian literature by way of several books of translation as well as critical works on politics, culture, history and individual authors. There is as yet no significant body of literary criticism which analyzes broad thematic trends and poetic memes in texts from a variety of periods and places. This essay seeks to serve as a foundation for this kind of synthetic scholarship. Through close readings of poems from the beginnings of Albanian literature to today on the inter-related themes of exile and nostalgia, this work emphasizes the evolution of Albanian attitudes about colonization and independence as they are viewed from at home and in the diaspora.

Keywords: : Albania, exile, poetics, diaspora

Özet: Genelde Arnavut edebiyatı ve özelde de Arnavut şiiri Balkan’ların dışına taşan bir akademik ilgiye sahip olmuştur; ancak halen okuyucu ve eleştirmenlere bu edebiyatın sunacakları çoktur. İngilizce yazan Arnavutbilimcilerden Robert Elsie yapmış olduğu çeviriler ve politik, kültürel, tarihsel ve bireysel yazan bir çok yazar hakkındaki eleştirileriyle Arnavut edebiyatını çalışan bir kaç kişiden biridir. Ancak, bir çok tarihsel dönem ve coğrafi bölgeden gelen edebi metinlerin konularını ve şiirsel özelliklerini konu edinen çalışma halen çok azdır. Bu çalışma işte bu gereksinimi temellendirmeyi hedeflemektedir. Arnavut ede­biyatının başlangıcından günümüze kadar yazılmış şiirlerin incelenmesiyle sürgün ve nostalji konularına odaklanan bu çalışma Arnavut edebiyatının kolonicilik ve bağımsızlığa yurt içi ve dışında yaşayan Arna­vutlar tarafından bakışını ele almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Arnavutluk, sürgün, şiir, diaspora

       
Önceki MakaleMetin PDF

 e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Adam GOLDWYN

Sayfa Açıklaması: Adam GOLDWYN Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750

Anahtar Kelimeler: