Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra,
Band 5, Limyra. Studien zu Kunst und Epigraphik in den Nekropolen der Antike,  Viyana, 2012, Phoibos Verlag, 465 sayfa (100 Levha, 7 Pafta Ek ile birlikte). ISBN: 978-3-85161-062-8

Ç. Afşin AYGÜN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, caaygun@akdeniz.edu.tr
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 317-319
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

J. Borchhardt ve ikonografik incelemeleriyle öne çıkan A. Pekridou-Gorecki ağırlıklı olmak üzere uzun yıllar boyunca Limyra kazısında -kimisi 1965'teki Myra yüzey araştır­ma­sından beri Borchhardt'la- çalışan araştırmacılar (Ş. Karagöz, G. Neumann, R. Scwienbacher, M. Seyer, V. Stuppner, V. Üblagger, M. Wörrle) kendi uzmanlık alanlarında katkılar sağlayarak bu kollektif eseri oluşturmuşlardır. Eserde Önsözler ve Kaynakçadan sonra Lykia mezar plastiğinden bahseden bir Giriş ile Limyra nekropolis'leri hakkında genel bilgi verilen ilk bölüm gelir. Kitabın asıl konusunu oluşturan Klasik Dönem Limyra nekropolis'leri, izleyen dört bölümde incelenmişlerdir. Klasik Dönem kadar kapsamlı olmamakla birlikte, muhtemelen süreklilik sağlamak adına, Limyra'nın Hellenistik ve Roma nekropolis'lerine de iki kısa bölümde yer verilmiştir. Hellence ve Likçe mezar yazıtlarının ayrı ayrı ele alındığı epigrafi bölümünden sonra editörün yazdığı Sonuç bölümü ve Levhalar ile eser sonlanır. Ek Paftalar ise ana cilt ile birlikte ayrı bir kılıf içinde sunulmuştur.

Kazılar kapsamında 1970'lerde incelenmesine başlanan Limyra'nın Lykia nekropolis'lerine, ilişkin mimari araştırmaları, Z. Kuban'ın 1999 yılında tamamlanan doktora tezi ile toparlanmış­tır. Odak noktasını bu tezin oluşturduğu ve Limyra nekropolis'lerinin mimarisinin ele alındığı bir kitap, yine aynı yazar tarafından 2012 yılında yayınlanmış olup (Kuban, Z. (2012) Die Nekropole von Limyra. Bauhistorische Studien zur klassischen Epoche, Forschungen in Limyra 4) mezarların epigrafik belgeleri ve plastik verileri de burada incelenen kitap dahilinde işlenmiştir..

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Afşin AYGÜN

Sayfa Açıklaması: Afşin AYGÜN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: