Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra, Band 5, Limyra. Studien zu Kunst und Epigraphik in den Nekropolen der Antike, Viyana, 2012, Phoibos Verlag, 465 sayfa (100 Levha, 7 Pafta Ek ile birlikte).ISBN: 978-3-85161-062-8

Ç. Afşin AYGÜN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, caaygun@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 317-319
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

J. Borchhardt ve ikonografik incelemeleriyle öne çıkan A. Pekridou-Gorecki ağırlıklı olmak üzere uzun yıllar boyunca Limyra kazısında -kimisi 1965'teki Myra yüzey araştır­ma­sından beri Borchhardt'la- çalışan araştırmacılar (Ş. Karagöz, G. Neumann, R. Scwienbacher, M. Seyer, V. Stuppner, V. Üblagger, M. Wörrle) kendi uzmanlık alanlarında katkılar sağlayarak bu kollektif eseri oluşturmuşlardır. Eserde Önsözler ve Kaynakçadan sonra Lykia mezar plastiğinden bahseden bir Giriş ile Limyra nekropolis'leri hakkında genel bilgi verilen ilk bölüm gelir. Kitabın asıl konusunu oluşturan Klasik Dönem Limyra nekropolis'leri, izleyen dört bölümde incelenmişlerdir. Klasik Dönem kadar kapsamlı olmamakla birlikte, muhtemelen süreklilik sağlamak adına, Limyra'nın Hellenistik ve Roma nekropolis'lerine de iki kısa bölümde yer verilmiştir. Hellence ve Likçe mezar yazıtlarının ayrı ayrı ele alındığı epigrafi bölümünden sonra editörün yazdığı Sonuç bölümü ve Levhalar ile eser sonlanır. Ek Paftalar ise ana cilt ile birlikte ayrı bir kılıf içinde sunulmuştur.

Kazılar kapsamında 1970'lerde incelenmesine başlanan Limyra'nın Lykia nekropolis'lerine, ilişkin mimari araştırmaları, Z. Kuban'ın 1999 yılında tamamlanan doktora tezi ile toparlanmış­tır. Odak noktasını bu tezin oluşturduğu ve Limyra nekropolis'lerinin mimarisinin ele alındığı bir kitap, yine aynı yazar tarafından 2012 yılında yayınlanmış olup (Kuban, Z. (2012) Die Nekropole von Limyra. Bauhistorische Studien zur klassischen Epoche, Forschungen in Limyra 4) mezarların epigrafik belgeleri ve plastik verileri de burada incelenen kitap dahilinde işlenmiştir...


previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Afşin AYGÜN

Abstract: Afşin AYGÜN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: