Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoi

Ahmet YARAŞ, Ferit BAZ

Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne, ahmetyaras@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, feritbaz@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 263-268
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Zusammenfassung: Im Folgenden werden vier neue Inschriften aus dem antiken Kurort Allianoi behandelt, welche während der dortigen Notgrabungen zwischen den Jahren 1998 und 2006 aufgefunden und ins Pergamon Museum verbracht wurden. Die Inschriften sind sehr schlecht erhalten, vermutlich gehören sie verschiedenen Grabmonumenten. Bei der ersten Inschrift kommt ein Grab für eine Person namens Billas in Frage. In der zweiten Inschrift handelt es sich um ein, von einer Person namens Glykon dediziertes Grab. Die dritte Inschrift zeugt für ein Grab, das vermutlich der Frau einer Person namens Hymnos gehört. Letzte Inschrift ist ein nicht näher einzuordnendes fragmentarisches Dokument, das eine Person mit dem Gentilnomen Flavia im Dativ erwähnt.

Schlüsselwörter: Allianoi, Kurort, Grabmonument, Nekropole

Özet: Makalede, 1998-2006 seneleri arasında Allianoi sağlık merkezinde yürütülen kurtarma kazıları sıra­sında bulunmuş ve sonradan Bergama Müzesi'ne getirilmiş olan dört adet yazıt ele alınmaktadır. Ola­sılıkla farklı mezar anıtlarına ait olan bu yazıtlar, günümüze oldukça kötü bir şekilde ulaşmışlardır. İlk yazıtta olasılıkla Billas adındaki bir kimsenin mezarı; ikinci yazıtta ise Glykon adındaki birisi tarafından adanmış bir mezar söz konusudur. Üçüncü yazıt, Hymnos adındaki bir kimsenin adı günümüze ulaşmamış olan karısına yaptırdığı mezarı belgelemektedir. Dördüncü ve son yazıtın işlevi belirlenememekle bir­likte, bu yazıtta Flavia gens'ine mensup bir kadının ismi Dativus halinde zikredilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Allianoi, Sağlık Merkezi, Mezar Anıtı, Nekropolis

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Ahmet YARAŞ & Ferit BAZ

Sayfa Açıklaması: Ahmet YARAŞ & Ferit BAZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: