Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoi
Antik Sağlık Merkezi Allianoi'dan birkaç Mezar Yazıtı Fragmanı

Ahmet YARAŞ, Ferit BAZ

Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne, ahmetyaras@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, feritbaz@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 263-268
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Zusammenfassung: Im Folgenden werden vier neue Inschriften aus dem antiken Kurort Allianoi behandelt, welche während der dortigen Notgrabungen zwischen den Jahren 1998 und 2006 aufgefunden und ins Pergamon Museum verbracht wurden. Die Inschriften sind sehr schlecht erhalten, vermutlich gehören sie verschiedenen Grabmonumenten. Bei der ersten Inschrift kommt ein Grab für eine Person namens Billas in Frage. In der zweiten Inschrift handelt es sich um ein, von einer Person namens Glykon dediziertes Grab. Die dritte Inschrift zeugt für ein Grab, das vermutlich der Frau einer Person namens Hymnos gehört. Letzte Inschrift ist ein nicht näher einzuordnendes fragmentarisches Dokument, das eine Person mit dem Gentilnomen Flavia im Dativ erwähnt.

Schlüsselwörter: Allianoi, Kurort, Grabmonument, Nekropole

Özet: Makalede, 1998-2006 seneleri arasında Allianoi sağlık merkezinde yürütülen kurtarma kazıları sıra­sında bulunmuş ve sonradan Bergama Müzesi'ne getirilmiş olan dört adet yazıt ele alınmaktadır. Ola­sılıkla farklı mezar anıtlarına ait olan bu yazıtlar, günümüze oldukça kötü bir şekilde ulaşmışlardır. İlk yazıtta olasılıkla Billas adındaki bir kimsenin mezarı; ikinci yazıtta ise Glykon adındaki birisi tarafından adanmış bir mezar söz konusudur. Üçüncü yazıt, Hymnos adındaki bir kimsenin adı günümüze ulaşmamış olan karısına yaptırdığı mezarı belgelemektedir. Dördüncü ve son yazıtın işlevi belirlenememekle bir­likte, bu yazıtta Flavia gens'ine mensup bir kadının ismi Dativus halinde zikredilmektedir.

Keywords: Allianoi, Sağlık Merkezi, Mezar Anıtı, Nekropolis 

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Ahmet YARAŞ & Ferit BAZ

Abstract: Ahmet YARAŞ & Ferit BAZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: