Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
CiltIISayi1 Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
dot
Doğa Yürüyüşü Yapanların Yaşam Doyum Düzeyleri ile Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesidot
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi ve Ülke Rehberi Çalışması: Hüseyin Orak’ın Türkiye Kılavuzu Çalışması İçinde Antalyadot
Osmanlı Dönemi Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)dot
On the Tradition of Islamic Figural Sculpture to 1300dot
Samos Heraion ve Ephesos Artemis Kutsal Alanlarındaki Oryantal Objelerdot
From Classificatory Theories to Social Darwinism and Western Manipulation in the Worlddot
Feminist Metodoloji Tartışmalarıdot
I. Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırmadot
Müzelerde Uygulanabilecek Müze Eğitim Etkinlikleridot
İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınırların Belirsizleşmesidot
Yeni Tarihselci Bir Okuma: “Engereğin Gözündeki Kamaşma”dot
Seyahatnamelerde ve Modern Literatürde Tios / Tieion ve Teritoryumu
dot
Harun Tolasa’nın Osmanlı Edebiyatı Araştırmalarına Yaptığı Katkılar Üzerinedot
Una Novella Laica: I Tre AnellidotOsmanlı İmparatorluğu’nda Devlet Görevlilerinin Sürgün Edilmesi: 19. Yüzyıl Kıbrıs Örneğidot
Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port
dotİlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği
dotHerakles Hermelerinin Anlamı ve Kullanımı
dotPseudo-Skylaks: Periplous

dot
Muharrem KESİK, At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçukluları’nda Ordu ve Savaş, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, 268 s.
dot
Amy Singer, İyilik Yap Denize At. Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik, İstanbul, 2012, Kitap Yayınevi, ISBN 978-605-105-078-2, 328 s.
dot

shr

 

.Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı
Three New Dedications to Meter Tetraprosopos from Eskişehir

N. Eda AKYÜREK ŞAHİN

Prof. Dr., Akdeniz Üniv., Edebiyat Fak., Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, edasahin@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 1 / sf. 1-9
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Makalede Eskişehir'de (Dorylaion teritoryumu) çeşitli yerlerde bulunmuş (Harita) ve bugün Eskişehir Müzesi'nde korunmakta olan üç eser (Fig. 1-3) tanıtılmaktadır. Her üç eser de adak taşı olup Meter Tetraprosopos (Μητὴρ Τετραπρόσωπος) isimli bir tanrıçaya sunulmuştur. Eserlerden birisi çok küçük bir altardır (Fig. 1 a-b) ve üzerinde Eski Yunanca adak yazıtı vardır. Eserin akroterleri arasına ise tanrıçanın dörtlü figürü kabartma olarak işlenmiştir. İkinci eser (Fig. 2 a-d) alt kısmı kırılmış dörtlü bir heykelciktir. Üçüncü eser (Fig. 3 a-d) ise, üzerinde tanrıçanın sadece dört başından oluşan bir kabartma bulunan küçük bir adak levhasıdır. 2. ve 3. eserlerin yazıtı yoktur. Eserde tanrıçanın belirli bir ikonografide betimlendiği görülmektedir. Tanrıça yan yana bitişik duran ve khiton giymiş dört kadın biçiminde betimlenmiş olup hepsinin de başında stephane tacı bulunmaktadır. Altar üzerindeki figürler ellerinde girland taşımaktadır. Kırık olan ikinci heykelcikte de figürler ellerinde girland taşıyor olmalıdır. Phrygia ve Galatia bölgelerinde yazıtlar aracılığı ile tanınan "Meter Tetraprosopos" (Dört yüzlü Meter) isimli bir tanrıça vardır. Söz konusu yazıtların üzerinde herhangi bir betim yoktur. Ancak, yine Phrygia Bölgesi'nde dört vücutlu ve dört yüzlü bir tanrıça ikonografisinde olan bazı yazıtsız adaklar da ele geçmiştir. Kanaatimce, yazıtlarda adı geçen "Dört Yüzlü" tanrıça ile bu şekilde betimlenen figürlerde aynı tanrıça kastedilmektedir. Afyon Müzesi'nde korunan ve yine Meter Tetraprosopos'u betimlediğini düşündüğüm iki eser hakkındaki makalemde bu konuya değinilmiş ve kültle ilgili bilinen tüm belgeler toplanmıştır (Akyürek Şahin 2010).

Anahtar Sözcükler: Meter Tetraprosopos, Phrygia, Dorylaion, Eskişehir Müzesi, Adak yazıtı

Abstract: In this article, three carved works in stone (Figs. 1-3) found in a variety of areas in Eskişehir (Map) (within the territory of Dorylaion) and preserved in the archaeological museum of Eskişehir are introduced. These three objects are votive worked stones dedicated to a Goddess termed Meter Tetraprosopos (Μητὴρ Τετραπρόσωπος). One is a very small altar which carries an ancient Greek dedicatory inscription and between the acroteria there is the quadruple figure of the goddess recorded in relief. The second monument (Figs 2 a-d) is a carving of a quadruple figurine, the lower part of which is lost. The third object (Figs. 3 a-d) is a small dedication, a relief carving consisting of only the four heads of the goddess. There are no inscriptions on the second and third objects. It is observed that this goddess is depicted possessing a distinct and distinguishing iconography. The goddess is depicted through the portrayal of four women standing side by side, all wearing chitons and having a stephane crown upon their heads. The figures on the altar carry garlands in their hands. The figures on the second, broken figurine would also have carried garlands in their hands. There is a Goddess termed "Meter Tetraprosopos" (the four-faced Meter) known from inscriptions from the regions of Galatia and Phrygia but there are however, no depictions of the Goddess recorded with these inscriptions. However, some uninscribed votive stones carrying this iconography of the Goddess with four faces and four bodies are also known from Phrygia. I propose that the four-headed Goddess mentioned in these inscriptions is to be identified with the Goddess depicted in this manner. In my article on two works preserved in Afyon Museum and which, in my opinion also portrays Meter Tetraprosopos, published prviously, and the documents concerning this cult have also been compiled (see: Akyürek Şahin 2010).

Keywords: Meter Tetraprosopos, Phrygia, Dorylaion, Eskişehir Museum, Dedication

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: N.Eda AKYÜREK ŞAHİN

Sayfa Açıklaması: N.Eda AKYÜREK ŞAHİN Eskişehir'den Üç Yeni Meter Tetraprosopos Adağı

Anahtar Kelimeler: