Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehensiondot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension

Ali Akbar Khomeijani FARAHANI, Sima KHEZRLOU**

*Assist. Prof., University of Tahran, Departmant of English and Linguistics, farahani@ut.ac.ir
**MA., The University of Tehran, s.khezrlou@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 113-121
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive strategy instruction on English reading comprehension of Iranian advanced students. A total of 60 participants took part in the present study. The participants (n=20) in one experimental group were provided with the cognitive training only condition while the participants (n=20) in the other experimental group were exposed to both a training and a verbalization requirement condition. Control group participants (n= 20) did not receive any training. Students of the experimental group in both conditions received 10 hours of cognitive strategy training in their regular lessons. The findings in this study generally supported that the consciousness-raising of the cognitive strategies had a positive impact on the reading development of Farsi-speaking English learners.

Keywords: English reading comprehension, cognitive strategy instruction, advanced students, gender

Özet: Bu çalışma İranlı ileri düzey İngilizce öğrencilerine verilen bilişsel strateji eğitiminin okuma bece­rilerine olan etkisini araştırmıştır. Çalışmaya toplam 60 öğrenci katılmıştır. İlk deney grubundaki katılım­cılar (n=20) bilişsel strateji eğitimi görürken diğer deney grubundaki katılımcılar (n=20) hem bilişsel strateji eğitimi hem de zorunlu sözlü çalışmalara katılmışlardır. Kontrol grubu (n=20) ise herhangi bir programa katılmamıştır. İki deney grubuna da toplam 10'ar saatlik bilişsel strateji eğitimi uygulaması sunulmuştur. Çalışmanın sonuçları bilişsel strateji eğitiminin sunduğu bilinçlendirmenin Farsça konuşan İngilizce öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişimine olumlu katkısı olmuştur.

Anahtar Sözcükler: İngilizce okuma anlama, bilişsel strateji eğitimi, ileri düzey, cinsiyet

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Ali Akbar Khomeijani FARAHANI-Sima KHEZRLOU

Sayfa Açıklaması: Ali Akbar Khomeijani FARAHANI - Sima KHEZRLOU Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing Reading Comprehension

Anahtar Kelimeler: