Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Namus and Gender
Namus ve Toplumsal Cinsiyet

Ayşe KALAV

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet ABD, Antalya, aysekalav@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 151-163
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Özet: In this study which discusses the issue of "honor", primarily the relationship between honor and gender is explored. The notion of namus finds its meaning and is revealed through gender patterns which are constructed by the patriarchal system. How do men and women who are subjected to the norms of the patriarchal system experience in this notion? Does gender cause new types of lives associated with honor through controlling the individuals' attitudes? This study, based upon a literature review seeks an answer to this question and furthermore, it asserts the claim that the practice of honor necessitates men and women to experiencing it differently. Further, the history of honor and the changes it has undergone are discussed in this study. This article aims to analyze on a socio-cultural basis why honor is defined the way it is, particularly in regard to women.

Keywords: Woman, gender, patriarchy, honor, namus, power

Abstract: Namus kavramının ele alınacağı bu makalede, öncelikle namus ve toplumsal cinsiyet ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır. "Namus" olgusu, ataerkil sistemin ürettiği bir kavram olan toplumsal cinsiyet örüntüleriyle anlam bulmuş ve gün yüzüne çıkmıştır. Ataerkil düzenin normlarına tabi tutulmuş kadın ve erkek, namus olgusunu nasıl deneyimliyor? Toplumsal cinsiyet, bireylerin davranışlarını düzenleyerek namus ile ilintili farklı yaşantılar mı ortaya çıkarıyor? Literatür incelemesine dayalı olarak hazırlanan çalışma bu sorulara cevap aramanın yanı sıra inşa edilmiş bir olgu olarak namusun, kadın ve erkeğin ayrı ayrı yaşaması zorunlu kılınmış bir pratik olduğu iddiasına dayanmaktadır. Makalede ayrıca namus kavramının tarihsel olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği değişimler tartışılmaktadır. Değişen ve dönüşen yönleriyle namus kavramının özellikle neden kadınlar üzerinden tanımlandığı sosyo-kültürel bağlamda çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar SözcüklerKadın, toplumsal cinsiyet, ataerki, namus, iktidar

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Ayşe KALAV

Abstract: Ayşe KALAV Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: