Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population,
Oxford Studies on the Roman Economy, New York 2011, Oxford University Press, XX, 362 sayfa (79 Resim, 54 Tablo). ISBN: 978–0–19–960235–3

Aytaç DÖNMEZ

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, aytacdonmez@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 323-325
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında son zamanlarda uygulanan yeni yöntemler, yerleşim alanlarının fiziki (topografi, hydrografi etc.) ve beşeri yapısına (nüfus, demografi etc.) ilişkin verilerin farklı bakış açıları içerisinde değerlendirilmesine imkan sağlayarak antikçağ top­lumlarının ekonomik karakterlerinin kavranmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü The Oxford Roman Economy Project kapsamında, editörlüğünü A. Bowman ve A. Wilson'un üstlendiği Oxford Studies in The Roman Economy araştırma serisinin bir parçası olarak yayımlanan Settlement, Urbanization and Population adlı eser özellikle arkeolojik yüzey araştırma yöntemleri ve kentleşme sorunlarına odaklanmaktadır.

Farklı uzmanlık alanlarından gelen araştırmacıların katılımıyla biçimlenen söz konusu kolektif çalışma; Survey Method and Data (17-142) ile Urbanization (143-358) adlı iki ana bölümü içeren Preface (V), Content (VII), List of Contributors (IX-XII), List of Figures (XIII-XVII), List of Tables (XVIII-XX), Introduction (1-17) ve Index'ten (359-362) oluşmaktadır.

A. Bowman ve A. Wilson'un kaleme aldığı Introduction bölümünde, çalışmanın mekansal sınırları Akdeniz Bölgesi, zamansal sınırı ise Roma Dönemi (M.Ö. 100-M.S. 350) olarak sunul­muştur (1). Bununla birlikte, yüzey araştırmalarında uygulanan yeni metodolojik yakla­şımlar aracılığıyla kentlerin ekonomik etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir: "(...) we emphasize that the aim of the present collection is not to answer big demographic questions that have so far resisted definitive solution, but to see how we can best use the imperfect available data to quantify economic behaviour and activity" (14)...

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Aytaç DÖNMEZ

Sayfa Açıklaması: Aytaç DÖNMEZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: