Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.The Breaking of Hüsn ü Aşk in the Post-Modern Mirror
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk'ın Kırılışı

Bedia KOÇAKOĞLU

Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, b.kocakoglu@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 165-178
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: Hüsn ü Aşk that Şeyh Galip committed to paper in the short period of about six months is one of the most significant mathnawies of classic Turkish literature. The voyage that the Sufi dervish took to reach the Uniqueness, reaching Reunion, struggling through all obstacles on that voyage and reaching the Uniqueness through refining himself, is told in an allegorical style. Orhan Pamuk's Kara Kitap (Black Book) fictionalized in a post-modern style employing the narrative tradition of the east, is considered to be the Hüsn ü Aşk of the 20th century. The story "Rüya and Galip" is here actually described as the postmodernized form of Hüsn ü Aşk. In addition to the allegoric similarities concerning names, there are close parallels between these works in respect to love, the topic, that love restored characters to find their own conceits, and once and for all the voyage they took to reach union, the obstacles encountered on the voyage, social life and fantastic elements they find themselves in. In this context, it would be appropriate to describe the Kara Kitap as a postmodern mirror reflecting Hüsn ü Aşk. Everything that can be written has been written; everything that can be said on earth has been said. Today's post-modern writers, who are thinking in this sense, resorted to building a bridge between today and the past. Consequently, Orhan Pamuk also reinterpreted Hüsn ü Aşk (namely writing one) as a new fiction, breaking its reality into pieces.

Keywords: Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, Orhan Pamuk, Kara Kitap, postmodernism

Özet: Şeyh Galip'in altı ay gibi kısa bir sürede kaleme aldığı Hüsn ü Aşk, klasik Türk edebiyatının önemli mesnevilerindendir. Eserde, tasavvuftaki dervişin vahdete ulaşmak için çıktığı yolculuk, bu yolculuktaki tüm engellerle mücadele ederek sonunda vuslata ulaşması ve kendini olgunlaştırması alegorik bir tarzda anlatılmıştır. Orhan Pamuk'un Doğu anlatı geleneğine yaslanarak, postmodern tarzda kurguladığı Kara Kitap adlı eseri de 20. yüzyılın Hüsn ü Aşk'ı olarak tanımlanmaktadır. Buradaki "Rüya ile Galip" öyküsü aslında Hüsn ü Aşk'ın postmodernize edilmiş şeklidir. Adlar konusunda çok önemli alegorik benzerliklerin yanı sıra iki eser arasında; konu olarak tespit edebileceğimiz aşk, bu aşkın kahramanları kendi benliklerine kavuşturması, nihayetinde arzuladıkları vuslata ermek için çıkılan yolculuk, yolculuk sırasında karşılaşılan engeller, karakterlerin içinde bulun­dukları sosyal yaşam ve fantastik unsurlar bakımlarından da yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu bağlamda Kara Kitap'a Hüsn ü Aşk'ı yansıtan postmodern bir ayna demek yerinde olacaktır. Yeryüzünde yazılabilecek her şey yazılmış, söylenebilecek her şey söylenmiştir mantığından hareket eden günümüz postmodern yazarları, geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurma yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda Orhan Pamuk da Hüsn ü Aşk'ı (yani yazılmış olanı) yepyeni bir kurguyla ve gerçekliğini paramparça ederek yeniden yorumlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, Orhan Pamuk, Kara Kitap, postmodernizm 

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Bedia KOÇAKOĞLU

Abstract: Bedia KOÇAKOĞLU Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: