Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Semiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränken

Didem PİRCANLI, Tahir BALCI

MA., Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, didempircanli@cu.edu.tr
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, tbalci@cu.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 205-211
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden semiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränken analysiert. Hierfür werden zuerst die Zeichentheorien von F. de Saussure, C. S. Peirce ve C. W. Morris dargestellt. Dann werden jeweils zwei Bierwerbungen, und zwar die Werbung für Veltis in Deutschland und die Werbung für Efes Pilsen in der Türkei kontrastiert. Anschliessend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt und die Ergebnisse kommen­tiert. Es hat sich herausgestellt, dass beide Biermarken das Blau hervorheben. Wir nehmen an, dass diese Farbe daher vorgezogen wurde, weil sie eher Gelassenheit, Ruhe, Friede und Sehnsucht assoziiert. In der Efes-Werbung wird durch das Blond indirekt auf blonde Frauen hingewiesen, was als ein soziokulturelles Motiv sexuellen Missbrauchs betrachtet werden kann. Das Blond in der Werbung von Veltis dagegen lässt eine solche geschlechtsspezifische Unterscheidung nicht erkennen.

Schlüsselwörter: Semiotik, Werbesprache, Alkoholwerbung, kontrastive Analyse

Özet: Bu çalışmada, Türkçe ve Almanca alkollü içki reklamlarının göstergebilimsel özellikleri irde­len­mek­tedir. Bu amaçla önce F. de Saussure, C. S. Peirce ve C. W. Morris'in görüşleri ışığında göstergebilime ve gösterge türlerine genel bir bakıştan sonra Almaya'da tüketilen Veltins ile Türkiye'de tüketilen Efes Pilsen biralarının ikişer reklamı karşılaştırılmıştır. Bir sonraki aşamada reklamlar arasın­daki göstergebi­limsel benzerlikler ve farklıklar belirlenmeye, bulguların gerekçelendirilmesine çalışılmıştır. Sonuç olarak Veltins ve Efes Pilsen'in reklamlarında hâkim renk olarak maviyi tercih ettikleri görülmüş­tür. Bu tercihin, mavi rengin sükûnet, huzur, barış, özlem gibi olumlu çağrışımlar yaratmasından kaynak­landığı fikrine varılmıştır. Efes birasının bir reklamında ise sarı rengin kullanılması yoluyla Türk erkeklerin genelde tercih ettikleri sarışın kadınla bağlantı kurulmuş, sosyokültürel bir motiften yararlanılmış, bir bakıma cinsellik sömürüsü yapılmıştır. Veltins'in kullandığı sarı rengin cinsiyet çağrıştırıcı özelliği yoktur.

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, reklam dili, içki reklamı, karşılaştırmalı çözümleme

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Didem PİRCANLI & Tahir BALCI

Sayfa Açıklaması: Didem PİRCANLI - Tahir BALCI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: