Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Semiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränken
Türkiye ve Almanya'daki Alkollü İçki Reklamlarında Göstergebilimsel Özellikler

Didem PİRCANLI, Tahir BALCI

MA., Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, didempircanli@cu.edu.tr
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, tbalci@cu.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 205-211
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden semiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränken analysiert. Hierfür werden zuerst die Zeichentheorien von F. de Saussure, C. S. Peirce ve C. W. Morris dargestellt. Dann werden jeweils zwei Bierwerbungen, und zwar die Werbung für Veltis in Deutschland und die Werbung für Efes Pilsen in der Türkei kontrastiert. Anschliessend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt und die Ergebnisse kommen­tiert. Es hat sich herausgestellt, dass beide Biermarken das Blau hervorheben. Wir nehmen an, dass diese Farbe daher vorgezogen wurde, weil sie eher Gelassenheit, Ruhe, Friede und Sehnsucht assoziiert. In der Efes-Werbung wird durch das Blond indirekt auf blonde Frauen hingewiesen, was als ein soziokulturelles Motiv sexuellen Missbrauchs betrachtet werden kann. Das Blond in der Werbung von Veltis dagegen lässt eine solche geschlechtsspezifische Unterscheidung nicht erkennen.

Schlüsselwörter: Semiotik, Werbesprache, Alkoholwerbung, kontrastive Analyse

Özet: Bu çalışmada, Türkçe ve Almanca alkollü içki reklamlarının göstergebilimsel özellikleri irde­len­mek­tedir. Bu amaçla önce F. de Saussure, C. S. Peirce ve C. W. Morris'in görüşleri ışığında göstergebilime ve gösterge türlerine genel bir bakıştan sonra Almaya'da tüketilen Veltins ile Türkiye'de tüketilen Efes Pilsen biralarının ikişer reklamı karşılaştırılmıştır. Bir sonraki aşamada reklamlar arasın­daki göstergebi­limsel benzerlikler ve farklıklar belirlenmeye, bulguların gerekçelendirilmesine çalışılmıştır. Sonuç olarak Veltins ve Efes Pilsen'in reklamlarında hâkim renk olarak maviyi tercih ettikleri görülmüş­tür. Bu tercihin, mavi rengin sükûnet, huzur, barış, özlem gibi olumlu çağrışımlar yaratmasından kaynak­landığı fikrine varılmıştır. Efes birasının bir reklamında ise sarı rengin kullanılması yoluyla Türk erkeklerin genelde tercih ettikleri sarışın kadınla bağlantı kurulmuş, sosyokültürel bir motiften yararlanılmış, bir bakıma cinsellik sömürüsü yapılmıştır. Veltins'in kullandığı sarı rengin cinsiyet çağrıştırıcı özelliği yoktur.

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, reklam dili, içki reklamı, karşılaştırmalı çözümleme

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Didem PİRCANLI & Tahir BALCI

Abstract: Didem PİRCANLI & Tahir BALCI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: