Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.The Temporal World - a shadow play - Court and Urban
Shadow Plays of the 11th to 14th Centuries

T. M. P. DUGGAN*

*Sanat Tarihçi, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antalya, tmpduggan@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 83-91
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: This article draws attention, through quotations cited from contemporary fıgures, to the importance of the shadow plays of the 10th to 14th c. and of the attention drawn to the significance of shadows in the temporal world that is provided by Sura Al-Nahl and Sura Al-Furqan. This is because the key point about the shadow play was and remains its form and the hierarchy of existence that is expressed through its form. The shadow play was and remains a visible expression of tawheed, as "The mover of all was only One", as stated by al-Qadi al-Fadil to Salahad-Din Eyyub in the 12th century.

Keywords: Shadow of God, Shadow plays, Shadows, Tawheed

Özet: Güncel simalardan alıntılarak yaparak 10. ve 14. yüzyıl gölge oyunlarını inceleyen bu makalede Nahl ve Furkan surelerinde yer alan geçici dünya kavramı aracılığıyla gölge oyunlarının önemine değinil­mektedir. Gölge oyununun en önemli özelliği formu ve varlık olarak formundan kaynaklanan nitelik­lerdir. Gölge oyunu tevhidin görsel bir dışavurumudur. Tevhid, her şeyi hareket ettiren yalnızca tektir diyen 12. yüzyıl düşünürleri El-Kadi el-Fadıl ve Selahaddin Eyyubi'dir.

Anahtar Sözcükler: Allah'ın gölgesi, Gölge oyunu, Gölge, Tevhid

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Duggan

Sayfa Açıklaması: T. M. P. DUGGAN The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuries

Anahtar Kelimeler: