Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Hesykhios the Illustrius of Miletos: The Local History of Constantinople
Miletos'lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis'in Yerel Tarihi

Elif ALTEN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, elifalten@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 269-276
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Photios (Bib. cod. 69) ve Suda'nın (loc. cit.) maddesine göre, Hesykhios'a atfedilen 3 eser bulunmaktadır: Hesykhios'un Hayatı ve Eserleri

Miletos'lu Hesykhios'un hayatı hakkındaki bilgileri kendi memleketindeki kazılardan çıkan epigramlardan (Rehm, 1928, no. 341, 168-9; SEG 4, no. 425; Robert, 1948, no. 129 ve 134; Martindale, 1980, 555, "Hesychios Illoustrios"; McCabe, & Plunkett, 1984, no. 447; Rehm, & Hermann, 1997, 116,  213, lev. 24.1; Merkelbach, & Stauber,  1998, 136, no.19; ayrıca Hesykhios için bk.Schultz, 1913; Kaldellis, 2005), M.S. IX. yüzyılda yaşamış Byzantion patriarkhes'i olan Photios'tan (Bib. cod. 69; ayrıca bk. Treadgold, 1980; Wilson, 1994, 1-22) ve X. yüzyılda yaşamış leksiograf Suda'nın (η. 611. s. v. ) maddesin­den öğrenebiliyoruz. Prokopios (M.S. 500-565)'un çağdaşı olan Hesykhios, Miletos doğumludur. Suda'ya (loc. cit.) göre, oğluyla aynı adı taşıyan baba Hesykhios, avukattı (= dikēgoros [Δικηγόρος]) ve kentin on askerden oluşan Roma birliğinin komutanıydı (= dekurio [decurio]). Annesi Philosophia adından da anlaşılacağı üzere eğitimli bir aileden gelmekteydi.

Hesykhios, Miletos'ta halk yapılarına mali destek sağlayacak (Rehm, 1928, no. 343, 169-171; Robert, 1948, 81,3; Jones, Martindale, & Morris, 1971, 429; McCabe, & Plunkett, 1984, no. 449; Rehm, & Hermann, 1997, no. 343) kadar zengin olmuş; ayrıca babasından kendisine bir miktar akar mülk ve para miras kalmıştır. Praefectus'ların seçkin rhetor'ları arasında sayılmış; doğudaki praefectus praetorio'luk (= Roma'da hukuki ve idari işlerle ilgilenen yüksek memurluk [ἔπαρχος/ὕπαρχος τῶν πραιτωρίων]) mahkemesinde avukatlık yapmış; Iustinianus'la yakın arkadaşlık kurmuş (M.S. 527-565) ve M.S. 565 yılından önce imparator tarafından kendisine Illustrius (önde gelen, seçkin) unvanı bahşedilmiştir. Muhtemelen Hesykhios, bu unvanı alarak avukatlık göreviyle de ön plana çıkan biri olmuştur. Treadgold'a (2007, 270 vd.) göre, bu unvan senato mertebesi olarak verilmiştir...


previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Elif ALTEN

Abstract: Elif ALTEN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: