Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur'un Roma İmparatoru Valerianus'u Esir Alması

Emine BİLGİÇ

PhD., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, emineblgc@windowslive.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 25-34
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Bu makale, İmparator Valerianus'un M.S. 260 yılındaki Edessa Savaşı'nda Sasani Hükümdarı I. Şapur tarafından esir alınmasını konu edinmektedir. Çalışmanın giriş kısmında Roma'nın Küçük Asya politikası üzerinde durulmuş ve Parthlarla birlikte başlayan doğu sınırı sorunları ele alınmıştır. Roma'nın üçüncü yüzyıl krizine girmesiyle Sasanilerin güçlü bir devlet olarak Romalıların karşısına çıkması ve Roma-Sasani ihtilaf­larının başlangıç noktası anlatılmıştır. I. Şapur'un Roma karşısındaki başarıları ve Valerianus'la karşılaşması ele alınarak; bu savaşta imparatorun esir alınışı hakkında farklı bilgiler sunan antik kaynaklar irdelenmiş ve ölüm şekli konusundaki tartışmalar okuyucuya sunulmuştur. Roma İmparatorluk Tarihi'nde ilk kez bir Roma impa­ratorunun düşman tarafından esir alınmasının her iki tarafta yarattığı durum analiz edilmeye çalışılmıştır; zira batılı kaynakların çoğu bu durumu ya göz
ardı etmekte ya da Şapur'un zaferinin hile yoluyla alındığını öne sürmekteyken; doğulu kaynaklar Valerianus'un komutanlarıyla birlikte esir alındığını kaydetmektedir. Bu karşılaşma, sonraki dönemde meydana gelen Galerius ile Narses mücadelesini hatırlatmaktadır. Galerius da I. Şapur'un zafer rölyeflerine karşılık olarak Narses'e karşı elde ettiği zaferini Thessalonike'de ölümsüz­leştirmek istemiştir. Şapur'un anıt yazıtı ve savaştan sonra kurmuş olduğu kentlerde Roma mimarisinin kullanılması, Edessa'daki savaştan sonra Valerianus yanında çok sayıda Romalı askerin esir alındığını göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Roma, Sasaniler, Şapur, Valerianus, esir alınma

Abstract: This article concerns the capture of the Roman Emperor Valerian at the Battle of Edessa in 260 A.D., by Shapur I, ruler of the Sassanid Empire. The introduction focuses upon the policy of Rome in Asia Minor and Rome's handling of issues concerning its eastern boundary starting with the Parthians. As Rome entered the 3rd c. crisis, the Sassanids became a strong state facing Rome, the starting point for rivalries and conflicts between Romans and Sasanians. In examining the achievements of Shapur against Rome and his encounter with Valerian; the ancient sources, which provide conflicting information concerning the capture of the emperor in this battle were scrutinized and the reader is presented with the debate concerning his death. In Roman Imperial history it was the first time a Roman emperor had been taken prisoner by the enemy and an attempt is made to analyze the situation on both sides after this captivity; while most western sources undervalued this situation, or have asserted Shapur I gained victory through a trick, eastern sources record Valerian was taken captive with his commanders. The encounter between Narses and Galerius in the following period recalls this struggle between Shapur and Valerian. Galerius wished to immortalize his triumph against Narses in Thessalonike, as a response to the victory reliefs of Shapur I. The monumental inscription of Shapur and the cities which were established after the battle employing Roman architectural forms indicate many Roman soldiers were taken prisoner, in addition to Emperor Valerian, after the Battle of Edessa. 

Keywords: Rome, Sassanids, Shapur, Valerian, captivity 

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Emine BİLGİÇ

Sayfa Açıklaması: Emine BİLGİÇ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: