Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals, New York, 2007, Cambridge University Press, 347  sayfa (18 Resim, 14 Harita ile birlikte). ISBN: 9780521849258

Emine BİLGİÇ

PhD., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dil. ve Kült. Böl., Antalya, emineblgc@windowslive.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 321-322
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Roma'nın doğu politikasını ele alan eserler genellikle Romano-centrik bir bakış açısına sahiptir: Roma'nın başarılarını övgü dolu sözlerle anlatmak, başarısızlıklarını ise tek bir cümleyle geçiştirmek ya da yenilgiye bir hilenin vesile olduğunu ileri sürmek gibi ortak bir eğilimleri vardır. Bununla birlikte, günümüzde doğu kaynaklarının incelenmesi ve içeriklerinin analizi araştırma birikimi içerisindeki yerleşik kanıların tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim, burada tanıtılacak olan eser arkeolojiden, epigrafi ve nümizmatiğe değin geniş bir bilgi ağından faydalanmak suretiyle süreci her iki taraf açısından değerlendiren içeriğiyle önem taşımaktadır.

B. Dignas ve E. Winter tarafından hazırlanan kitap, ilkin 2001 yılında Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz başlığı ile Almanca olarak ve ardından gözden geçirilmiş ve genişletilmiş İngilizce baskısıyla 2007 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından bilim dünyasına sunulmuştur.

Kitap Contents, Figures, Maps, Preface, Abbreviations, Introduction, Part I: Narrative, Part II: Sources and Contexts, Appendix 1-2-3, Bibliography, Index of sources, Index of translated sources, Index of names, Index of place names ve son olarak General Index'ten oluşmaktadır...

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Emine BİLGİÇ

Sayfa Açıklaması: Emine BİLGİÇ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: