Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals, New York, 2007, Cambridge University Press, 347 sayfa (18 Resim, 14 Harita ile birlikte). ISBN: 9780521849258

Emine BİLGİÇ

PhD., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dil. ve Kült. Böl., Antalya, emineblgc@windowslive.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 321-322
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Roma'nın doğu politikasını ele alan eserler genellikle Romano-centrik bir bakış açısına sahiptir: Roma'nın başarılarını övgü dolu sözlerle anlatmak, başarısızlıklarını ise tek bir cümleyle geçiştirmek ya da yenilgiye bir hilenin vesile olduğunu ileri sürmek gibi ortak bir eğilimleri vardır. Bununla birlikte, günümüzde doğu kaynaklarının incelenmesi ve içeriklerinin analizi araştırma birikimi içerisindeki yerleşik kanıların tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim, burada tanıtılacak olan eser arkeolojiden, epigrafi ve nümizmatiğe değin geniş bir bilgi ağından faydalanmak suretiyle süreci her iki taraf açısından değerlendiren içeriğiyle önem taşımaktadır.

B. Dignas ve E. Winter tarafından hazırlanan kitap, ilkin 2001 yılında Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz başlığı ile Almanca olarak ve ardından gözden geçirilmiş ve genişletilmiş İngilizce baskısıyla 2007 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından bilim dünyasına sunulmuştur.

Kitap Contents, Figures, Maps, Preface, Abbreviations, Introduction, Part I: Narrative, Part II: Sources and Contexts, Appendix 1-2-3, Bibliography, Index of sources, Index of translated sources, Index of names, Index of place names ve son olarak General Index'ten oluşmaktadır.

Introduction bölümünde, Roma-Sasani ilişkilerinin ardalanında yer alan Parthlar ve önceki dönemlere ilişkin kısa bir giriş yaptıktan sonra Roma-Sasani ilişkilerini M.S. III. yüzyıldan M.S. VII. yüzyıla kadar kronolojik olarak incelemektedir (1-9). Yine aynı bölüm içerisinde araştırma tarihi ele alınarak Geç Antik Dönem'e ilişkin daha ileri okuma önerileri sunulmuş; kapsam ve kaynak materyali bakımından H. Dodgeon ve S. Lieu'nun 1991 yılında kaleme aldığı The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars A.D. 226–363. A Documentary History ile G. Greatrex ve S. Lieu'nın 2002 yılında yayınlamış olduğu ilk kitabın devamı niteliğindeki (Part II. A.D. 363–630) (2002) eserleri kendi kitaplarına en yakın kaynaklar olarak gösterilmiştir. 

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Emine BİLGİÇ

Abstract: Emine BİLGİÇ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: