Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I

Filiz DÖNMEZ ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, fdonmez1978@yahoo.co.uk

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 67-78
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Bolu İli'nin Göynük ve Mudurnu ilçelerinde Yrd. Doç. Dr. Filiz Dönmez-Öztürk'ün başkanlığında epigrafik tarihi-coğrafi bir yüzey araştırması başlatılmış ve 2012 yılı çalışmalarında 44 adet yazıt envanterlenmiştir. Aşağıdaki makalede bunlardan 17 tanesi tanıtılmaktadır: 1) Zeus Soter'e adak, 2) Gaius'un Zeus Sabazios'a adağı, 3) Pragmateutes Staphylos ile karısı Neike'nin mezar yazıtı, 4) Claudius Lakon'un mezar yazıtı, 5) Sosias'ın adı bilinmeyen eşinin mezar yazıtı, 6) Kyrilla'nın mezar yazıtı, 7) M. Octavius Aurelianus'un mezar yazıtı, 8) Adı bilinmeyen bir kişinin mezar yazıtı, 9) Ulpius Neikylos ile eşinin mezar yazıtı, 10) Polyainos'un mezar yazıtı, 11) Aurelius Germanicianus ile Aurelia Flavia Longine'nin mezar yazıtı, 12) Marcus Aelius Theophanes ve eşi Eupatoris'in mezar yazıtı, 13) Azatlı ve besleme L. Aurelius Agathon ile eşi Aelia Bakhis'in mezar yazıtı, 14) Pollion (?) ile eşi Khrysion ve oğulları Cassius'un mezar yazıtı, 15) Sokrates ve Tittha'nın mezar yazıtı, 16) Eia ve eşinin mezar yazıtı, 17) Drusus ve Meroe'nin mezar yazıtı.

Anahtar Sözcükler:  Bithynia,  Nikaia,  Modrena,  Adak yazıtı,  Mezar yazıtı

Abstract: A field survey was conducted in Göynük and Mudurnu (Bolu) in summer 2012, with permission from the Ministry of Culture and Tourism, by a team headed by Assist. Prof. Dr. Filiz Dönmez-Öztürk. In the course of this survey 44 inscriptions were recorded and inventoried. This paper introduces 17 previously unpublished inscriptions discovered during the 2012 campaign: 1) A dedication to Zeus Soter, 2) Gaius offering a votive to Zeus Sabazios, 3) That from the grave of the pragmateutes Staphylos and his wife Neike, 4) From the grave of Lakon, 5) From the grave of Sosias' wife, of unknown name, 6) From the grave of Kyrilla, 7) From the grave of M. Octavius Aurelianus, 8) From the grave of a person of unknown name, 9) From the grave of Ulpius Neikylos and his wife, 10) From the grave of Polyainos, 11) From the grave of Aurelius Germanicianus and Aurelia Flavia Longine, 12) From the grave of Marcus Aelius Theophanes and his wife Eupatoris, 13) From the grave of the freedman L. Aurelius Agathon and his wife Aelia Bakhis, 14) From the grave of Pollion (?), his wife Khrysion and their son Cassius, 15) From the grave of Sokrates and Tittha, 16) From the grave of Eia and her husband, 17) That from the grave of Drusus and Meroe.

Keywords: Bithynia, Nicaea, Modrena, Votive inscriptions, Epitaphs

Önceki Makale

PDF


e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Filiz DÖNMEZ ÖZTÜRK

Sayfa Açıklaması: Filiz DÖNMEZ ÖZTÜRK Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: