Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization
and English Language Teaching
dot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişidot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi

Gökhan V. KÖKTÜRK*

*Yrd. Doç. Dr.,Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, gkokturk@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 165-169
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Türk sosyoloji tarihinin resminin tamamlanmasında sosyologların akıl yürütme biçimlerinin ve bunda etkili olan sosyo-politik etkenlerin belirlenmesi çok boyutlu düşünebilmenin bir gereği olarak kar­şımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda farkındalık ve strateji kavramları Türk sosyolojisi açısından daha da önem kazanmaktır. Türk sosyolojisinin şekillenişinde farkındalık, strateji, Ziya Gökalp ve Durkheim be­lirleyici konumdadır.

Anahtar Sözcükler: Farkındalık, strateji, aklın işleyişi, Türk sosyolojisi

Abstract: In completing the picture of the history of the Turkish sociology, the socio-political factors affecting sociologists in their effective forms of reasoning must be put forward in a multi-dimensional manner. In this context, the concepts of awareness and strategy becomes more important. With the help of such awareness, the shaping of the Turkish sociology can be understood in a more complete manner especially through the works of Ziya Gokalp and Durkheim are decisive.

Keywords: Awareness, strategy, mind operation, Turkish sociology

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Gökhan V. KÖKTÜRK

Sayfa Açıklaması: Gökhan V. KÖKTÜRK Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi

Anahtar Kelimeler: