Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Nikaia'dan Yeni Yazıtlar III

Hüseyin Sami ÖZTÜRK, Ceren PİLEVNELİ

Dr., Marmara Üniv, Tarih Bölümü, hsoztrk@yahoo.com
MA., Marmara Üniv, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi ABD, cerenpilevneli@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 189-203
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Makalede, 2010 ve 2012 yıllarında Sakarya İli'ne bağlı Taraklı ve Geyve ile Bilecik İli Gölpazarı ilçelerinin sınırları içerisinde gerçekleştirilen yüzey araştırmasında bulunan 21 adet kitabeli mezar taşı tanıtılmaktadır. Araştırmanın yapıldığı bölge Roma İmparatorluk Dönemi'nde Nikaia kentinin himayesinde bulunmaktaydı. Büyük oranda kırsal kesimde yaşayan şahıslara ait olan bu mezar taşları; üzerlerine işlenen tarım aletleri ve yün sepeti gibi nesnelerle ve de yazıtlarda yer alan meslek ve şahıs isimleriyle bölgenin sosyokültürel ve etnik yapısına önemli ışık tutmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Nikaia, Bithynia, Sakarya, mezar yazıtları, Anthroponym'ler

Abstract: This article presents 21 new funerary inscriptions found in the vicinity of the districts of Geyve and Tarakli in the Province of Sakarya, and Gölpazarı in the Province of Bilecik, during surveys conducted respectively in 2010 and 2012. All the inscriptions came from this area, which in Roman imperial times formed a part of the eastern territory of Nicaea. These new texts include numerous anthroponyms, which underscores cultural richness of this region.

Keywords: Nicaea, Bithynia, Sakarya, Funerary inscription, Anthroponyms

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Hüseyin Sami ÖZTÜRK & Ceren PİLEVNELİ

Sayfa Açıklaması: Hüseyin Sami ÖZTÜRK - Ceren PİLEVNELİ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: