Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.New Inscriptions from Nikaia III
Nikaia'dan Yeni Yazıtlar III

Hüseyin Sami ÖZTÜRK, Ceren PİLEVNELİ

Dr., Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü, hsoztrk@yahoo.com
MA., Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi ABD, cerenpilevneli@gmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 189-203
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: This article presents 21 new funerary inscriptions found in the vicinity of the districts of Geyve and Tarakli in the Province of Sakarya, and Gölpazarı in the Province of Bilecik, during surveys conducted respectively in 2010 and 2012. All the inscriptions came from this area, which in Roman imperial times formed a part of the eastern territory of Nicaea. These new texts include numerous anthroponyms, which underscores cultural richness of this region.

Keywords: Nikaia, Bithynia, Sakarya, mezar yazıtları, Anthroponym'ler

Özet: Makalede, 2010 ve 2012 yıllarında Sakarya İli'ne bağlı Taraklı ve Geyve ile Bilecik İli Gölpazarı ilçelerinin sınırları içerisinde gerçekleştirilen yüzey araştırmasında bulunan 21 adet kitabeli mezar taşı tanıtılmaktadır. Araştırmanın yapıldığı bölge Roma İmparatorluk Dönemi'nde Nikaia kentinin himayesinde bulunmaktaydı. Büyük oranda kırsal kesimde yaşayan şahıslara ait olan bu mezar taşları; üzerlerine işlenen tarım aletleri ve yün sepeti gibi nesnelerle ve de yazıtlarda yer alan meslek ve şahıs isimleriyle bölgenin sosyokültürel ve etnik yapısına önemli ışık tutmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Nicaea, Bithynia, Sakarya, Funerary inscription, Anthroponyms

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Hüseyin Sami ÖZTÜRK & Ceren PİLEVNELİ

Abstract: Hüseyin Sami ÖZTÜRK & Ceren PİLEVNELİ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: