Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization
and English Language Teaching
dot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatre

Kenneth Efakponana ENI*

*Lecturer, Niger Delta University, Department of Theatre Arts, kennyeni@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 93-103
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: Soyinka is a major dramatist whose work welds a lot of influence on generations of dramatists in Nigerian. A careful study of his work reveals a level of steady flow of influences that has shaped and continues to shape the literary theatre tradition in Nigeria. This paper focuses on two select works of Soyinka as a dramatist in order to highlight foreign influences that have seeped into the Nigerian theatre through his works. The paper adopts literary and critical methodologies in discussing the subject matter and in exploring the selected texts. The paper concludes that Soyinka is a major factor in bringing the foreign influences that have shaped Nigeria's theatre.

Keywords: Nigeria, Nigerian, Nigerian theatre, Nigerian literature

Özet: Soyinka Nijeryalı oyun yazarlarını etkilemiş olan en önemli yazarlardan biridir. Yazarın oyunlarına bir göz atıldığında oyunlarının Nijerya tiyatrosunu değiştirmiş olan etkilerini görebiliriz. Bu makalede Soyinka'nın iki oyunu aracılığyla Nijerya tiyatrosuna nüfuz etmiş bulunan yabancı etkileri incelenmiştir. Çalışma konusunun ve oyunların incelenmesinde çeşitli edebi ve eleştirel yöntemlerden yararlanılmıştır. Çalışma, Soyinka'nın Nijerya tiyatrosunu değiştirmiş olan yabancı etkileri oyunları aracılığıyla getirmiş olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Nijerya, Nijeryalı, Nijerya tiyatrosu, Nijerya edebiyatı

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Kenneth Efakponana ENI

Sayfa Açıklaması: Kenneth Efakponana ENI Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatre

Anahtar Kelimeler: