Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolü

Ludwig MEIER

Dr. Phil., Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. 10, Beyoğlu/İstanbul, ludwig.meier@ymail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 179-187
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Kamusal yapıların finansmanı, Hellenistik polis'lerde kent politikasının ayrılmaz bir parçasıydı. Buna rağmen konunun ekonomik temellerini kavramak kolay değildir. Yazıtlarda özel kişiler, memurlar ve krallar tarafından yapılan bağışlar ağırlıklı yer alır. Kaynaklarda euergetismus ile sıklıkla karşılaşılması kentlerin kamusal yapıların finansmanı konusunda genel bir zayıflığa sahip oldukları şeklinde yorumlan­mamalıdır. Çalışmada verilen örnekler yazıtların kaynak olarak finans tarihiyle ilgili sorular için nasıl değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kamusal yapıların finansmanına hizmet eden kamusal gelirler ve kasalar konusunda ulaşılan bilgiler çerçevesinde konu, ana hatlarıyla açıklığa kavuşmaktadır. Kentler, kamusal yapıların finansmanı için kaynaklara az olarak yansıyan ayrı bir gelire sahip olmalıydılar. Eşrafın rolü bu arka plan ile farklı olarak değerlendirilmelidir. Onlar bağış ve kredilerle kamusal nakit para probleminin aşılmasına yardımcı oluyorlardı. Kamusal yapıların finansmanı eşraftan kişiler için kendile­rini kamusal olarak ifade edebilmelerinin güzel bir yoluydu. Ama kentler onların finans gücüne bağımlı değillerdi.

Anahtar Sözcükler: Hellenistik polis, kamusal yapılar, kamusal maliye, kent eşrafı, bağışlar

Abstract: The financing of public buildings was one of the main concerns of urban politics in the Hellenistic polis. The analysis of its economic structure is however no straightforward task. The donations of individuals, office holders and kings are preponderant in the inscriptions. Based on selected examples this paper shows how inscriptions can be used for various aspects of financial history. One should not be tempted to infer a general weakness of public finance from the evident predominance of euergetism in the epigraphic record. A framework is given for the analysis of the funding of public works. Hellenistic cities are likely to have had at their disposal a great variety of public revenues and a diversified system of financial instruments which are, however, rarely reflected in the sources. The role of the city elites is to be judged with caution. They helped to bridge liquidity shortages through disbursements and loans. Donations of public buildings were a welcome means for them to publicly display themselves as benefactors, but the cities were not dependent upon their financial support.

Keywords: Hellenistic polis, public buildings, public finance, city elites, donations

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Ludwig MEIER

Sayfa Açıklaması: Ludwig MEIER Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: