Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.The Financing of Public Buildings in the Hellenistic Polis: Routine Business and the Role of City Elites

Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolü

Ludwig MEIER

Dr. Phil., Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. 10, Beyoğlu/İstanbul, ludwig.meier@ymail.com, Antalya

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 179-187
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: The financing of public buildings was one of the main concerns of urban politics in the Hellenistic polis. The analysis of its economic structure is however no straightforward task. The donations of individuals, office holders and kings are preponderant in the inscriptions. Based on selected examples this paper shows how inscriptions can be used for various aspects of financial history. One should not be tempted to infer a general weakness of public finance from the evident predominance of euergetism in the epigraphic record. A framework is given for the analysis of the funding of public works. Hellenistic cities are likely to have had at their disposal a great variety of public revenues and a diversified system of financial instruments which are, however, rarely reflected in the sources. The role of the city elites is to be judged with caution. They helped to bridge liquidity shortages through disbursements and loans. Donations of public buildings were a welcome means for them to publicly display themselves as benefactors, but the cities were not dependent upon their financial support.

Keywords: Meter Tetraprosopos, Phrygia, Dorylaion, Eskişehir Museum, Dedication

Özet: Kamusal yapıların finansmanı, Hellenistik polis'lerde kent politikasının ayrılmaz bir parçasıydı. Buna rağmen konunun ekonomik temellerini kavramak kolay değildir. Yazıtlarda özel kişiler, memurlar ve krallar tarafından yapılan bağışlar ağırlıklı yer alır. Kaynaklarda euergetismus ile sıklıkla karşılaşılması kentlerin kamusal yapıların finansmanı konusunda genel bir zayıflığa sahip oldukları şeklinde yorumlan­mamalıdır. Çalışmada verilen örnekler yazıtların kaynak olarak finans tarihiyle ilgili sorular için nasıl değerlendirilebileceğini göstermektedir. Kamusal yapıların finansmanına hizmet eden kamusal gelirler ve kasalar konusunda ulaşılan bilgiler çerçevesinde konu, ana hatlarıyla açıklığa kavuşmaktadır. Kentler, kamusal yapıların finansmanı için kaynaklara az olarak yansıyan ayrı bir gelire sahip olmalıydılar. Eşrafın rolü bu arka plan ile farklı olarak değerlendirilmelidir. Onlar bağış ve kredilerle kamusal nakit para probleminin aşılmasına yardımcı oluyorlardı. Kamusal yapıların finansmanı eşraftan kişiler için kendile­rini kamusal olarak ifade edebilmelerinin güzel bir yoluydu. Ama kentler onların finans gücüne bağımlı değillerdi.

Anahtar Sözcükler: Meter Tetraprosopos, Phrygia, Dorylaion, Eskişehir Müzesi, Adak yazıtı

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Ludwig MEIER

Abstract: Ludwig MEIER Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: