Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Character Education in the Prevention of School Violence
and as a Method for Promoting Academic Achievement

Namık TOP*

*PhD. Candidate, Texas A&M University, namk1985@neo.tamu.edu

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf 181-187
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: When violence occurs in schools, the tendency is to apply restrictive and stringent punishments. Recently, studies suggested that promoting safety and prosocial student characteristics may be a viable strategy to prevent school violence. In particular, character education may serve as a method of prevention of aggression in schools. This article will review the literature on character education and explore how character education programs could influence learning and achievement in schools and promote learning and achievement.

Keywords: Character education, violence, achievement, prevention

Özet: Okullarda şiddet çoğu zaman sınırlayıcı ve sert cezalarla kaşılanır. En son çalışmalar güvenlik ve prososyal öğrenci özelliklerini desteklemenin okuldaki şiddeti önlemede başarılı bir strateji olduğunu göstermektedir. Özellikle, kişilik eğitimi okullardaki şiddeti önlemede yararlı olabilir. Bu çalışma, kişilik eğitimi hakkındaki çalışmaları taramakta ve bu tarz ders programlarının öğrenme, okul başarısı, olumlu öğrenci davranışı gibi istendik davranışlarla olan ilişkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kişilik eğitimi, şiddet, başarı, önleme

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Namık TOP

Sayfa Açıklaması: Namık TOP Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement

Anahtar Kelimeler: