Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
Antalya'da Kadına Yönelik Şiddet: İletişim, İşbirliği ve Mücadele
Nurşen ADAK

Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, nadak@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 1-15
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: To combat violence against women, a project has been prepared with the coordination of Governorship of Antalya. In the scope of this project, the number of women exposed to violence and asking for help was primarily determined to explore the current situation. The purpose of this paper was to investigate the studies aiming at the struggle to stop violence against women in Antalya. The tasks and responsibilities of the related institutions concerning the prevention of violence, the struggle against violence and then proposed solutions were firstly discussed and then possible solutions were implemented. As a result in this paper, communication and cooperation amongst the related institutions in Antalya and the resultant gains in terms of combating violence against women are discussed in detail.

Keywords: Gender, violence, cooperation, struggle

Özet: Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için Antalya Valiliği koordinasyonunda bir proje hazırlanmıştır. Proje, kadına yönelik şiddetle ilgili tüm kuruluşların birbirleriyle iletişime geçmeleri ve şiddetle mücadele etmelerine olanak vermiştir. Bu makalenin amacı, Antalya'da kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla yapılan bu çalışmaları incelemektir. Proje kapsamında öncelikle şiddete uğradığı için yardım isteyen kadın sayısı tespit edilerek mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Daha sonra şiddeti önleme, şiddetle mücadele ve çözüm önerileri konusunda ilgili kurumların neler yapmakta olduğu ve olası çözümler irdelenmektedir. Sonuç olarak makalede, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla Antalya'da gerçekleştirilen kurumlar arası iletişim, işbirliği ve sonucunda elde edilen kazanımlar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, şiddet, işbirliği, mücadele

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Nurşen ADAK

Abstract: Nurşen ADAK Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: