Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
İstanbul, 2011, Ege Yayınları, VII + 241 sayfa (220 Resim, 12 Plan, 1 Tablo). Çev.: Selma Gün, Filiz Öztürk & Banu Yener Marksteiner. ISBN: 978-605-5607-56-2

Orçun ERDOĞAN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Antalya, orcunerdogan@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 327-328
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Ephesos'ta yüz yılı aşkın bir süredir devam eden arkeolojik araştırmalar, kentin Klasik Dönem kültürel ve sanatsal dokusuna ilişkin ayrıntılı sonuçlara ulaşılmasına olanak sunmuşsa da, özellikle Doğu Roma Dönemi'ne dair bilgilerimiz halen son derece kısıtlıdır. Bununla birlikte, son yıllarda Doğu Roma Dönemi üzerine yapılan çalışmalar söz konusu yoksunluğun aşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim burada tanıtılacak olan çalışma, özelde Ephesos, genel­de ise kentin Ortaçağ kalıntılarının mimari yapısını anlamak açısından uzmanlar ve öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır.

F. Daim ve S. Landstatter'in editörlüğünü üstlendiği Bizans Dönemi'nde Ephesos üst baş­lığını taşıyan eser, Ephesos kentinin Doğu Roma Dönemi'ne ilişkin araştırma sonuçlarının sunulduğu kollektif bir çalışmadır. Kitap, 2010 yılında Byzanz- Das Römerreich im Mittelalter, Teil 2, 2 Schauplätze (Verlag des Römisch- Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010) başlığıyla yayımlanan çalışmanın Ephesos kentiyle ilgili olan bölümünün Türkçe'ye çevrilme­siyle bilim dünyasına sunulmuştur.

Kitap, İçindekiler (V), Önsöz (VII) ve Giriş (1) kısımlarıyla başlamaktadır. Önsöz'de, 2010'da Bonn Federal Devlet Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Bizans-Görkem ve Günlük Yaşam" adlı serginin önemine dikkat çekilmiştir. Giriş kısmında, Ephesos'un bulunduğu çevrenin Neolitik Çağ ile XIV. yüzyıl arasındaki tarihi gelişimi ve önemi kısaca özetlenmiş, Doğu Roma'nın son yüzyıllarında Türk ve Doğu Roma etkileşimlerinin maddi kültür varlıklarıyla belirginleştiği vurgulanarak, İslam Arkeolojisi'nin kazı programına dahil edilmesinin Ephesos açısından büyük bir kazanım olacağı belirtilmiştir (1-2)...

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Orçun ERDOĞAN

Sayfa Açıklaması: Orçun ERDOĞAN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: