Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos İstanbul, 2011, Ege Yayınları, VII + 241 sayfa (220 Resim, 12 Plan, 1 Tablo). Çev.: Selma Gün, Filiz Öztürk & Banu Yener Marksteiner. ISBN: 978-605-5607-56-2

Orçun ERDOĞAN

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Antalya, orcunerdogan@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 327-328
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Ephesos'ta yüz yılı aşkın bir süredir devam eden arkeolojik araştırmalar, kentin Klasik Dönem kültürel ve sanatsal dokusuna ilişkin ayrıntılı sonuçlara ulaşılmasına olanak sunmuşsa da, özellikle Doğu Roma Dönemi'ne dair bilgilerimiz halen son derece kısıtlıdır. Bununla birlikte, son yıllarda Doğu Roma Dönemi üzerine yapılan çalışmalar söz konusu yoksunluğun aşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim burada tanıtılacak olan çalışma, özelde Ephesos, genel­de ise kentin Ortaçağ kalıntılarının mimari yapısını anlamak açısından uzmanlar ve öğrenciler için büyük bir önem taşımaktadır.

F. Daim ve S. Landstatter'in editörlüğünü üstlendiği Bizans Dönemi'nde Ephesos üst baş­lığını taşıyan eser, Ephesos kentinin Doğu Roma Dönemi'ne ilişkin araştırma sonuçlarının sunulduğu kollektif bir çalışmadır. Kitap, 2010 yılında Byzanz- Das Römerreich im Mittelalter, Teil 2, 2 Schauplätze (Verlag des Römisch- Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2010) başlığıyla yayımlanan çalışmanın Ephesos kentiyle ilgili olan bölümünün Türkçe'ye çevrilme­siyle bilim dünyasına sunulmuştur.

Kitap, İçindekiler (V), Önsöz (VII) ve Giriş (1) kısımlarıyla başlamaktadır. Önsöz'de, 2010'da Bonn Federal Devlet Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Bizans-Görkem ve Günlük Yaşam" adlı serginin önemine dikkat çekilmiştir. Giriş kısmında, Ephesos'un bulunduğu çevrenin Neolitik Çağ ile XIV. yüzyıl arasındaki tarihi gelişimi ve önemi kısaca özetlenmiş, Doğu Roma'nın son yüzyıllarında Türk ve Doğu Roma etkileşimlerinin maddi kültür varlıklarıyla belirginleştiği vurgulanarak, İslam Arkeolojisi'nin kazı programına dahil edilmesinin Ephesos açısından büyük bir kazanım olacağı belirtilmiştir (1-2).


previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Orçun ERDOĞAN

Abstract: Orçun ERDOĞAN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: