Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.Wittgenstein: On the Constitution of the Game Concept in Philosophical Investigations
Felsefi Soruşturmalar'da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgenstein
Sercan ÇALCI

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, sercan.calci@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 35-43
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: In this text, the evolution of the concept of game in Philosophical Investigations is studied as one of the most significant components of the language-game theory. Word game plays a part both as a metaphor and a concept in Wittgenstein's transition from the restricted universe of  the philosophy of language presented in Tractatus to the multiple world of language-games. In this new context in which sense is discussed with the concept of using, a search for a meta-language is no longer at issue but the sense-flux that language-games produce in daily language. This context makes possible an approach in which language can be taken as a tool box for the possibilities of new expressions instead of a representative system.

Keywords: Wittgenstein, game, language-game, order, desire, sense, using

Özet: Bu yazıda, Ludwig Wittgenstein'ın dil oyunları kuramının en önemli bileşenlerinden birisi olan oyun kavramının Felsefi Soruşturmalar'daki evrimi inceleniyor. Wittgenstein'ın Tractatus'ta ortaya koyduğu dil felsefesinin sınırlı evreninden dil oyunlarının çoklu dünyasına geçişinde hem bir metafor hem de bir kavram olarak rol oynuyor oyun sözcüğü. Anlamın kullanım kavramıyla birlikte düşünüldüğü bu yeni bağlamda artık gündemde olan bir meta-dil arayışı değil, dil-oyunlarının gündelik dil içerisinde yarattığı anlam akışlarıdır. Bu bağlam, dili yalnızca temsili bir sistem olarak görmek yerine onu yeni ifade olanaklarının alet çantası olarak görmeyi mümkün kılıyor.

Anahtar Sözcükler: Wittgenstein, oyun, dil-oyunları, emir, arzu, anlam, kullanım

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Sercan ÇALCI

Abstract: Sercan ÇALCI Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: