Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1 Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler

Sevinç GÜÇLÜ*

*Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Antalya, sguclu@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 1 / sf. 141-155
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Özet: Bu makalede, sosyolojinin bir alt dalı olan kent sosyolojisinin geleceği tartışılmaktadır. Kent sos­yolojisi, 1900'lerde gelişmeye başlamış, 1970'lere kadar modernleşme paradigmasının etkisinde kal­mış, 2000'lerde küreselleşme ve kent ilişkisi üzerinde durulmaya başlanmıştır. Kent, pek çok disiplinin üze­rinde durduğu bir konu olduğu için, disiplinlerarası çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kent, kent sosyolojisi, küreselleşme

Abstract: In this article, the future of urban sociology and urban research which is sub-branch of sociology, is discussed. Urban sociology started to develop in 1900's. Urban sociology has been influenced by the paradigm of modernization in 1970's. 2000 onwards the relation between globalization and the city have begun to be considered. Urban research is in the field of interest of many disciplines and interdisciplinary researches undergoing gradual increase.

Keywords: Globalization, the city, urban sociology

       
Önceki MakaleMetin PDF

e-Dergi

Metin DiliTürkçeSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: MJH | Sevinç GÜÇLÜ

Sayfa Açıklaması: Sevinç GÜÇLÜ Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler

Anahtar Kelimeler: