Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”:
A Different Vampire Story
dot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.Sheridan Le Fanu's "Carmilla": A Different Vampire Story

Sezer Sabriye İKİZ

Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniv, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Muğla, sabriye@mu.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 143-149
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: The story "Carmilla" was written by the Irish writer Sheridan Le Fanu in 1872. It is within a collection of stories published under the title, "In a Glass Darkly". Carmilla is the only vampire story in this book and it has been accepted as one of the most important works of vampire fiction. Le Fanu's story paved the road for Dracula and other vampire stories. It is assumed that he was inspired by Samuel Taylor Coleridge's poem "Cristabel" (1816). This story is about a relationship between a young woman, Laura who lives in a remote castle in Austria and a stranger, Carmilla who comes to stay for three months. Later we learn that Carmilla is a vampire and all the girls in the surrounding area and Laura become ill because of her visits at night. Le Fanu creates a vampire story by combining traditional gothic elements and Irish folklore. With this, he aims at questioning Victorian sexual politics. This paper will analyse the story's traditional gothic and folklore elements and how Le Fanu subverts Victorian sexual politics through a vampire story.

Keywords: Sheridan Le Fanu, Carmilla, Irish folklore, victorian sexual politics

Özet: Carmilla, İrlandalı yazar Sheridan Le Fanu'nun 1872 de yazdığı uzun hikayesidir. "In a Glass Darkly" isimli bir hikaye koleksiyonu içinde yer alır. Bu kitaptaki tek vampir hikayesidir ve vampir yazınının en önemli eserleri arasında kabul edilir. Bu hikaye, Drakula ve diğer vampirlerin oluşmasında yolu açmıştır. Bu eseri yazarken, Le Fanu'nun Samuel Taylor Coleridge'in "Christabel" isimli şiirinden etkilendiği söylenmektedir. Bu hikaye, Avusturya'da ıssız bir şatoda yaşayan Laura ile bir araba kazasıyla üç aylığına onların evinde kalmak durumunda olan Carmilla'nın garip ilişkisini anlatır. Daha sonra, Carmilla'nın bir vampir olduğunu ve çevrede yaşayan tüm genç kızları Laura da dahil olmak üzere hasta ettiği görülür. Le Fanu geleneksel gotik özellikleri ile İrlanda folklorunun bazı özelliklerini birleştirerek bir vampir hikayesi yazar. Bununla da esasında, Victoria Dönemi İngilteresi'nin cinsiyet politikalarını eleştirmek amacındadır. Bu makalede, hikayenin klasik gotik öğeleri ve folklorik temaları incelenek ve Le Fanu'nun Victoria Dönemi cinsiyet politikalarını nasıl altüst etmeye çalıştığı incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Sheridan Le Fanu, Carmilla, İrlanda folkloru, victoria dönemi cinsiyet politikaları 

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Sezer Sabriye İKİZ

Sayfa Açıklaması: Sezer Sabriye İKİZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: