Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 

.Sheridan Le Fanu's "Carmilla": A Different Vampire Story
Sheridan Le Fanu'nun "Carmilla" eseri: Farklı bir Vampir Hikayesi

Sezer Sabriye İKİZ

Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Muğla, sabriye@mu.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 143-149
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract: The story "Carmilla" was written by the Irish writer Sheridan Le Fanu in 1872. It is within a collection of stories published under the title, "In a Glass Darkly". Carmilla is the only vampire story in this book and it has been accepted as one of the most important works of vampire fiction. Le Fanu's story paved the road for Dracula and other vampire stories. It is assumed that he was inspired by Samuel Taylor Coleridge's poem "Cristabel" (1816). This story is about a relationship between a young woman, Laura who lives in a remote castle in Austria and a stranger, Carmilla who comes to stay for three months. Later we learn that Carmilla is a vampire and all the girls in the surrounding area and Laura become ill because of her visits at night. Le Fanu creates a vampire story by combining traditional gothic elements and Irish folklore. With this, he aims at questioning Victorian sexual politics. This paper will analyse the story's traditional gothic and folklore elements and how Le Fanu subverts Victorian sexual politics through a vampire story.r hakkındaki makalemde bu konuya değinilmiş ve kültle ilgili bilinen tüm belgeler toplanmıştır (Akyürek Şahin 2010).

Keywords: Sheridan Le Fanu, Carmilla, Irish folklore, victorian sexual politics

Özet: Carmilla, İrlandalı yazar Sheridan Le Fanu'nun 1872 de yazdığı uzun hikayesidir. "In a Glass Darkly" isimli bir hikaye koleksiyonu içinde yer alır. Bu kitaptaki tek vampir hikayesidir ve vampir yazınının en önemli eserleri arasında kabul edilir. Bu hikaye, Drakula ve diğer vampirlerin oluşmasında yolu açmıştır. Bu eseri yazarken, Le Fanu'nun Samuel Taylor Coleridge'in "Christabel" isimli şiirinden etkilendiği söylenmektedir. Bu hikaye, Avusturya'da ıssız bir şatoda yaşayan Laura ile bir araba kazasıyla üç aylığına onların evinde kalmak durumunda olan Carmilla'nın garip ilişkisini anlatır. Daha sonra, Carmilla'nın bir vampir olduğunu ve çevrede yaşayan tüm genç kızları Laura da dahil olmak üzere hasta ettiği görülür. Le Fanu geleneksel gotik özellikleri ile İrlanda folklorunun bazı özelliklerini birleştirerek bir vampir hikayesi yazar. Bununla da esasında, Victoria Dönemi İngilteresi'nin cinsiyet politikalarını eleştirmek amacındadır. Bu makalede, hikayenin klasik gotik öğeleri ve folklorik temaları incelenek ve Le Fanu'nun Victoria Dönemi cinsiyet politikalarını nasıl altüst etmeye çalıştığı incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Sheridan Le Fanu, Carmilla, İrlanda folkloru, victoria dönemi cinsiyet politikaları

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: Sezer Sabriye İKİZ

Abstract: Sezer Sabriye İKİZ Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: