Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Cilt2Sayi2Violence against Women in Antalya: Communication, Cooperation and Struggle
dot
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesidot
M.S. III. Yüzyıl Roma-Sasani İhtilaflarına İlişkin Bir Değerlendirme: Pers Kralı I. Şapur’un Roma İmparatoru Valerianus’u Esir Almasıdot
Felsefi Soruşturmalar’da Oyun Kavramının Kuruluşu Üzerine Wittgensteindot
Cyprus Court Interpreters During the Ottoman Perioddot
Jigsaw IV Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı ve Akademik Başarılarına Etkisidot
Göynük ve Mudurnu'dan Yeni Yazıtlar I
Feminist Metodoloji Tartışmaları
dot
The Language of Traditional Designdot
Türkiye’deki Hristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında Bu Değerlerin İlgili Pazarlara İletilmesidot
Sheridan Le Fanu’s “Carmilla”: A Different Vampire Storydot
Namus ve Toplumsal Cinsiyetdot
Postmodern Bir Aynada Hüsn ü Aşk’ın Kırılışı
dot
Hellenistik Kentlerde Kamusal Yapıların Finansmanında Olağan Uygulamalar ve Kent Eşrafının Rolüdot
Nikaia’dan Yeni Yazıtlar IIIdotSemiotische Merkmale in der Werbung von türkischen und deutschen alkoholischen Getränkendot
A Contrastive and Comparative Study of Ellipsis in Persian and English
dot2011 Yılı Arykanda Kazısı TK3 Definesi: Bir Ön Değerlendirme
dotKüçük Asya Klasik Dönem Historiografların Persika Eserleri ve Perslere Bakış Açıları
dotMithridaticum and Mesir: The Story of an Antidote from Antiquity into Ottoman Times

dot
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
dot
Einige fragmentarische Grabinschriften aus dem antiken Kurort Allianoidot
Miletos’lu Hesykhios Illustrius: Konstantinoupolis’in Yerel Tarihi
dot
Makedonya Meselesi’nde Bulgaristan Emareti’nin Rolü - I
dot
C. FOSS, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor
dot
J. BORCHHARDT & A. PEKRIDOU-GORECKI, Forschungen in Limyra
dot
B. DIGNAS & E. WINTER, Rome and Persia in Late Antiquity:
Neighbours and Rivals

dot
A. BOWMAN & A. WILSON (Ed.), Settlement, Urbanization and Population
dot
S. LADSTÄTTER & F. DAIM (Ed.), Bizans Döneminde Ephesos
dot
E. TRYJARSKI, Türkler ve Ölüm
dot
P. Ö. AYTAÇLAR, Antik Çağda Günah, İtiraf, Kefaret/Confessiones

.The Language of Traditional Design

T. M. P. DUGGAN

Sanat Tarihçi, Akdeniz Üniv, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Antalya, tmpduggan@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II / Sayı: 2 / sf. 79-131
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: The article reasons that traditional Islamic design, in addition to the employment of script-calligraphy, was, and is at times still today, deliberately employed to serve as an aid to the practice of the remembrance of the Almighty and has both its origin and justification in the Holy Koran, as for example in Sura Al-'Ankabut, 29:46, "Nothing is greater than the remembrance of God". Remembering the Almighty within the man-made environment was traditionally addressed through the application to the surfaces of objects and structures of meaningful design that visually served as both direct-explicit and indirect-implicit reminders to this task, as the 'Word' is not to be forgotten and is to be seen, as well as spoken and heard, and there are its reminders, that is the employment of specific numbers, of colours, of a particular motif or range of motifs, individual letters, and of patterns in a design, and these meaningful designs also serve on a number of levels as aids towards, and reminders towards this remembrance. Some of the particular associations with the numbers from 1 to 10, the number of sides to a particular tile shape, the repeating of the same motif or of a particular number of different motifs, of borders, of a number of different colours, each a particular number of times, are given; together with indications of the implications of an alphanumeric script for symbolism and for the practice of remembrance.

Keywords: Rememberance of God, Islamic Design, archangels, wav, tulip, donkey, star, crescent moon

Özet: Makale, hat sanatı-kaligrafinin kullanımına ek olarak geleneksel İslami dizaynın zaman içinde  ve günümüzde Kadir-i Mutlağı yad etme pratiğine yardımcı bir işlevi yerine getirmek amacıyla bilinçli olarak uygulandığı ve hem orijinini hem de gerekçesini örneğin Al-'Ankabut Suresi'ndeki (29:46) "Hiçbir şey Allahın zikredilmesinden daha yüce değildir" ifadesinde olduğu gibi Kuran-ı Kerim'den aldığı sonu­cuna varır. İnsan işi ortam içinde Kadir-i Mutlağı hatırlama eylemi geleneksel olarak objelerin ve yapıların yüzeylerine bu görevi görsel açıdan hem doğrudan-açık ve hem de dolaylı-örtük bir şekilde yansıtan anlam yüklü dizaynın uygulanması şeklinde oluyordu. Böylelik 'Söz' konuşulması ve işitilme­sinin yanı sıra aynı zamanda unutulmayacak ve görülecektir. Ve 'Söz'ün hatırlatıcıları da spesifik sayıların, renklerin, belirli bir motifin ya da motifler dizisinin, tek tek harflerin ve şablonların bir dizayn içinde uygulanmasıdır. Bu anlamlı dizaynlar birkaç seviyede yad etmenin yardımcıları ve hatırlatıcıları olma misyonunu da yerine getirir. Örneğin kenarların sayısından belirli bir çini şekline, aynı motifin veya belirli sayıdaki farklı motiflerin, bordürlerin, birkaç farklı rengin her biri belirli sıklıkta olmak üzere tekrarlanmasına kadar 1-10 arasındaki sayılarla oluşturulan bir kısım özel çağrışımlar sembolizm ve yad etme pratiği için alfanümerik bir yazıya ilişkin imalara yönelik göstergelerle birlikte verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Zikr, Geleneksel Süsleme Sanatı, başmelek, ve (vav), lale, eşek, yıldız, hilal

Önceki MakalePDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: T.M.P. DUGGAN

Sayfa Açıklaması: T.M.P. DUGGAN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: II

Anahtar Kelimeler: