Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 
.The Language of Traditional Design
Geleneksel Dizaynın Dili
T. M. P. DUGGAN

Sanat Tarihçi, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Antalya, tmpduggan@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II / Issue: 2 / p. 79-131
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.

Abstract:The article reasons that traditional Islamic design, in addition to the employment of script-calligraphy, was, and is at times still today, deliberately employed to serve as an aid to the practice of the remembrance of the Almighty and has both its origin and justification in the Holy Koran, as for example in Sura Al-'Ankabut, 29:46, "Nothing is greater than the remembrance of God". Remembering the Almighty within the man-made environment was traditionally addressed through the application to the surfaces of objects and structures of meaningful design that visually served as both direct-explicit and indirect-implicit reminders to this task, as the 'Word' is not to be forgotten and is to be seen, as well as spoken and heard, and there are its reminders, that is the employment of specific numbers, of colours, of a particular motif or range of motifs, individual letters, and of patterns in a design, and these meaningful designs also serve on a number of levels as aids towards, and reminders towards this remembrance. Some of the particular associations with the numbers from 1 to 10, the number of sides to a particular tile shape, the repeating of the same motif or of a particular number of different motifs, of borders, of a number of different colours, each a particular number of times, are given; together with indications of the implications of an alphanumeric script for symbolism and for the practice of remembrance.

Keywords: Rememberance of God, Islamic Design, archangels, wav, tulip, donkey, star, crescent moon

Özet: Makale, hat sanatı-kaligrafinin kullanımına ek olarak geleneksel İslami dizaynın zaman içinde  ve günümüzde Kadir-i Mutlağı yad etme pratiğine yardımcı bir işlevi yerine getirmek amacıyla bilinçli olarak uygulandığı ve hem orijinini hem de gerekçesini örneğin Al-'Ankabut Suresi'ndeki (29:46) "Hiçbir şey Allahın zikredilmesinden daha yüce değildir" ifadesinde olduğu gibi Kuran-ı Kerim'den aldığı sonu­cuna varır. İnsan işi ortam içinde Kadir-i Mutlağı hatırlama eylemi geleneksel olarak objelerin ve yapıların yüzeylerine bu görevi görsel açıdan hem doğrudan-açık ve hem de dolaylı-örtük bir şekilde yansıtan anlam yüklü dizaynın uygulanması şeklinde oluyordu. Böylelik 'Söz' konuşulması ve işitilme­sinin yanı sıra aynı zamanda unutulmayacak ve görülecektir. Ve 'Söz'ün hatırlatıcıları da spesifik sayıların, renklerin, belirli bir motifin ya da motifler dizisinin, tek tek harflerin ve şablonların bir dizayn içinde uygulanmasıdır. Bu anlamlı dizaynlar birkaç seviyede yad etmenin yardımcıları ve hatırlatıcıları olma misyonunu da yerine getirir. Örneğin kenarların sayısından belirli bir çini şekline, aynı motifin veya belirli sayıdaki farklı motiflerin, bordürlerin, birkaç farklı rengin her biri belirli sıklıkta olmak üzere tekrarlanmasına kadar 1-10 arasındaki sayılarla oluşturulan bir kısım özel çağrışımlar sembolizm ve yad etme pratiği için alfanümerik bir yazıya ilişkin imalara yönelik göstergelerle birlikte verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Zikr, Geleneksel Süsleme Sanatı, başmelek, ve (vav), lale, eşek, yıldız, hilal

previousPDF

e-Article

Textnext
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Page Summary: T.M.P. DUGGAN

Abstract: T.M.P. DUGGAN Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: II

Keywords: