Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
MJH11
 

ok1MetinMJH VI/1 İçindekiler ve Künye

  

Destination Brand Personality, Self-Congruity Theory and The Intention to Visit a Destination

 

Edina AJANOVİC - Beykan ÇİZEL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 1-16
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119286
Geliş Tarihi: 01.03.2016
Kabul Tarihi: 09.06.2016

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Kimya Öğretiminde Yeni Deneysel Arayışlar: Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri Ekseninde Derinlemesine Bir Bakış

 

Nalan AKKUZU - Hüsamettin AKÇAY

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 17-45
Telif Hakkı 2013 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119287
Geliş Tarihi: 16.10.2015

Kabul Tarihi: 11.03.2016

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Ciddi Boş Zaman Faaliyeti Olarak Gönüllülük: AKUT Örneği

 

Faik ARDAHAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 47-61
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119288
Geliş Tarihi: 12.01.2016
Kabul Tarihi: 02.03.2016

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

Resmin Edebiyattaki Gölgesi Pentimento

 

Tülin ARSEVEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 63-72
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119289
Geliş Tarihi: 04.02.2016
Kabul Tarihi: 01.04.2016

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Istanbul in den Wunderzeichenberichten des 16. Jahrhunderts

 

Leyla COŞAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 73-84
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

DOI
10.13114/MJH.2016119290
Geliş Tarihi: 27.04.2016
Kabul Tarihi: 09.06.2016

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Yazılı Düzeltme Geribildirimleri ve Öğrencilerin Edimsel Çıkarımları

 

Gökhan ÇETİNKAYA - Nihat BAYAT - Seçil ALACA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 85-98
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119291
Geliş Tarihi: 18.01.2016
Kabul Tarihi: 20.05.2016

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Açıkhava Rekreasyon Kapsamında Milli Park Kullanım Engelleri

 

Güney ÇETİNKAYA - Mustafa YILDIZ - Mehmet Ali ÖZÇELİK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 99-114
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119292
Geliş Tarihi: 08.01.2016
Kabul Tarihi: 02.04.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Ergenlerde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi

 

Zahide DALMAÇ POLAT - Seda BAYRAKTAR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 115-132
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

DOI: 10.13114/MJH.2016119293
Geliş Tarihi: 31.03.2016
Kabul Tarihi: 21.04.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam ve Yaşam Amaçları Arasındaki İlişki

 

Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 133-141
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

DOI: 10.13114/MJH.2016119294
Geliş Tarihi: 28.02.2016
Kabul Tarihi: 03.03.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Doğu Batı Arasında İki Mütereddit: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay

 

Zafer DOĞAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 143-154
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119295
Geliş Tarihi: 25.12.2015
Kabul Tarihi: 02.02.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

A Study of the Learners' Metaphorical Perceptions of Literary Genres

 

Merve EKİZ - Aynur Kesen MUTLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 155-168
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119296
Geliş Tarihi: 19.01.2015
Kabul Tarihi: 07.04.2015

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları

 

Şahin FİLİZ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 169-183
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119297
Geliş Tarihi: 28.01.2016
Kabul Tarihi: 20.02.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Türkiye Türkçesi Ağızlarında “Domates, Kedi, Patates” Kelimeleri ve Bir Kelime Haritası Denemesi

 

Safiye GENÇ - Ali CİN 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 185-205
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119298
Geliş Tarihi: 10.05.2016
Kabul Tarihi: 22.06.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Çocukların Bilişsel İşlevlerinde Hemisferik Asimetriler

 

Evrim GÜLBETEKİN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 207-219
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119299
Geliş Tarihi: 08.03.2016
Kabul Tarihi: 15.04.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Konusundaki Kazanımlara Ulaşabilme Durumlarının Belirlenmesi

 

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 221-236
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119300
Geliş Tarihi: 09.09.2015
Kabul Tarihi: 06.04.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

A Comparative View of Eliot’s “Prufrock” and Mansfield’s “Miss Brill” in terms of the Mental States of Isolation, Alienation, and Anomie

 

Zennure KÖSEMAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 237-247
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119301
Geliş Tarihi: 04.04.2016
Kabul Tarihi: 04.06.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Karl Popper’ın Gözünden Analitik Felsefenin Dilbilimsel Dönemi

 

Ali Bilge ÖZTÜRK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 249-260
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119302
Geliş Tarihi: 14.04.2016
Kabul Tarihi: 10.06.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

‘Blue in the Face’ Filmi ve Modernizm: Kentlilik ve Aidiyet Üzerinden Bir Değerlendirme

 

Serdar ÖZTÜRK - Fırat OSMANOĞULLARI

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 261-274
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119303
Geliş Tarihi: 22.02.2016
Kabul Tarihi: 23.05.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Cinsiyet ve Sınıf Düzeyinin Yazma Konusu Seçimindeki Rolü

 

Demet SEBAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 275-285
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119304
Geliş Tarihi: 29.07.2015
Kabul Tarihi: 04.11.2015

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Türkiye’de Toplumsal Gelişmenin İki Formülü: Eğitimciliğin Tarihi ve Ekonomici Yaklaşımın Ortaya Çıkışı

 

Burak SÖNMEZER

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 287-297
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119305
Geliş Tarihi: 08.12.2015
Kabul Tarihi: 10.06.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

The Transformational Learning of Three Adult Academicians

 

Mehmet ŞAHİN - Yavuz ERİŞEN - Nadir ÇELİKÖZ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 299-307
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119306
Geliş Tarihi: 04.02.2016
Kabul Tarihi: 01.04.2016

 PDF

e-Makale

Metin Dili

 
        
        

Laughing at Knights: Representations of Humour in Sir Perceval of Galles, Sir Beues of Hamtoun, Lybeaus Desconus and Geoffrey Chaucer’s Tale of Sir Thopas

 

Pınar TAŞDELEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 309-322
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119307
Geliş Tarihi: 31.03.2016
Kabul Tarihi: 20.06.2016

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Klasik Osmanlıca Dönemi Bir Tıp Metni: İlm-i Tıbb ve Dil Özellikleri

 

Hande ÜNVER ÖZDOĞAN - Vedat KARTALCIK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: VI / Sayı: 1 / sf. 323-336
Telif Hakkı 2016 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2016119308
Geliş Tarihi: 05.02.2016
Kabul Tarihi: 23.05.2016

 PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        
       Yukarı Dön

Sayfa Özeti: Cilt VI / Sayı 1

Sayfa Açıklaması: MJH V/1

Anahtar Kelimeler: