Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzı

Ali CİN*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, alicin@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of HumanitiesCilt: I / Sayı: 2 / sf. 21-46
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Türkiye’de yapılmış olan ilk ağız çalışmalardan birisi, Cumhuriyetten sonra 1932 yılında Atatürk’ün himayesinde başlatılan halk ağzından söz derleme faaliyetidir. Bu ilk çalışma iki yıl sürmüş ve bu çalış-manın sonucunda altı ciltlik Söz Derleme Dergisi yayımlanmıştır. İkinci derleme faaliyeti de 1952-1959 yılları arasında yapılmış ve daha sonra her iki derlemenin sonunda elde edilen sonuçlar, 12 cilt halinde Halk Ağzından Derleme Sözlüğü adıyla yayımlanmıştır. Ağız çalışmalarında dünden bugüne çok mesafe katedilmiş, bu alanda çok değerli çalışmalar hazırlanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni imkânlarla bu alandaki çalışmalara yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu çalışmada Mersin’in Gülnar İlçesi, Arıkuyusu (Kuşak) Köyü’nde konuşulan yerel ağızdan derlenen bazı metinler ve yine ağızdan derlenen bazı kelimeler sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ağız, Gülnar Ağzı, Arıkuyusu Köyü, Derleme

Abstract:One of the first studies related to the dialects studied in Turkey was activity concerning the public dialects compilation launched under the auspices of Atatürk after the proclamation of the Republic in 1932. As a result of this two-year study the Söz Derleme Dergisi was published consisting of six volumes. The second compilation of studies carried out between 1952-1959 and later as a result of each review has been published in 12 volumes under the name Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. The dialects studied cover the distance from the past to present and also thanks to technology new ones have been added to these ongoing studies. In this study, we have compiled some texts from the village of Arıkkuyusu of the Gulnar district of Mersin and the local dialect words still in use today are discussed.

Keywords: Dialect, Dialect of Gülnar, village of Arıkuyusu, compilation

    
Önceki Makale PDF

 e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Ali CİN

Sayfa Açıklaması: Ali CİN Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzı

Anahtar Kelimeler: