Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Duyurular

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Mediterranean Journal of Humanities

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. MJH açık erişim (open access) politikasını benimsemektedir, dergide bulunan içerikler erişime açık durumdadır.

y_1

Ö N E M L İ   D U Y U R U L A R

Lütfen çalışmalarınızı MJH'ye göndermeden önce Yazım Kuralları Şablonu'na uyarlandığına emin olunuz.

2017 yılından itibaren MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir.

Dergi yükseltme kriterleri gereği 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Eğitim Bilimleri çalışmalarına yer verilmeyecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK işbirliği kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, bilimsel çalışmalarda meydana gelen isim/kurum benzerliklerinin ve bunun sebep olduğu sorunların önüne geçilebilmesi adına; 2019 yılı itibarıyla dergimize göndereceğiniz çalışmanın sorumlu yazarına ait ORCID bilgisinin eklenmesi gerekmektedir.
Eğer ORCID numaranız yoksa https://orcid.org/ adresinden edinebilirsiniz.

mjh

ISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

auv-logo

28.12.2018
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisinin 17. Sayısı Cilt IX Sayı 1 yayında!

MJH-Ulakbim

doi_member_cross_ref_ithenticate

asos_index

mjh_open_access

 

minibanner2019
 
ok1 MJH IX / 1 İÇİNDEKİLER (Haziran 2019)
  

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Pomak Göçü

 Nimet Ayşe AKSOY
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 1-12
DOI: 10.13114/MJH.2019.442

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Büyük Veri: Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimlerinde Kullanımı ve Uygulama Alanları

 Gökhan AKSU - C. Oktay GÜZELLER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 13-26
DOI:10.13114/MJH.2019.443

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Hekim Yazarlar: Hayal ve Hakikat’te Histerik Şiir ve Şifalı Roman

 C. Ceyhun ARSLAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 27-35
DOI:10.13114/MJH.2019.444

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

Kompleks Problem Çözme Üzerine R Programı ile Bir Bibliyometrik Analiz

 Volkan AŞKUN - Rabia ÇİZEL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 37-47
DOI:10.13114/MJH.2019.445

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

An Assessment of Fathers’ Child Abuse Potential in Terms of Their History of Being Maltreated by Their Fathers

 Utku BEYAZIT - Aynur BÜTÜN AYHAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 49-56
DOI
:10.13114/MJH.2019.446

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Kült Uygulamaları

 Mustafa BULBA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 57-78
DOI:10.13114/MJH.2019.447

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Madness is Somewhere Else”: A Marcusian Reading of Rainer Maria Rilke’s Sonnets to Orpheus

 Nina CEMİLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 79-92
DOI: 10.13114/MJH.2019.448

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Müellifi Bilinmeyen Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

 Ali CİN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 93-101
DOI: 10.13114/MJH.2019.449

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The Voice of the Unheard: Ian McEwan’s Nutshell as Cultural Criticism

 Funda CİVELEKOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 103-111
DOI: 10.13114/MJH.2019.450

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The Apocalyptic Chronotope in “Farewell to the Master” and The Day the Earth Stood Still

 Züleyha ÇETİNER ÖKTEM
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 113-126
DOI:10.13114/MJH.2019.451

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Türkiye Selçuklu Emiri Celâleddin Karatay ve Antalya Dârü’s-Sülehâsı

 Mahmut DEMİR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 127-140
DOI: 10.13114/MJH.2019.452

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

 Nazlı Deniz ÖZ - Faik ARDAHAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 141-151
DOI:10.13114/MJH.2019.453

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Theory of Mind in Action: Use of Mental State Understanding in Social Interactions

 Ceymi DOENYAS
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 153-160
DOI:10.13114/MJH.2019.454

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Gazzâli Hakkındaki Bazı Yargıların, Ön Yargı Olmak Bakımından Denetimi

 Ayşegül DOĞRUCAN - Emrullah ZORLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 161-170
DOI:
10.13114/MJH.2019.455

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Yozgat İli Aydıncık İlçesinde Yapılan Kültür Varlıklarını Korumaya Yönelik Toplumsal Bilinç Düzeyi Araştırması

 

Ebubekir GÜNGÖR - Mustafa KOÇANCI - Alper MUMYAKMAZ - Hacer SANCAKTAR - Pınar SERDAR DİNÇER

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 171-186
DOI:10.13114/MJH.2019.456

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Bağlanma Örüntüleri ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Eşe Yönelik Kişilerarası Şemaların Aracı Yolu

 Fatma Mahperi HEKİMOĞLU - Sait ULUÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 187-199
DOI:10.13114/MJH.2019.457

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Hasan Ali Toptaş’ın Dünya Bir Gülnida Hikâyesinde Çoklu Benlik Sarmalında Kadının Varoluş Problemi

 Oğuzhan KARABURGU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 201-207
DOI:10.13114/MJH.2019.458

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Beslenme Odağında Sağlık Krizi Health Crisis in the Focus of Nutrition

 Esra KARAKUŞ UMAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 209-221
DOI:10.13114/MJH.2019.459

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

 

Kızbes Meral KILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 223-240
DOI: 10.13114/MJH.2019.460

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Zikzak: Bir Ortaçağ Motifinin Anadolu Yansımaları

 Emre KOLAY - Orçun ERDOĞAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 241-256
DOI:10.13114/MJH.2019.461

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Orta Asya Türk Topluluklarında Kadim Bir Bozkır Geleneği: Baranta

 Coşkun KUMRU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 257-265
DOI: 10.13114/MJH.2019.462

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Kayseri/Pınarbaşı’nda Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-45) Köy Okulları

 Yıldıray ÖZBEK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 267-286
DOI: 10.13114/MJH.2019.463

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Siyasal Katılım ve İfade Özgürlüğü Bağlamlarında Demokrat Parti İkinci Büyük Kongresi (20-25 Haziran 1949)

 Alpaslan ÖZTÜRKCİ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 287-299
DOI: 10.13114/MJH.2019.464

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Görme Engelli Bireylerin Depresif Belirtilerine Yönelik Psikodrama Temelli Grup Uygulaması

 Deniz ŞARLAK - Erdinç ÖZTÜRK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 301-314
DOI: 10.13114/MJH.2019.465

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Ebeveynlik ve Dijital Medya: Anneliğe İlişkin Yaratılan Yeni Temsiller ve Dayanışma Örüntüleri

 Meral TİMURTURKAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 315-333
DOI: 10.13114/MJH.2019.466

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Pap Uygulamalarının Genç Erkek Futbolcularda Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 Bülent TURNA - Buğra GENÇTÜRK - Yücel BULDUK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 335-347
DOI: 10.13114/MJH.2019.467

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Erken Evlilikler: Ağrı Örneği

 Meyrem TUNA UYSAL - Gizem TAN EREN - Esma ŞİMŞEK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 349-375
DOI: 10.13114/MJH.2019.468

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Phrygia’dan Bir Grup Yeni Mezar Steli

 Hüseyin UZUNOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 377-385
DOI: 10.13114/MJH.2019.469

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Fotoğrafların Işığında Eski Tavşanlı İstasyon Yolcu Binası ve Diğer Tescilli İstasyon Yapılarının Mimari Özelliklerinin Değerlendirilmesi

 Sibel YARAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 387-400
DOI:10.13114/MJH.2019.470

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

A Study on Frodo’s Quest within the Framework of Joseph Campbell’s Monomyth

 Mehmet Galip ZORBA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 1 / sf. 401-416
DOI:10.13114/MJH.2019.471

 PDF e-Makale Metin Dili  
        

Sayfa Özeti: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities

Sayfa Açıklaması: MJH Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz Tarihi, Akdeniz İnsani Bilimler

Anahtar Kelimeler: