Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Duyurular

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Mediterranean Journal of Humanities

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ve basılı olarak yayımlanmaktadır. Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. MJH açık erişim (open access) politikasını benimsemektedir, dergide bulunan içerikler erişime açık durumdadır.

Lütfen çalışmalarınızı MJH'ye göndermeden önce Yazım Kuralları Şablonu'na uyarlandığına emin olunuz.

y_1

Ö N E M L İ     D U Y U R U L A R

2017 yılından itibaren MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir.

Dergi yükseltme kriterleri gereği 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Eğitim Bilimleri çalışmalarına yer verilmeyecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK işbirliği kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, bilimsel çalışmalarda meydana gelen isim/kurum benzerliklerinin ve bunun sebep olduğu sorunların önüne geçilebilmesi adına; 2019 yılı itibarıyla dergimize göndereceğiniz çalışmanın sorumlu yazarına ait ORCID bilgisinin eklenmesi gerekmektedir.
Eğer ORCID numaranız yoksa https://orcid.org/ adresinden edinebilirsiniz.

mjh

ISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

auv-logo

28.12.2018
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisinin 16 Sayısı Cilt VIII Sayı 2 yayında!

MJH-Ulakbim

doi_member_cross_ref_ithenticate

asos_index

mjh_open_access

 

 MJH_Banner--16
 
ok1 MJH VIII / 2 İÇİNDEKİLER (Aralık 2018)
  

Kutlama ve Armağanlarca Kuşatılan Annelik: Diş Buğdayı, Baby Shower ve Annelik Eksenindeki Diğer Ritüeller

 Berre ALTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 1-31
DOI: 10.13114/MJH.2018.407

 

PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi ve Türk Dili Tarihindeki Yeri

 Hülya ARSLAN EROL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 33-40
DOI: 10.13114/MJH.2018.408

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın

 Özgür ARUN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 41-61
DOI: 10.13114/MJH.2018.409

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

La Mise en Evidence de la Troisième Fille des contes merveilleux sur le schéma actantiel de Greimas: “La Belle et la Bête

 Songül ASLAN KARAKUL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 63-77
DOI: 10.13114/MJH.2018.410

 PDFe-MakaleMetin Dilispain  
        
        

Kentsel Katı Atık Yönetimi Kapsamında “Çevreci Komşu Kart Uygulaması”

 Hasan Hüseyin AYGÜL - Derya YILDIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 79-100
DOI
: 10.13114/MJH.2018.411

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı

 Metin BAL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 101-114
DOI: 10.13114/MJH.2018.412

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kral I. Aleksander Suikastı ve Türkiye-Yugoslavya İlişkilerine Etkisi

 Aydın BEDEN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 115-144
DOI: 10.13114/MJH.2018.413

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Ion Diyaloğu: Bir Rhapsodos Hikâyesi

 Nihal Petek BOYACI
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 145-157
DOI: 10.13114/MJH.2018.414

8 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Seramik Buluntular

 Mustafa BULBA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 159-179
DOI: 10.13114/MJH.2018.415

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye Uyarlanması: Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 Meryem Berrin BULUT - Murat YILDIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 181-200
DOI: 10.13114/MJH.2018.416

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerindeki Öge Dizimleri ve Bu Öge Dizimlerinin Sıklık Dağılımları

 Murat CERİTOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 201-221
DOI: 10.13114/MJH.2018.417

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Antrenör ve Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi

 Zehra CERTEL - Algın ALKIŞ - Bahri GÜRPINAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 223-231
DOI: 10.13114/MJH.2018.418

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Gümüşhane İlinin Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

 İsmail ÇALIK - Murat ÖDEMİŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 233-249
DOI: 10.13114/MJH.2018.419

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The Social Policy Vision of Political Parties in Modern Turkey

 Nuriye ÇELİK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 251-264
DOI:
10.13114/MJH.2018.420

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Toplumsal İletişim Bağlamında Kütüphaneler: Kavramsal Bir Değerlendirme

 H. Buluthan ÇETİNTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 265-275
DOI: 10.13114/MJH.2018.421

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Milli Mücadele Döneminde Osmanlı Hükümeti'nin İstanbul'a Gelen Batı Anadolu Mültecilerine Yardımları (1919-1922)

 Zeki ÇEVİK - Ufuk KARAKUŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 277-290
DOI: 10.13114/MJH.2018.422

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması'nın Kullanımı ve Meme Kanseri Hastaları ile Yapılan Uygulamaları: Bir Derleme Çalışması

 Umut ÇIVGIN - Elçin YORULMAZ - Gülay DİRİK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 291-311
DOI: 10.13114/MJH.2018.423

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Augustinus'un Zaman Anlayışı

 Erdem ÇİFTÇİ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 313-319
DOI: 10.13114/MJH.2018.424

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Tek Parti Dönemi'nde Antalya'da Siyasi Hayat ve Basın: Resmi Antalya ve Antalya Gazeteleri

 Evren DAYAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 321-334
DOI: 10.13114/MJH.2018.425

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Yerel Halkın Kaleiçi Kültür Turizmi Potansiyeline İlişkin Algıları

 Altan DEMİREL
8

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 335-351
DOI: 10.13114/MJH.2018.426

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Üniversite Hastanesi Masa Başı Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

 Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 353-364
DOI: 10.13114/MJH.2018.427

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Levinas'ın Öteki Etiğini Badiou'nun Hakikat Etiği Perspektifinden Yeniden Düşünmek

 Feyza Şule GÜNGÖR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 365-377
DOI: 10.13114/MJH.2018.428

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üçüncü Büyük Devalüasyonu 10 Ağustos 1970 Kararları ve Etkileri

 Hilal KARAVAR ÖZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 379-391
DOI: 10.13114/MJH.2018.429

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

A Kantian Reading of the Picture of Dorian Gray

 Azer Banu KEMALOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 393-405
DOI: 10.13114/MJH.2018.430

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Elmalı'daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)

 Serkan KILIÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 407-425
DOI: 10.13114/MJH.2018.431

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Aristotle on the Naturalness of Death from Old Age

 Tufan KIYMAZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 427-436
DOI: 10.13114/MJH.2018.432

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Rehber Adayları Gözünden Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programları ve Uygulamalardaki Yanlışlıklar

 Mehmet KÜRKÇÜ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 437-449
DOI: 10.13114/MJH.2018.433

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

A Post-Colonial Reading of 'Qasr-i Abu Nasr'

 Roohollah ROOZBEH
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 451-461
DOI: 10.13114/MJH.2018.434

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Farklı Plan Özellikleriyle Gürcistan/Acara Hulo Bölgesi'ndeki Ghorcomi Camii

 Selçuk SEÇKİN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 463-478
DOI: 10.13114/MJH.2018.435

 PDF  e-Makale  Metin Dili  
        
        

The Many Faced Masculinities in A Game of Thrones 

 Cenk TAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 479-497
DOI: 10.13114/MJH.2018.436

  PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        

Sistematik Siyasi Bir Anlayış Olarak Biyosiyaset

 Feysel TAŞÇIER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 499-506
DOI: 10.13114/MJH.2018.437

 PDF  e-Makale  Metin Dili  
        
        

Sözlü Gelenekte Şiirin Varyantlaşması: “O Gelin” Şiiri

 M. Mete TAŞLIOVA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 507-519
DOI: 10.13114/MJH.2018.438

 PDF  e-Makale  Metin Dili  
        
  

Gece Ekonomisinde Emek ve Muğlaklaşan Sınırlar: Kadın Barmenler ve Cinsel Taciz

 Halime ÜNAL REŞİTOĞLU - Özge TOKAT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 521-544
DOI: 10.13114/MJH.2018.439

 PDF  e-Makale  Metin Dili  
        
  

İnan Çetin ve Mustafa Delioğlu’nun “Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi”nin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

 Özlem YEŞİLYURT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 545-559
DOI: 10.13114/MJH.2018.440

  PDF e-Makale  Metin Dili  
        
        

The Struggle of Hilda Doolittle to Exist as She Wants to Exist

 Emel ZORLUOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: VIII / Sayı: 2 / sf. 561-571
DOI: 10.13114/MJH.2018.441

 PDF e-Makale Metin Dili  
 

 

      

Sayfa Özeti: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities

Sayfa Açıklaması: MJH Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz Tarihi, Akdeniz İnsani Bilimler

Anahtar Kelimeler: