Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
cilt1sayı1Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
dot
Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarofdot
A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarıdot
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
dot
Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa
dot
Türkçe Sözlüğe Katkılar I
dot
Intercultural Communication in the Age of Globalization and English Language Teachingdot
The Temporal World - a shadow play - Court and Urban Shadow Plays of the 11th to 14th Centuriesdot
Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatredot
Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar
dot
Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension
dot
Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750dot
Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler
dot
Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
dot
Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi
dot
Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme
dot
Character Education in the Prevention of School Violence and as a Method for Promoting Academic Achievement
dot

shr

 

.A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarı

Mehmet ALKAN*

*MA, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, mehmedalkan@hotmail.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 1 / sf. 33-41
Telif Hakkı ©
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Abstract: In this article, a published sarcophagus inscription from Turant Asarı located 5 km northeast of Myra is re-examined and given a new reading. The era in the first line of the inscription and some personal names in other lines could not be precisely read in the first edition and these issues were then left without comment. The date ἔτους θορ′ μηνὸς Αὐδναίου ια′ (11th Audnaios 179) in the first line is read clearly. This date must have not been reckoned from 311 BC according to the Seleucid era as the year 179 corresponds to 133/32 BC which is too early for the epigraphic form of the letters in this inscription. It may be the Sullan era (179 = AD 94/5). But to date the inscription to the period after AD 43 seems doubtful from the kitharephoroi specified as the currency of penalty payment in the inscription. The typology of the sarcophagus ant the letters characteristics of the inscription indicate a date around the end of first century BC or the beginning of first century AD and do not permit consideration of an era later than that of Sulla. This approximately dating is taken into consideration the year 179 goes back to the first half of the second century BC. The most important year in this period is 168/7 BC with the independence of Lycia from Rhodian dominion that would mark the beginning of the Lycian era. In consequence, this article suggests the date recorded on this inscription was probably calculated from 168/7 BC (AD 11/12), the beginning of a new local era in Lycia.

In the inscription two new personal names are deciphered as a result of the new reading as Βρακασανοα Τεδισβεους. In the article, it is suggested that Eleuthera mentioned in the inscription should be Eleuthera Trebendatike. In previous editions the missing name and ethnicon of craftsman of the sarcophagus is here read as Θεόφραστος Κυανείτης.

Keywords: Turant Asarı, era, Tedisbes, Brakasanoa, kitharephoroi, Eleuthera

Özet: Bu makalede, Myra'nın 5 km kuzeydoğusunda yer alan Turant Asarı'ndan yayınlı bir mezar yazıtı yeni okumalarla birlikte incelenmektedir. Yazıtın ilk satırındaki era tarihlemesi ve diğer satırlardaki bazı şahıs isimleri Schweyer tarafından yapılan ilk yayında tam olarak okunamamış ve bu hususlar yorumsuz bırakılmıştır. İlk satırdaki tarih ἔτους θορ′ μηνὸς Αὐδναίου ια′ (11 Audnaios 179) açıkça okunmaktadır. Bu tarih Seleukos erasına göre İÖ. 311 yılından itibaren hesaplanmış olamaz. Çünkü 179 yılının tekabül ettiği İÖ. 133/32 yılı yazıtın harf  özelliğine göre çok erkendir. Burada Sulla era'sının kullanılmış olması da (179=İS. 94/5) zayıf bir ihtimaldir. Zira ceza ödemesinin kitharephoroi para birimi üzerinden yapılacağı belirtildiği için yazıtı İS. 43 yılından sonraya tarihlemek kuşkulu görünmektedir. Lahit hem tipolojik özellikleri hem de yazıtın harf karakteri temelinde İÖ. I. yüzyılın sonu ile İS. I. yüzyılın başı civarına tarihlendirilmektedir. Bu durumda 179 yılı İÖ. II. yüzyılın ilk yarısına geri gider. Bu dönemde era başlangıcı olabilecek en önemli olay, Lykia'nın İÖ. 168/7 yılında Rhodos egemenliğinden kurtul­masıdır. Sonuç olarak makale, yazıttaki tarihin Lykia'da yeni bir era başlangıcı olarak İÖ. 168/7 yılından itibaren hesaplanmış olması ve yazıtın İS. 11/12 yılına tarihlenmesi gerektiğini önermektedir.

Yeni okumalar sonucunda yazıtta iki yeni şahıs adı Βρακασανοα Τεδισβεους olarak deşifre edilmek­tedir. Yazıtta adı geçen Eleuthera'nın, Eleuthera Trebendatike olması gerektiği önerilmektedir. İlk yayında lahdi yapan ustanın eksik bırakılmış olan ismi burada Θεόφραστος Κυανείτης diye okunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Turant Asarı, era, Tedisbes, Brakasanoa, kitharephoroi, Eleuthera
       
Önceki MakaleMetin PDF

 e-Dergi

Metin DiliİngilizceSonraki Makale

Sayfa Özeti: MJH | Mehmet ALKAN

Sayfa Açıklaması: Mehmet ALKAN A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarı

Anahtar Kelimeler: