Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
Duyurular

ÖNEMLİ DUYURLAR

y_1


Sayın Yazarlarımız,

Lütfen çalışmalarınızı MJH'ye göndermeden önce Yazım Kuralları Şablonu'na tam olarak uyarlandığına emin olunuz. MJH Yazım Kuralları'na uyarlanmamış makalelerin editöryal süreçleri başlatılmayacaktır.

MJH, Haziran 2020 sayısı itibarıyla yılda bir kez (Haziran) yayınlanacaktır.

Dergi yükseltme kriterleri gereği Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğitim, İlahiyat ve Sağlık bilimleri  çalışmalarına yer verilmeyecektir. 

MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK işbirliği kapsamında alınan kararlar çerçevesinde, bilimsel çalışmalarda meydana gelen isim/kurum benzerliklerinin ve bunun sebep olduğu sorunların önüne geçilebilmesi adına; 2019 yılı itibarıyla dergimize göndereceğiniz çalışmanın sorumlu yazarına ait ORCID bilgisinin eklenmesi gerekmektedir. Eğer ORCID numaranız yoksa https://orcid.org/ adresinden edinebilirsiniz.

 

mjh

ISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

auv-logo


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 
Cilt XI (2021) yayında!
30.06.2021 - 00:07 a.m.

MJH-Ulakbim

doi_member_cross_ref_ithenticate

mjh_open_access

 copernicus

 bannerXI
 

ok1 MJH XI - 2021 - İÇİNDEKİLER dosya oku

 

 

Phaselis Hadrianus Kapısı: Arkeolojik Alanlarda Yerinde Sergilemeye Bir Örnek

 Ayça AKÇAY 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 1-15
DOI: 10.13114/MJH.2021.547

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Piracy: The Pre-existing Security Problem at Antiquity

 Murat ARSLAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 17-30
DOI:10.13114/MJH.2021.548

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sabba da Castiglione (1480-1554) ve Rönesans Çağı'nda Doğu'nun Keşfi

 Cenk BERKANT 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 31-39
DOI:10.13114/MJH.2021.549

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

A Reading of Vanity Fair and The Way of All Flesh in the Light of Carlyle's Hero and Nietzsche's Übermensch

 Nina CEMİLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 41-53
DOI:10.13114/MJH.2021.550

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kant’ın Tarih Risalesinden Marx’ın Grundrisse Eserine Felsefi Bir Yolculuk: Ortaklaşmalar ve Ayrışmalar

 

Kurtul GÜLENÇ 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 55-71
DOI:10.13114/MJH.2021.551

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Yazının Adası: “Robinson ile Crusoe”da Yazar ve Metinsellik 

 Gülden HATİPOĞLU 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 73-82
DOI
:10.13114/MJH.2021.552

 PDFe-Makale Metin Dili  
        
        

Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı

 Ekin KARABABA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 83-99
DOI:10.13114/MJH.2021.553

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Çevirmenin Yazınsal Konumlanışı Bağlamında Charlotte Perkins Gilman'ın "The Yellow Wallpaper" Adlı Öyküsünün Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

 Orkun KOCABIYIK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 101-111
DOI: 10.13114/MJH.2021.554

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İdeal Hizmetkarlar Olarak Görülen Hadımların Bizans Kültür-Sanat Hayatındaki Yerine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme

 Feray KORUCU YAĞIZ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 113-126
DOI: 10.13114/MJH.2021.555

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Göç ve Medeniyet: Osmanlı Afrika'sında (Libya) Medeniyetin İnşasında Göçmenlerin Rolü

 Metin MENEKŞE 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 127-158
DOI: 10.13114/MJH.2021.556

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İoann Lukyanov'un Anlatımıyla Osmanlı'da Ortodoksluğun Değişen Yüzü (1701-1703)

 Tarana OKTAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 159-172
DOI:10.13114/MJH.2021.557

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Türk Romanın Başlangıcına Dair Yeni Bir Bilgi: Lyon Âşıkları'yla Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlişkisi

 Mert ÖKSÜZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 173-193
DOI: 10.13114/MJH.2021.558

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler ve G.G.Márquez'in Kırmızı Pazartesi Romanlarında Cinayet, Cinnet ve Kötülük

 Fatih ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 195-203

DOI:10.13114/MJH.2021.559

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Roma İmparatorluk Dönemi'nde Sikkeler Işığında Thyateira'da Agon'lar

 Merve SARILAR ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 205-218
DOI:10.13114/MJH.2021.560

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The German State And The New Right. An Account of a Contentious Issue in The German Political Public

 Markus J. T. SCHRIJER 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 219-233
DOI: 10.13114/MJH.2021.561

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Estrangement in the Intentional Community of Stepford Suburb in Ira Levin's The Stepford Wives

 Emine ŞENTÜRK  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 235-248
DOI:10.13114/MJH.2021.562

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı Devleti'nde 'Guano' İhracı Meselesi

 Seda TAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 249-272
DOI:10.13114/MJH.2021.563

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Düşünmenin Bir İmkânı Olarak "Felsefe Yapma"

 Feysel TAŞÇIER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 273-281
DOI:10.13114/MJH.2021.564

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı'da Askeri Modernleşmeye Bir Örnek: Tefenni Redif Binaları

 Kadir TÜRKMEN  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 283-291
DOI:10.13114/MJH.2021.565

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma Durumları, Yaklaşımları ve Sosyal Destek Kaynakları

 

Sinem Burcu UĞUR - Ayten KAYA KILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 293-304
DOI10.13114/MJH.2021.566

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İnsan Doğası, Toplum ve Adalet Bağlamında Platon'un Demokrasi Eleştirisine Rancièreci Bir İtiraz

 Ferda YILDIRIM 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 305-319
DOI:10.13114/MJH.2021.567

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı Kroniklerinde Sokollu Mehmed Paşa ve Sokoloviç Ailesi

 Abdullah ZARARSIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 321-354
DOI: 10.13114/MJH.2021.568

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        
        
        
        

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

Künye
dot
Yayın Kurulu
dot
Danışma Kurulu
dot
Basım
dot

d_1DERGİ HAKKINDA MJH

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Mediterranean Journal of Humanities

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yılda bir kez Haziran ayında - elektronik ve basılı olarak yayımlanmaktadır.

Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. 

Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi uluslarası indeksler tarafından taranan, hakemli bilimsel bir dergidir.

MJH açık erişim (open access) politikasını benimsemektedir, dergide bulunan içerikler erişime açık durumdadır.

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
 bannerXI
 

ok1 MJH XI - 2021 - İÇİNDEKİLER dosya oku

 

 

Phaselis Hadrianus Kapısı: Arkeolojik Alanlarda Yerinde Sergilemeye Bir Örnek

 Ayça AKÇAY 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 1-15
DOI: 10.13114/MJH.2021.547

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Piracy: The Pre-existing Security Problem at Antiquity

 Murat ARSLAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 17-30
DOI:10.13114/MJH.2021.548

 

PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

Sabba da Castiglione (1480-1554) ve Rönesans Çağı'nda Doğu'nun Keşfi

 Cenk BERKANT 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 31-39
DOI:10.13114/MJH.2021.549

 

PDFe-Makale

Metin Dili

  
        
        

A Reading of Vanity Fair and The Way of All Flesh in the Light of Carlyle's Hero and Nietzsche's Übermensch

 Nina CEMİLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 41-53
DOI:10.13114/MJH.2021.550

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Kant’ın Tarih Risalesinden Marx’ın Grundrisse Eserine Felsefi Bir Yolculuk: Ortaklaşmalar ve Ayrışmalar

 

Kurtul GÜLENÇ 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 55-71
DOI:10.13114/MJH.2021.551

 PDF e-Makale Metin Dili  
        
        

Yazının Adası: “Robinson ile Crusoe”da Yazar ve Metinsellik 

 Gülden HATİPOĞLU 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 73-82
DOI
:10.13114/MJH.2021.552

 PDFe-Makale Metin Dili  
        
        

Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı

 Ekin KARABABA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 83-99
DOI:10.13114/MJH.2021.553

 PDFe-MakaleMetin Dili  
        
        

Çevirmenin Yazınsal Konumlanışı Bağlamında Charlotte Perkins Gilman'ın "The Yellow Wallpaper" Adlı Öyküsünün Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

 Orkun KOCABIYIK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 101-111
DOI: 10.13114/MJH.2021.554

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İdeal Hizmetkarlar Olarak Görülen Hadımların Bizans Kültür-Sanat Hayatındaki Yerine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme

 Feray KORUCU YAĞIZ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 113-126
DOI: 10.13114/MJH.2021.555

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Göç ve Medeniyet: Osmanlı Afrika'sında (Libya) Medeniyetin İnşasında Göçmenlerin Rolü

 Metin MENEKŞE 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 127-158
DOI: 10.13114/MJH.2021.556

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İoann Lukyanov'un Anlatımıyla Osmanlı'da Ortodoksluğun Değişen Yüzü (1701-1703)

 Tarana OKTAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 159-172
DOI:10.13114/MJH.2021.557

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Türk Romanın Başlangıcına Dair Yeni Bir Bilgi: Lyon Âşıkları'yla Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlişkisi

 Mert ÖKSÜZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 173-193
DOI: 10.13114/MJH.2021.558

 PDF

e-Makale

Metin Dili 
        
        

.

Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler ve G.G.Márquez'in Kırmızı Pazartesi Romanlarında Cinayet, Cinnet ve Kötülük

 Fatih ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 195-203

DOI:10.13114/MJH.2021.559

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Roma İmparatorluk Dönemi'nde Sikkeler Işığında Thyateira'da Agon'lar

 Merve SARILAR ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 205-218
DOI:10.13114/MJH.2021.560

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

The German State And The New Right. An Account of a Contentious Issue in The German Political Public

 Markus J. T. SCHRIJER 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 219-233
DOI: 10.13114/MJH.2021.561

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Estrangement in the Intentional Community of Stepford Suburb in Ira Levin's The Stepford Wives

 Emine ŞENTÜRK  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 235-248
DOI:10.13114/MJH.2021.562

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı Devleti'nde 'Guano' İhracı Meselesi

 Seda TAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 249-272
DOI:10.13114/MJH.2021.563

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Düşünmenin Bir İmkânı Olarak "Felsefe Yapma"

 Feysel TAŞÇIER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 273-281
DOI:10.13114/MJH.2021.564

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı'da Askeri Modernleşmeye Bir Örnek: Tefenni Redif Binaları

 Kadir TÜRKMEN  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 283-291
DOI:10.13114/MJH.2021.565

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma Durumları, Yaklaşımları ve Sosyal Destek Kaynakları

 

Sinem Burcu UĞUR - Ayten KAYA KILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 293-304
DOI10.13114/MJH.2021.566

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

İnsan Doğası, Toplum ve Adalet Bağlamında Platon'un Demokrasi Eleştirisine Rancièreci Bir İtiraz

 Ferda YILDIRIM 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 305-319
DOI:10.13114/MJH.2021.567

 PDF

e-Makale

Metin Dili  
        
        

Osmanlı Kroniklerinde Sokollu Mehmed Paşa ve Sokoloviç Ailesi

 Abdullah ZARARSIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 321-354
DOI: 10.13114/MJH.2021.568

 PDFe-Makale

Metin Dili  
        
        
        
        
        

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

ok1Yayın İlkeleri
ok1Yayın Etiği
ok1Dergi Yönergesi
ok1Yazım Kuralları
ok1Yazım Şablonu
ok1Telif Hakkı Formu
ok1Yayın Taahhüt Formu
ok1Hakem Formu
ok1Antik Kaynak Kısaltmaları


 

d_1

YAYIN İLKELERİ

  • Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yılda bir defa Haziran ayında yayınlanır. 
  • Ana dili Türkçe olan dergiye İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca makaleler de kabul edilmektedir. 
  • MJH; Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Dil, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Filoloji, Gerontoloji, Medya, Psikoloji, Sanat Tarihi ve Sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt disiplinlerin­den bilimsel konu ve sorunları irdeleyen; bu konulara çözüm önerileri, bakış açıları getiren, özgün ulusal ve uluslararası araştırma, belgeleme, inceleme içerikli makaleleri yayımlayan uluslararası hakemli, akademik bir dergidir.
  • Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. 
  • A4 boyutlu kağıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak ya da e-posta yoluyla (mjh@akdeniz.edu.tr) gönderilmesi gereken makalenin metni derginin internet sitesindeki Yazım Kuralları Şablonu'na uygun olarak yazılmalıdır. Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi'den az olmaması gerekmektedir. 
  • Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır. Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır. 
  • Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır. 
  • Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.
  • Dipnotlar metinde parantez içinde verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Metinde kullanılan kaynaklar; yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (varsa levha, resim) numarası şeklinde kısaltma olarak verilmeli, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir.
  • Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, baş editör ve dergi ana editörleri tarafından incelenmekte ve alan editörlerine yönlendirilmektedir. Makale, alan editörleri tarafından önerilen 5 hakem içinden ana editörler tarafından seçilecek en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç baş editör tarafından verilerek yazara altı ay içinde bildirilmektedir.
  • Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarın şahsi görüşü olup, doğrudan ya da dolaylı olarak Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nin görüşü niteliği taşımaz.
  • 2017 yılından itibaren MJH'de makalesi yayınlanacak olan yazarlarımızın, birbirini takip eden sayılarda yalnızca bir makalesine yer verilecektir. 
  • Dergi yükseltme kriterleri gereği Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi'nde 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Eğitim, İlahiyat ve Sağlık bilimleri  çalışmalarına yer verilmeyecektir.

   

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

ok1Yayın İlkeleri
ok1Yayın Etiği
ok1Dergi Yönergesi
ok1Yazım Kuralları
ok1Yazım Şablonu
ok1Telif Hakkı Formu
ok1Yayın Taahhüt Formu
ok1Hakem Formu
ok1Antik Kaynak Kısaltmaları


 

d_1

YAZIM KURALLARI

KAYNAKÇA VE KISALTMALAR 

BİBLİYOGRAFYA

Monografiler | Monographs
Özüdoğru Ş. 2020, Kibyra Kazı ve Araştırmaları Monografi Serisi I, KIBYRA: Kibyra Maior / Caesarea Cibyra. İstanbul. (Stil: Kaynakça)

BASILI KAYNAKLAR

Tek yazarlı kitaplar | Book by a single author
Goldsworthy A. 2020, Philip and Alexander: Kings and Conquerors. New York.

İki ya da daha fazla yazarlı kitaplar | Book by two or more authors
Heckel W. & Yardley J. C. 2004, Alexander the Great, Historical Texts in Translation. Malden – Oxford.

Edit edilmiş kitapta bölüm | Chapter in an edited work
Matthews R. 2011, “A History of the Preclassical Archaeology of Anatolia”. Eds. S. R. Steadman & G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 34-55.

Bir seride yayınlanmış kitaplar | Occasional publications
Jones D. W. 2021, Four Economic Topics for Studies of Antiquity: Agriculture, Trade, Population, and the Behaviour of Aggregate Economies (BAR IntSer 3018). Oxford.

Ek Yayınlar | Supplements
Durugönül S. 2007, Dağlık Kilikia’da Bir Antik Kent Kazısının Sonuçları – NAGIDOS / Results of an Excavation in an Ancient City in Rough Cilicia (Adalya Suppl 6). İstanbul.

Tez (Doktora & Yüksek Lisans) | Thesis-Dissertation (PhD & MA)
Coşkun-Abuagla A. 2012, Roma Dönemi Küçük Asya Procuratorleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.

Kongre-Sempozyum YayınlarıBurragato F., M. Nezza, A. F. Ferrazzoli & M. Ricci 2007, “Late Roman 1 Amphora Types Produced at Elaiussa Sebaste”. Eds. M. Bonifay & J. C. Treglia, Late Roman Coarse Wares, Cooking, Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry 2. (BAR IntSer 1662). Marseille and Arles, 13-16 April 2005. Oxford, 689-700.

Kitap tanıtımları | Book reviews
Köker H. 2020, “The Storm before the Storm. The Beginning of the End of the Roman Republic”. Yazar: M. Duncan, Libri VI, 361-363.

Dergi Kısaltması | Journal Abbreviations
MJH Mediterranean Journal of Humanities.
JRS Journal of Roman Studies.

Dergide makale | Journal article
Duggan T. M. P. 2015, “From Mid-October to the End of March – Voyaging in the Medieval Mediterranean”. Cedrus III, 277-310.

Popüler dergide yazı | Magazine article
Tassinari P. 2014, “Antik Dünyada Tıp ve Sağlık”. Aktüel Arkeoloji 24, 56-67.

DOI’si olan haftalık popüler dergide yazı
Hoff K. 2010, March 19, “Fairness in Modern Society”. Science, 327, 1467-1468. doi:10.1126/science.1188537

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf | Citation for an author with more than one cited publication within the same year
McGing B. C. 1986a, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pontus. Leiden.
McGing B. C. 1986b, “The Kings of Pontus: Some Problems on Identity and Date”. RhM 129, 248-259.

Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri ya da yazar isimleri | Publication or author names unwritten with Latin alphabet
Τσαραβοπογλος A. N. 2019, “Η αρχαία πόλη της Χίου”. Horos 29, 124-144.

Referans yayınlar | Works of standard reference
Oberhummer E. 19702, “Bosporos (1)”. RE III/1, col. 741-757.

Çevirisi yapılmış yayınlar | Translated Works
Selz G. J. 2020, Sümerler ve Akadlar: Tarih: Toplum, Kültür. Çev. F. G. Gerhold, İstanbul.

Çeviri Makale | Translated Article
Oktan M. 2018, “Quintus Asconius Pedianus, Yüceliğe Hakaret Davasında Cornelius Savunması”. Libri IV, 251-313.

Basılı günlük gazetede haber-makale | Newspaper article
Şahin S. 25 Kasım 2000, “Kültürel Miras, Kültürel Kimlik ve Eskiçağ Bilimleri”. Cumhuriyet Gazetesi Bilim-Teknik Eki 714, 18-19.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

DOI’si olan makale
Krueger R. F., Markon K. E. Patrick C. J. & Iacono W. G. 2005, “Externalizing Psychopathology in Adulthood: A Dimensional-Spectrum Conceptualization and its Implications for DSM-V”. Journal of Abnormal Psychology 114, 537-550. doi:10.1037/0021-843X.114.4.537

DOI’si olmayan makale
Marlowe P. Spade, S. & Chan C. 2001, “Detective Work and the Benefits of Colour Versus Black and White”. Journal of Pointless Research 11, 123-127.

Yalnızca bir veri tabanından erişilebilen makale
Liquor advertising on TV. 2002, January 18, Kaynak: http://factsonfile.infobasepublishing.com
Liquor advertising on TV. 2002, January 18, Issues and Controversies veri tabanından alınmıştır.

İnternetten yayımlananan dergide makale
McDonald C. & Chenoweth L. 2009, “Leadership: A Crucial Ingredient in Unstable Times”. Social Work & Society 7. Kaynak: http://www.socwork.net/2009/1/articles/mcdonaldchenoweth

İnternetten yayımlanan dergide yer alan 8 ya da daha çok yazarlı makale

Paradise S., Moriarty D., Marx C., Lee O. B., Hassel E., Thyme E. J., . . . Bradford J. 1957, July, “Portrayals of Fictional Characters in Reality-Based Popular Writing: Project Update”. Off the Beaten Path 7. Kaynak: http://www.newsletter.offthebeatenpath.news/otr/complaints.html

İnternetten yayımlanan gazete makalesi
T24 Bağımsız İnternet Gazetesi 2010, Aralık 14, Türk ve Kürt Evliliği Bitiyor mu?. Kaynak: http://t24.com.tr/haber/ kurt-ve-turk-evliligi-bitiyor-mu,116721. Erişim Tarihi: 08 Aralık 2014.

Yazarı belli olmayan makale

“Britain Launches New Space Agency”. 2010, March 24, Kaynak: http://news.ninemsn.com.au/technology/1031221/ britain-launches-new-space-agency

Yazarı ve tarihi olmayan makale (Wikipedia girdisi gibi)
“Harry Potter”. (n.d.). In Wikipedia. 28 Ağustos 2010 tarihinde şu kaynaktan alınmıştır: http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=Harry_Potter&oldid=380786432

Yıl ve yazarı belli olan sözlük ya da ansiklopedi girdisi
Çiftçi A. 2001, “Karakol Binaları”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 24, 431-434. İstanbul.

 

Yıl ve yazarı belli olmayan sözlük ya da ansiklopedi girdisi
“Verisimilitude”. (n.d.). In Merriam-Webster's Online Dictionary (11th ed.). Kaynak: http://www.merriamwebster.com/ dictionary/verisimilitude.

E-posta ya da görüşme/sohbet
Hasbahçe Çiçekçilik, (Sahibiyle Yapılan Görüşme). İstanbul: Göztepe, Kasım 2005.

CD’de yer alan kitap
Nix G. 2002, Lirael, Daughter of the Clayr [CD]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Kasette yer alan kitap
Nix G. 2002, Lirael, Daughter of the Clayr [Cassette Recording No. 1999-1999-1999]. New York, NY: Random House/Listening Library.

Film
Gilby A. (Producer) & Schlesinger J. (Director) 1995, Cold Comfort Farm [Film]. Universal City, CA: MCA Universal.

ANTİK KAYNAK KISALTMALARI

Ael. Anim.                                              (= Aelianus, De Natura Animalium)    

Fr.                                                          (= Aelianus, Fragmenta)

Var.                                                        (= Aelianus, Varia Historia)

Ael. Arist.                                               (= Aelius Aristides, Hioroi Logoi)

Isth.                                                        (= Isthmikos eis Poseidona)

Ael. Her. pros. cath.                                (= Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus, De Prosodia Cath­olica)

Aen. Tac.                                                 (= Aeneas Tacticus)

Aët.                                                          (= Aëtius)

Aiskhin. Fals. Leg.                                   (= Aiskhines, De Falsa Legatione)

Ktes.                                                         (= In Ctesiphontem)

Aiskh.                                                        (= Aiskhylos)

Ag.                                                            (= Agamemnon)             

Eum.                                                         (= Eumenides)

Per.                                                      (= Persai)          

Pr.                                                        (= Prometheus Desmotes)

Suppl.                                                  (= Supplices)

Tr.                                                        (= Septem Contra Thebes)

Alex. Trall. Febr.                                  (= Alexander Trallianus, de febribus Vermibus/epistula de ver­mibus )

Amm. Marc.                                          (= Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum Libri)

Ampel.                                                      (= Lucius Ampelius, Liber Memorialis)

Andok. de Pac.                                     (= Andokides, De Pace)

Androitas fr.                                          (= Androitas, Fragmentum)

Anonymi                                                (Arriani, ut Fertur)

Anth.Graec.                                            (= Anthologia Graeca)

Antiph. fr.                                                (= Antiphanes, Fragmenta)

App.                                                            (= Appianus, Rhomaika)

civ.                                                        (= Bella civilia)

Hann.                                                 (= Hannibalike)

Hisp.                                                   (= Hispaniensis)                      

Illyr.                                                     (= Illyrike)                                   

Mac.                                                    (= Makedonike)

Mithr.                                                (= Mithridateios)                     

Num.                                                  (= Nomadike)

Pun.                                                    (= Punike)

Samn.                                                 (= Samnitike)

Sic.                                                        (= Sikelike)                                  

Syr.                                                      (= Syriake)                                   

Apollod. bibl.                                         (= Apollodoros, Bibliotheke)

Apoll. Rhod. argon.                           (= Apollonios Rhodios, Argonautica)

Apollon. frg.                                           (= Apollonios; Aphrodisiensis, Karika. frg.)

Apul. Mund.                                          (= Apuleius, De Mundo)

Arat.                                                            (= Aratus)

Aret. CD.                                                 (= Aretaeus, Chroniôn nousôn therapeutikon)

Aristeias epist.                                       (= Aristeae, Epistula ad Philocratem)

Aristot. Ath. Pol.                                 (= Aristoteles, Athenaion Politeia)

Fr.                                                         (= Fragmenta)

Gen. Anim.                                      (= De Generatione Animalium)

Hist. an.                                            (=Historia Animalium)

Mag. Mor.                                        (= Magna Moralia)

Met.                                                     (= Meteorologica)

Meta.                                                  (= Metaphysica)

Mir. Ausc.                                        (= Mirabilium Auscultationes)

Oik.                                                      (= Oikonomika)           

pol.                                                       (= Politica)

Prob.                                                   (= Problemata)

Rhet.                                                    (= Tekhnes Retorikes)

Ypn.                                                     (= Ypnon Mantikes)

Aristoph.                                                 (= Aristophanes)

Akh.                                                    (= Akharnes)

Ekk.                                                     (= Ekklesiasouzai)

Ran.                                                     (= Scholia in Ranas)

Nub.                                                    (= Nubes)

Arnob.                                                       (= Arnobius Siccensis)

Arr. anab.                                                (= Arrianus, Anabasis)

Bithy. frg.                                          (= Bithynicorum fragmenta)

Ind.                                                      (= Historia Indika)

periplus                                              (= Periplus Ponti Euxini)

Arus.                                                           (= Arusianus Messius)

Arkhestr. fr.                                            (= Arkhestratos, Fragmenta)

Ascon.                                                       (= Q. Asconius Pedianus, Orationum Ciceronis Quinque Enar­ra­tio)

cont. Pis.                                           (= In Senatu Contra L. Pisonem)

pro Scaur.                                         (= Pro Scauro)

pro Corn.                                          (= Pro Cornelio)   

pro Mil.                                             (= Pro Milone)

 

Tog. Cand.                                       (= In Toga Candida)

Asklep. fr.                                                (= Asklepiades, Fragmenta)

Ath. Deip.                                                 (= Athenaios, Deipnosophisticarum Epitome)

Aug. CD.                                                  (= Augustinus, De Civitate Dei)

Aur. Vic. de Ceas.                               (= Aurelius Victor, De Caesaribus)

Auct. Liber de Vir ill.                          (= Incerti Auctoris Liber, De Viris Illustribus Urbis Romae)

de Caes.                                             (= De Caesaribus)

Av. Or. Ter.                                             (= Avienus, Descriptio Orbis Terrae)

Caes. Gall.                                               (= Caesar, De bello Gallico)

Bell. Alex.                                         (= De bello Alexandrino)

civ.                                                        (= De bello Civili)

Cass. Chron.                                          (= Cassiodorus, Chronica)

Cass. Dio                                                 (= Cassius Dio, Rhomaika)

Catull.                                                        (= Catullus)

Cato Agr.                                                 (= Marcus Porcius Cato, De Agri Cultura)

Orig.                                                    (= Origines)

Ced. Comp. Hist.                                (= Georgius Cedrenus, Compendium Historiarum)

Cels. Med.                                                (= Celsus, De Medicina)

Christ. Epig.                                           (= Christodorus, Epigrammata)

Cic. Acad.                                                 (= Cicero, Academica [= Lucullus])

ad Brut.                                             (= Epistulae ad Brutum)

ad Herenn.                                       (= Rhetorica ad Herrenium [sp.])

ad Q. fr.                                             (= Epistulae ad Quintum fratrem)

Arch.                                                   (= Pro A. Licinio Archia Poeta Oratio)

Att.                                                       (= Epistulae ad Atticum)

Balb.                                                    (= Oratio pro Balbo)

Brut.                                                    (= Brutus)

Cat.                                                      (= In Catilinam)

Cluent.                                               (= Pro A. Cluentio Habito Oratio ad Iudices)

de amic.                                             (= Laelius de Amicitia)

de fin.                                                  (= De Finibus Bonorum et Malorum)

de nat. deor.                                    (= De Natura Deorum)

de Or.                                                  (= de Oratore)

de prov. Cons.                                (= De Provinciis Consularibus)

Deiot.                                                  (= Oratio pro rege Deiotaro)

Div. in Caec.                                   (= Divinatio in Q. Caecilium)

div.                                                       (= De divinatione ad M. Brutum)

dom.                                                    (= Oratio de Domo sua da pontifices)

Fam.                                                    (= Epistulae ad Familiares)

Flacc.                                                   (= Oratio pro L. Flacco)

Font.                                                   (= Oratio pro M. Fonteio)

har. resp.                                           (= Oratio de Haruspicum Responsis)

leg. agr.                                              (= De lege agraria)

Leg. Man.                                         (= Pro Manilia or Oratio de Imperio Cn. Pompei)

Leg.                                                      (= De Legibus)

Marc.                                                  (= Pro Marcello)

Mil.                                                      (= Pro Milone)

Mur.                                                    (= Oratio pro L. Murena)

Off.                                                       (=De Officiis)

Orat.                                                   (= Orator)

Phil.                                                     (= Orationes Philippicae in M. Antonium)

Pis.                                                       (= In L. Calpurnium Pisonem Oratio)

Planc.                                                 (= Pro Cn. Plancio)

Rab. Post.                                         (= Pro C. Rabirio Postumo Oratio)

Red. Quir.                                        (= Post Reditum ad Quirites)

Red. Sen.                                           (= Post Reditum in Senatu)

Rep.                                                      (= De Re Publica)

Rosc. Amer.                                     (= Pro Sexto Roscio Amerino)

Scaur.                                                 (= Pro M. Aemilio Scauro)

Sen.                                                      (= De Senectute)

Sest.                                                     (= Oratio pro P. Sestio)

Tusc.                                                   (= Tusculanarum Disputationum)

Vat.                                                     (= In Vatinium)

Verr.                                                    (= In Verrem)

Clem. Alex. prot.                                 (= Clemens Alexandrinus, Protrepticus)

Const. Man. Comp. Chron.               (= Constantinus Manasses, Compendium Chronicum)

Const. Porph.                                       (= Constantinus VII Porphyrogenitus, Imperator)

de Ceri.                                              (= De cerimoniis aulae Byzantinae)

de Insid.                                             (= De Insidiis)

de legat.                                             (= De Legationibus)

de Sent.                                              (= De Sententiis)

de Them.                                           (= De Thematibus)

Geopon.                                             (= Geoponica)

Corn. Nep. Han.                                 (= Cornelius Nepos, Hannibal)

Curt.                                                           (= Quintus Curtius Rufus, Historiarum Alexandri Magni Ma­ce­donis)

Dam. Isid.                                                (= Damascius, Vita Isidori)

Deinarkh. Dem.                                   (= Deinarkhos, In Demosthenem)

Demon fr.                                                (= Demon, Fragmenta)

Dem. Alex.                                              (= Demosthenes, Alexander)

 

Apat.                                                   (= Contra Apatourium)

Arist.                                                   (= In Aristocratem)

Cor.                                                     (= de Corona)

de fal. leg.                                          (= De Falsa Legatione)

de Hal.                                               (= De Halonneso)

de Pac.                                               (= De Pace)

Ep.                                                        (= Epistulae)

Epist. Phil.                                       (= In Epistulam Philippi)                 

Exord.                                                (= Exordia)

Kher.                                                   (= De Chersoneso)

Lakr.                                                   (= Contra Lacritum)

Lept.                                                    (= Leptines)

Meid.                                                   (= In Meidiam)

Neaer.                                                (= In Neaeram)

 

Olyn.                                                   (= Olynthiaka)

Phil.                                                     (= Philippica)

Polyk.                                                 (= Contra Polyclem)

Rhod.                                                  (= De Rhodiorum Libertate)

 

Steph.                                                  (=In Stephanum)

Didym. Dem.                                        (= Didymus, In Demosthenem)

Diod.                                                          (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)

Diog. Laert.                                             (= Diogenes Laertios)

Dion. Byz.                                               (= Dionysios Byzantios, Dionysii Anaplus Bospori)

Dion. Chr. Orat.                                  (= Dionysos Chrysostomos, Orationes)

Dion. Hal. ant.                                     (= Dionysios Hallikarnassos, Antiquitates Romanae)

amm.                                                  (= Ad Ammaeum)

Is.                                                          (= Isaios

Isok.                                                     (= Isokrates)

Dion. Perieg.                                          (= Dionysios, Periegesis)

Diph. fr.                                                    (= Diphilos, Fragmenta)

Donat.                                                       (= Donatus Terentius)

Dsc. Med.                                                 (= Dioscorides/Dioscurides Pedanius, De Materia Medica)

Eup.                                                     (= Euporista vel de sim­pli­cibus medicinis)

Enn. Ann.                                                (= Ennius, Annales)

 

Epikt. Disc.                                              (= Epiktetos, Discourses)

Etym. Magn.                                          (= Etymologicum Magnum)

 

Eun. vit. Soph.                                       (= Eunapius, Vitae Sophistarum)

Eur. Alc.                                                    (= Euripides, Alcestis)

Andr.                                                  (= Andromache)

Bakkh.                                               (= Bakkhai)

fr.                                                          (=   Fragmenta)

Hypsipyle                                          (=   Fragmenta Hypsipyles)

 

IT.                                                        (= Iphigenia in Taurica)

Med.                                                    (= Medeia)

Rhes.                                                   (= Rhesos)

Euseb. chron.                                         (= Eusebios, Chronicorum)

de Laud. Const.                            (= De laudibus Constantini)

Exc. Barb.                                         (= Excerpta Latina Barbari)

Chron. Synt.                                   (= Chronographeion Syntomon)

Chron. Pasc.                                   (= Chronicon Pascale)

Vit. Const.                                       (= Vita Constantini)

Eust. Comm. in Dion. Per.                   (= Eustathius, Commentarium in Dionysii Periegetae Orbis Descriptionem)

Comm. ad Hom. Il.                    (= Commentarii ad Homeri Iliadem)

Eutr.                                                            (= Eutropius, Brevarium ab urbe condita)

Evagr. Hist. eccl.                                   (= Evagrius, Historia Ecclesiastica)

Excerpta Polyaeni                               Excerpta Polyaeni.

Exsuper.                                                   (= Iulius Exsuperantius)

Fest. Brev.                                                (= Rufius Festus, Breviarium)

FGrHist                                                     (= Die fragmente der griechischen Historiker)

Flor. epit.                                                  (= Annius Florus, L. Annaei Flori Epitoma De Tito Livio Bellorum Omnium Annorum DCC Libri II)

Frontin. strat.                                        (= Sextus Iulius Frontinus, Strategematon)

Front.                                                         (= Fronto)

Gal. de Antid.                                         (= Galenus, De Antidotis Libri II)

de san. Tuend.                                (= De Sanitate Tuenda Libri VI)

Gell.                                                             (= Aulus Gellius, Noctae Atticae)

Geoponica                                                (= Geoponica)

Georg. Mon. chron. brev.                              (= Georgius Monachus, Chronicon Breve)

Geor. Cedr. C. hist.                            (= Georgus Cedrenus, Compendium Historiarum)

Gyllius Bosp.                                          (= Petrus Gyllius, De Bosporo Thracio Libri Tres: Quibus Re­liqua Anapli Fragmenta in Latinum Versa Continentur)

Harpok. lex.                                           (= Harpokration, Lexicon in decem oratores Atticos)

Herodian.                                                (= Herodianus, Ab Excessu Divi Marci)

Hes. theog.                                               (= Hesiodos, Theogonia)

fr.                                                          (= Fragmenta)

Hdt.                                                             (= Herodotos, Historiae)

Hesykh. lex.                                            (= Hesychius Alexandrinus, Lexicon)

Hesykh. Mil. Patr. Const.              (= Hesychius Milesius, Patria Constantinopoleos)

fr.                                                          (= Fragmenta)

Hieron. chron.                                      (= Eusebius-Hieronymus, Chronicon)

Him. dec. et or.                                     (= Himerius, Declamationes et Orationes)

Hippokr. Aer.                                        (= Hippokrates, Peri Aeron)

Hist. Aug.                                                (= Scriptores Historiae Augustae)

Gall.                                                    (= Gallieni Duo)

Hadr.                                                  (= Hadrianus)

Prob.                                                   (= Probus)   

Val.                                                    (= Valeriani Duo)

Hom. Il.                                                    (= Homeros, İlyada)

Od.                                                       (= Odysseia)

Honor. Art. Don.                                (= Honoratus, Artem Donati)

Hor.                                                            (= Quintus Horatius Flaccus)

Carm.                                                 (= Carmina)

Epist.                                                   (= Epistulae)                                   

Hor. Odes                                                (= Quintus Horatius Flaccus, Odes)

Hyg. fab.                                                   (= Hyginus, Fabulae)

Ioann. Anth. fr.                                    (= Ioannes Antiochenus, Fragmenta)

Ioseph. Ant. Iud.                                 (= Flavius Iosephus Historicus, Antiquitates Iudaicae)

Bell. Iud.                                           (= Bellum Iudaium)

Cont. Ap.                                          (= Contra Apionem)

Isid. Etym.                                               (= Isidorus Hispalensis, Etymologiae)

Isok. Antid.                                             (= Isokrates, Antidosis)             

Areop.                                                (= Aeropagiticus)                 

de Pac.                                               (= de Pacem)

 

Panath.                                             (= Panathenaicus)              

Paneg.                                                (= Panegyricus)                   

Phil.                                                     (= Philippus)

Plat.                                                     (= Plataicus)        

Trap.                                                   (=Trapeziticus)

Iust.                                                           (= Marcus Iulianus Iustinus, M. Iuliani Iustini Epitoma Histo­ria­rum Philippicarum Pompei Trogi)

Iuv. Sat.                                                     (= Iunius D. Iuvenalis, Saturae)

Joan. Scyl. Syn. Hist.                           (= Joannes Scylitzes, Synopsis Historiarum)

Jos. Gen. Basil.                                      (= Josephus Genesius, Basileiai)

Kallim. Dian.                                         (= Kallimakhos, in Dianam)

hymn. del.                                        (= in Delum)

Ksen. Anab.                                            (= Ksenophon, Anabasis)

Cyr.                                                      (= Cyropaedia)

Hell.                                                     (= Hellenika)

Lake. polit.                                       (=Lakedaimonion Politeia)

Lact. Inst. Div.                                       (= L. Caelius Lactantius Firmianius, Divinarum Institutionum)

Lib. Or.                                                      (= Libanius, Orationes)

Licin.                                                         (= Granius Licinianus, Grani Liciniani Reliquiae)

Liv.                                                               (= Livius, Ab Urbe Condita)

perioch.                                              (= Ab urbe condita librorum periochae)

Lucan. Bell. civ.                                     (= M. Annaeus Lucanus, Bellum Civile)

Phar.                                                   (= Pharsalia)

Lucian.                                                       (= Lucianus)

Alex.                                                    (= Alexander)               

Anachar.                                           (= Anacharsis)              

dial. deor.                                         (= Dialogi Deorum)

Icar.                                                     (= Icaromenippus)

Marc.                                                  (= Macrobii)

Lucr.                                                           (= T. Lucretius, De Rerum Natura)

Lyd. de Mag.                                          (= Ioannes Laurentius Lydus, De Magistratibus Populi Romani)

Lykop. Alex.                                           (= Lykophron, Tragoediae Alexandra)

Lykurg. Leokh.                                      (= Lykurgos, Oratio in Leocratem)

Lysias                                                          (= Lysias)

Macr. Sat.                                                (= Macrobius, Saturnalia)

Malal. chron.                                          (= Malalas, Chronographia)

Maneth. fr.                                              (= Manetho, Fragmenta)

Mart. epigr.                                             (= Martialis, Epigrammata)

Mela                                                           (= Pomponius Mela, De Chorographia)

Mem.                                                          (= Memnon)

Men. fr.                                                     (= Menandros, Fragmenta)

Sam.                                                    (=Samia)

Menipp. Periplus [fr.]                       (= Menippus, Periplus=Fragmenta)

Mic. Gyl. ann.                                       (= Michael Glycis, Annales),

Mnaseas frg.                                           (= Mneaseas, fragmenta)

Niceph. Hist.                                         (= Nicephorus Gregoras, Historia Romana)

Nikolaos fr.                                             (= Nikolaos, Fragmenta)

Nikostrat. fr.                                          (= Nikostratos, Fragmenta)

Nonius                                                      (= Nonius)

Nonn. Dion.                                           (= Nonnus, Dionysiaca)

Not. Dig. Or.                                          (= Notitia Dignitarum, Oriens)

Obseq. Prodig.                                      (= Iulii Obsequentis, Ab Anno Urbis Conditae DV Prodi­gi­orum Liber)

Orib.                                                           (= Oribasius)

Eclog.                                                  (= Eclogae Medicamentorum

Syn.                                                      (= Synopsis ad Eustathium Filium)         

Coll. Med. Reliq.                            (= Oribasii Collectionum Medicarum Reliquae)                      

Origen. Cont. Cel.                               (= Origenes Adamantius, Contra Celsum)

Oros. hist.                                                (= Orosius, Historiarum adversus paganos libri VII)

Orphica argon.                                     (= Orphica, Argonautica)

Ovid. Fast.                                              (= Ovidius, Fasti)

Met.                                                     (= Metamorphoses)

Her.                                                     (= Heroides)

Pont.                                                   (= Epistulae ex Ponto)

Tri.                                                       (= Tristia)

Oxyrh. Pap. XIII                                 (= Oxyrhynchus Papyri XIII)

Parthen.                                                    (= Parthenius)

amat.                                                  (= Narrationes Amatoriae)

poes.                                                    (= Poesis Reliquiae)

fr.                                                          (= Fragmenta et Tituli)

Patr. Const. parast.                            (= Patria Constantinopoleos, Parastaseis Suntomoi Kronikai)

Peripl. mar. Erythr.                    (= Anonymi Periplus Maris Erythraie)

Peripl. mar. Mag.                        (= Periplus Maris Magni)

Paul. Aeg.                                                (= Paulus Aegineta)

Paus.                                                           (= Pausanias, Periegesis tes Hellados)

Petron. Sat.                                             (= Petronius Arbiter, Satyricon)

Phaed. Fab.                                             (= Phaedrus, Fabularum Aesopiarum)

Phil.                                                             (= Philostratus)

Phil. Imag.                                               (= Philostratus “Maior”, Imagines)

vit. Apoll.                                          (=Vita Apollonii)

Her.                                                     (= Heroicus)

vit. Soph.                                          (= Vitae Sophistarum)

Philum. Ven.                                         (= Philumenus, de Venenatis Animalibus)

Phylark. fr.                                              (= Phylarkhos, Fragmenta)

Phleg. Fr. Hist.                                      (= Phlegon Trallianus, Fragmenta Historica)

Phot. Bib.                                                 (= Photios, Bibliotheka)

Pind. Nem.                                              (= Pindaros, Nemeian)

Pyth.                                                   (= Pythian)

Plat. Alk.                                                   (= Platon, Alkibiades)

Men.                                                    (= Meneksenos)

Nom.                                                   (= Nomoi)

Phaed.                                                (= Phaidon)

Phaid.                                                 (= Phaidros)

Rep.                                                      (= Republica)

Plin. nat.                                                   (= G. Plinius Secundus “Yaşlı”, Naturalis Historia)

Plin. epist.                                                (= G. Plinius Caecilius Secundus “Genç”, Epistulae)

Plut.                                                            (= Plutarkhos, Bioi Paralleloi)

Aem.                                                   (= Aemilius)                         

Agis                                                     (= Agis)                                          

Alex.                                                    (= Aleksandros)

Alk.                                                      (= Alkibiades)                     

Ant.                                                     (= Antonius)      

Arat.                                                    (= Aratus)                            

Arist.                                                   (= Aristeides)  

Artaks.                                               (= Artakserkses)                             

Brut.                                                    (= Brutus)                 

Caes.                                                   (= Caesar)            

Cam.                                                   (= Camillus)       

Cat. Mai.                                          (= Cato Maior)                               

Cat. Min.                                          (= Cato Minor)

Cic.                                                       (= Cicero)             

Crass.                                                 (= Crassus)         

Dem.                                                   (= Demetrios)     

Eum.                                                   (= Eumenes)                        

Fab.                                                     (= Fabius Maximus)        

Flam.                                                  (= Flaminius)     

Galb.                                                   (= Galba)             

Kim.                                                    (= Kimon)            

Luc.                                                      (= Lucullus)        

Luc-Kim.                                          (= Lucullus-Kimon “Comp.”)

Lykur.                                                (= Lykurgos)

Lys.                                                      (= Lysandros)                      

Lys-Sull.                                            (= Lysandros-Sulla “Comp.”)

Mar.                                                    (= Gaius Marius)

Marc.                                                  (= Marcellus)

mor.                                                     (= Moralia)

Nik.                                                     (= Nikon)                              

Num.                                                  (= Numa)

Per.                                                      (= Perikles)

Perik.                                                  (= Perikles)

Phil.                                                     (= Philopoemen)                

Phok.                                                  (= Phokion)                          

Pomp.                                                 (= Pompeius)

Pyrrh.                                                 (= Pyhrros)

Sert.                                                     (= Sertorius)

Sert.-Eum.                                        (= Sertorius-Eumeses “Comp.”)

Sull.                                                     (= Sulla)

Them.                                                (= Themistokles)

Tib. Gracch.                                    (= Tiberius Gracchus)

Plut. mor.                                                 (= Plutarkhos, Moralia)

Poll.                                                             (= Pollux)

Polyain. Strat.                                       (= Polyainos, Strategemata)

Pol.                                                              (= Polybios, Historiai)

Pomp. Trog. prolog.                          (= Pompeius Trogus, Prologues)

Porph. Abst.                                           (= Porphyrius, De Abstinentia)

chron.                                                 (= Chronica)

Priscian. Inst.                                        (= Priscianus, Institutionum Grammaticarum Libri)

Prok.                                                           (= Prokopios) 

Aed.                                                     (= de Aedificiis)

anek.                                                   (= Historia arcana ‘† Anecdota’)

Bell.                                                      (= de Bellis)

Prop. eleg.                                                (= Sextus Propertius, Elegiae)

Ps.-Dsc. Alex.                                        (= Dioscorides/Dioscurides Pedanius, De venenis eorumque praecautione et medicatione –† Alexipharmaca–)

Ther.                                                   (= De iis, quae virus ejacu­lan­tur, animalibus libellus, in quo et de rabioso cane –† Theri­aca–)    

Ps.-Kallist.                                               (= Pseudo Kallisthenes)

Ps.-Kodin. Patr. Const.                   (= Pseudo-Codinus, Patria Constantinopoleos)

Ps.-Lucian. Dem. encom.                     (= Pseudo Lucianus, Demosthenis encomium)

Ps-Plut. de fluv.                                    (= Pseudo Plutarkhos, De Fluviis)

Ps.-Skymnos                                          (= Pseudo Skymnos, Ad Nicomedem Regem)

Ps.-Sym. chron.                                    (= Pseudo-Symeon, Chronographia)

Ptol. geogr.                                               (= Claudios Pto­lemaios, Geographika Hyphege­gis)

Publ. Syr. Sent.                                     (= Publilius Syrius, Sententiae)

Quadratus                                               (= Quadratus)

Quint. Inst.                                             (= Marcus Fabius Quintilianus, Institutio Oratoria)                              

Quint. Smyr.                                         (= Quintus Smyrnaeus, Posthomerica)

Sall. Catil.                                                 (= Sallustius, Bellum Catilinae)

Hist.                                                    (= Historiae)

Iug.                                                      (= Bellum Iugurtinum)

Schol. Aesch. Pr.                                 (= Scholia in Aeschinem, Prometeus)

Schol. Aesch.                                         (= Scholia in Aeschinem)

Schol. Apoll. Rhod. argon.                 (= Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica)

Schol. Aristoph. sch. Akharn.          (= Scholia in Aristophanem, Acharnenses)

Schol. Dem.                                           (= Scholia in Demosthenem)

Schol. Dion. Byz. Bosp.                   (= Scholia in Dionysii Byzantii, Per Bosporum Navigationem)

Schol. Eur.                                              (= Scholia in Euripidem)

Schol. Gronov.                                     (= Scholia Gronoviana)

Schol. Hom. Il.                                     (= Scholia in Homerum, Ilias)

Schol. Hom. Od.                                  (=Scholia in Homerum, Odyssea)

Schol. Kallim. Jov. (Hymn. 1)      (= Scholia in Callimachum, In JovemHymn.1’)

Schol. Lycophr.                                    (= Scholia in Lycophronem)

Sen. Contr.                                              (= Seneca, Controversiae)

Dial.                                                    (= Dialogi)

Ep.                                                        (= Epistles)

Her. Oet.                                           (= Hercules Oetaeus)

Med.                                                    (= Medea)

QNat.                                                 (= Naturales Quaestiones)

Serv. Aen.                                                (= Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Aeneidos Libros)

Georg.                                                (= In Vergilii Georgicon Libros)

Sid. Carm.                                               (= Apollinaris Sidonius, Carmina)

Sisenna hist.                                           (= L. Cornelius Sisenna, Historiae)

Sil. pun.                                                     (= Silius Italicus, Punica)

Skylaks                                                       (= Skylaks, Periplus Scylacis)

Sok. HE.                                                    (= Sokrates, Historia Ecclesiastica)

Sol. Coll. Mem.                                      (= Gaius Iulius Solinus, Collectanea Rerum Memorabilium)

Steph. Byz. Ethnika                           (= Stephanos Byzantios, Ethnika)

Str.                                                               (= Strabon, Geographika)

Suda                                                            (= Suda-Suidas, Suidae Lexicon)

Suet.                                                            (= Suetonius, De Vitae Caesarum)

Aug.                                                    (= Augustus)

de gramm.                                        (= De Grammaticis et Rhetoribus)

Iul.                                                       (= Divius Iulius)          

Ner.                                                      (= Nero)       

Tib.                                                      (= Tiberius)

Sozom. Hist. Eccl.                               (= Salaminius Hermias Sozomenus, Historia Ecclesiastica)

Stat. Silv.                                                   (= P. Papinius Statius. Silvae)

Stat. Theb.                                                (= P. Papinius Statius, Thebais)

Sulpit.                                                         (= Sulpitius Severus)

Sym. Logoth. chron.                          (= Symeon Logothetes, Chronicon)

Tac. ann.                                                  (= Tacitus, Annales)

germ.                                                   (= Germania)

hist.                                                      (= Historia)

Tert. Apol.                                               (= Tertullianus, Apologeticus)

Theoc. Idyl.                                             (= Theocritus, Idyllia)

Theoph. chron.                                     (= Theophanes, Chronographia)

Theophr. hist. plant.                          (= Theophrastos, Historia Plantarum)

de lapid.                                             (= De Lapidibus)

Thuk.                                                         (= Thukydides)

Tz. Hist.                                                    (= Tzetzes, Historiarum variarum chiliades)

Val. Flac.                                                  (= C. Valerius Flaccus, Argonauticon)

Val. Max.                                                 (= Valerius Maximus, Facta et dicta memorabilia absoluti, ambusiti, damnati, externi)

Vales. Orig.                                             (= Valesius, Origo Constantini Imparatoris)

Var. ling.                                                 (= Marcus Terentius Varro, De Lingua La­ti­na)

R.                                                          (= De Re Rustica)

Veg. mil.                                               (= Vegetius Renatus, Epitoma rei militaris)

Vell.                                                      (= Velleius Paterculus, Historia Romana)

Verg.                                                    (= Vergilius)

Aen.                                                     (= Aeneis)                     

Ecl.                                                       (= Eclogue)

Georg.                                                 (= Georgica)                

Buc.                                                     (= Bucolica)                

Vit. Arat. genus                                    (= Vitae Arati et Varia de Arato, Arati Genus)

Vitr. de Arch.                                         (= Vitruvius, De Architectura)

Zon. epit. hist.                                       (= Ioannes Zonaras, Epitome Historiarum)

Zos.                                                      (= Zosimos, Historia Nova)

 

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

mjh-3-2

Yayınlanmasını istediğiniz makalelerinizi Yazım Kuralları Şablonu'na uyarladıktan sonra mjh@akdeniz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

Header

 

AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
  

DUYURULAR

MJH-Ulakbim 

MJH 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren TUBİTAK / ULAKBİM SBVT

tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.


asos_index 

MJH 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren

ASOS Index tarafından indekslenmektedir.

   
arsiv 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranenan Journal of Humanities

Cilt X (2020) Yayında!

   
   
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim

İletişim Formu

Adres:
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
07058 Kampüs, Antalya / TÜRKİYE

Fax:
+90 242 227 9936

 

E-Posta:
mjh@akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Ana Menü

Sayfa Açıklaması: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanities

Anahtar Kelimeler: