Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
 mjh-xi
 

ok1 MJH XI - 2021 - CONTENTSdosya oku

 

 

Phaselis Hadrianus Kapısı: Arkeolojik Alanlarda Yerinde Sergilemeye Bir Örnek

 Ayça AKÇAY 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 1-15
DOI: 10.13114/MJH.2021.547

 

PDF

e-Article

Text  
        
        

Piracy: The Pre-existing Security Problem at Antiquity

 Murat ARSLAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 17-30
DOI:10.13114/MJH.2021.548

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Sabba da Castiglione (1480-1554) ve Rönesans Çağı'nda Doğu'nun Keşfi

 Cenk BERKANT 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 31-39
DOI:10.13114/MJH.2021.549

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

A Reading of Vanity Fair and The Way of All Flesh in the Light of Carlyle's Hero and Nietzsche's Übermensch

 Nina CEMİLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 41-53
DOI:10.13114/MJH.2021.550

 PDFe-ArticleText  
        
        

Kant’ın Tarih Risalesinden Marx’ın Grundrisse Eserine Felsefi Bir Yolculuk: Ortaklaşmalar ve Ayrışmalar

 

Kurtul GÜLENÇ 

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 55-71
DOI:10.13114/MJH.2021.551

 PDF e-Article Text  
        
        

Yazının Adası: “Robinson ile Crusoe”da Yazar ve Metinsellik 

 Gülden HATİPOĞLU 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 73-82
DOI
:10.13114/MJH.2021.552

 PDFe-Article Text  
        
        

Cumhuriyetçi Özgürlük Anlayışı

 Ekin KARABABA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 83-99
DOI:10.13114/MJH.2021.553

 PDFe-ArticleText  
        
        

Çevirmenin Yazınsal Konumlanışı Bağlamında Charlotte Perkins Gilman'ın "The Yellow Wallpaper" Adlı Öyküsünün Türkçe Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

 Orkun KOCABIYIK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 101-111
DOI: 10.13114/MJH.2021.554

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İdeal Hizmetkarlar Olarak Görülen Hadımların Bizans Kültür-Sanat Hayatındaki Yerine İlişkin Kısa Bir Değerlendirme

 Feray KORUCU YAĞIZ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 113-126
DOI: 10.13114/MJH.2021.555

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Göç ve Medeniyet: Osmanlı Afrika'sında (Libya) Medeniyetin İnşasında Göçmenlerin Rolü

 Metin MENEKŞE 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 127-158
DOI: 10.13114/MJH.2021.556

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İoann Lukyanov'un Anlatımıyla Osmanlı'da Ortodoksluğun Değişen Yüzü (1701-1703)

 Tarana OKTAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 159-172
DOI:10.13114/MJH.2021.557

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Türk Romanın Başlangıcına Dair Yeni Bir Bilgi: Lyon Âşıkları'yla Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlişkisi

 Mert ÖKSÜZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 173-193
DOI: 10.13114/MJH.2021.558

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Yaşar Kemal'in Yılanı Öldürseler ve G.G.Márquez'in Kırmızı Pazartesi Romanlarında Cinayet, Cinnet ve Kötülük

 Fatih ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 195-203

DOI:10.13114/MJH.2021.559

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Roma İmparatorluk Dönemi'nde Sikkeler Işığında Thyateira'da Agon'lar

 Merve SARILAR ÖZDEMİR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 205-218
DOI:10.13114/MJH.2021.560

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The German State And The New Right. An Account of a Contentious Issue in The German Political Public

 Markus J. T. SCHRIJER 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 219-233
DOI: 10.13114/MJH.2021.561

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Estrangement in the Intentional Community of Stepford Suburb in Ira Levin's The Stepford Wives

 Emine ŞENTÜRK  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 235-248
DOI:10.13114/MJH.2021.562

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Osmanlı Devleti'nde 'Guano' İhracı Meselesi

 Seda TAN 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 249-272
DOI:10.13114/MJH.2021.563

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Düşünmenin Bir İmkânı Olarak "Felsefe Yapma

 Feysel TAŞÇIER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 273-281
DOI:10.13114/MJH.2021.564

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Osmanlı'da Askeri Modernleşmeye Bir Örnek: Tefenni Redif Binaları

 Kadir TÜRKMEN  
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 283-291
DOI:10.13114/MJH.2021.565

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma Durumları, Yaklaşımları ve Sosyal Destek Kaynakları

 

Sinem Burcu UĞUR - Ayten KAYA KILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 293-304
DOI10.13114/MJH.2021.566

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İnsan Doğası, Toplum ve Adalet Bağlamında Platon'un Demokrasi Eleştirisine Rancièreci Bir İtiraz

 Ferda YILDIRIM 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 305-319
DOI:10.13114/MJH.2021.567

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Osmanlı Kroniklerinde Sokollu Mehmed Paşa ve Sokoloviç Ailesi

 Abdullah ZARARSIZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: XI / sf. 321-354
DOI: 10.13114/MJH.2021.568

 PDFe-Article

Text  
        
        
        
        
        

Page Summary: MJH | Current Issue

Abstract: MJH Current Issue; The last Issue of the Mediterranean Journal of Humanities

Keywords: