Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER*

*Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, dslenger@akdeniz.edu.tr

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 151-161
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Özet: Ön yüzlerinde Zeus Ammon ve Athena başı, arka yüzlerinde ise yıldız motifi ve çelenk içerisinde meşale tasviri bulunan iki seri sikke, taşıdıkları lejand yüzünden Troas Bölgesi’nde var olduğu düşünülen, Apollon Tapınağı’yla ünlü Thymbra kentine atfedilmiştir. Söz konusu atfın en temel gerekçesi Zeus Ammon başlı ve yıldızlı iki sikkenin 1825 yılında H. P. Borrell tarafından Çanakkale seyahati esnasında Troas Bölgesi’nden satın alındığı bilgisi ve arka yüzde yer alan yıldızın benzerlerine Kolonai sikkelerinde rastlanıyor olmasıdır. Fakat bu sikkelerin Troas sınırları içerisinde sirküle olmamaları hem L. Robert, hem de J. M. Cook’un dikkatini çekmiştir. Ammon başlı yıldızlı üç sikkenin Pergamon kazılarında bulunmuş olması ve Gambreion sikkelerinin arka yüzlerinde yer alan yıldız tasviriyle olan yakınlık bu sikkelerin Thymbra’da değil; ama Güney Mysia ya da Aiolis’de adını bilmediğimiz bir kentte basılmış olabileceklerini düşündürmektedir. Antik kaynakların verdiği bilgiler ve sikke ikonografisi değerlendirildiğinde darp yerinin bu bölgede olması büyük bir ihtimal dahilindedir.

Anahtar Sözcükler: Sikke, Thymbra, Troas, Zeus Ammon, Aiolis, Thyessos, Thymbrara

Abstract: Because of their legends two series of coins with the heads of Zeus Ammon and Athena on the obverse and a star motif and the depiction of a torch within a wreath on the reverse have been attributed to the town of Thymbra, which is famous for its Temple of Apollon and is thought to be situated in the Troad region. The main reason for this information is that two coins bearing the head of Zeus Ammon and a star were purchased in Troad in 1825 by H. P. Borrell during his journey to Çanakkale and the fact that stars similar to the one on the reverse are seen on Kolonai coins. But both L. Robert and J. M. Cook noticed that these coins did not circulated within the frontiers of Troad. Three coins carrying the head of Ammon and a star, unearthed during the Pergamon excavations and the similarity to the depiction of the star on the reverse of the Gambreion coins make us consider that these coins might have been struck not in Thymbra but in a town whose name we do not know in South Mysia or Aeolis. After the evaluation of archaeological excavations and surface surveys conducted in the Troad region, during which no such coins have been discovered to date, from the information provided by ancient sources and coin iconography, we may assume that the issuing city was probably located in south Mysia or in Aeolis.

Keywords: Coin, Thymbra, Troad, Zeus Ammon, Aeolis, Thyessos, Thymbrara

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Dinçer Savaş LENGER

Sayfa Açıklaması: Dinçer Savaş LENGER Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkeler

Anahtar Kelimeler: