Akdeniz Üniversitesi
Header
AnaSayfaHakkindaSonSayıArsivilkelermakale+BaglantilarDuyurulariletisim
sayi2 Teachers’ Views on Constructivism in Turkish Primary EFL Classes
dot
Arıkuyusu/Kuşak (Gülnar) Ağzıdot
İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesidot
Intercultural Communicative Competence in English (Foreign) Language Teaching and Learningdot
The Interface between Critical Thinking Strategies and Moral Developmentdot
Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Göndermedot
Western Quarantine - Excluding the “Other”dot
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemidot
Mehmet II’s Campaign to Italy (1480-1481)dot
Criticism of “Kırgınlar Evi” in Relation to Cultural Adaptationsdot
Arpalık Tepe Mağarası Kutsal Alanı’ndan Sikkelerdot
Nerede Basıldığı Bilinmeyen OY Lejandlı Sikkelerdot
The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students
dot
Haunted Knights in Spandex: Self and Othering in the Superhero Mythosdot
The Emerging Filmmaking Methodologies in Virtual SpacedotBabil Kuneiform Tabletleri ile Antik Kaynaklar Işığında Media, Lydia ve Küçük Asya Fatihi Büyük Kyrosdot
Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış
dotAllianoi ‘S’ Kıvrımlı Sarmallı Sütun Başlıkları
dotJoseph Conrad’ın Gizli Ajan Romanındaki Winnie Verloc adlı Baş Kadın Karakter Üzerine Bir İnceleme
dotHaçlı Seferleri’nin Doğu Hristiyanlığı Üzerindeki Etkileri

dot

shr

 

.Western Quarantine - Excluding the “Other”

T. M. P. DUGGAN*

*Sanat Tarihçi, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antalya, tmpduggan@yahoo.com

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt: I / Sayı: 2 / sf. 105-115
Telif Hakkı © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

Abstract: This paper employs examples of 19th century travel literature and other sources to explore the nature of the system of western general quarantine which began in the 15th century and continued into the 20th century. It records 19th century western travellers often deliberate disregard for non-western quarantine measures in the Ottoman Sultanate, the employment of quarantine-style settlements in western colonies forming an integral part of western apartheid and racist systems and, the use of disease, quarantine and the absence of quarantine measures, as weapons employed by the western powers against the “other”, being the rest of the worlds’ populations, as a part of the process and practice of western colonisation and imperialism.

Keywords: Quarantine, Exclusion, Satalya-Antalya, plague, othering, racial segregation

Özet: Bu makale 19. yüzyıl seyahat edebiyatından ve diğer örneklerden yararlanarak 15. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyıla kadar devam eden batıya özgü karantina kavramını irdelemektedir. Çalışma, Osmanlı Sultanlığı’na özgü karantina deneyimini dışlayan 19. yüzyılda batılı seyyahlarının kaleminden karantinaya alınmış bölge ve insanları, ırkçı ve ayrımcı sistemin parçaları olan kolonileri, salgın hastalıkları, ötekine karşı kullanılan silahları ele almakta ve bütün bunların batılı koloniciliğin ve emperyalizmin dünya nüfusları üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Karantina, dışlama, Satalya-Antalya, veba, ötekileme, ırksal ayrım

Önceki Makale PDF

e-Makale

Metin DiliİngilizceSonraki Makale
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sayfa Özeti: Duggan

Sayfa Açıklaması: T. M. P. DUGGAN Western Quarantine - Excluding the “Other”

Anahtar Kelimeler: