Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
Duyurular

Mediterranean Journal of Humanities

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi is published semiannually as a peer-reviewed print journal by Akdeniz University, Faculty of Letters. As a print and electronic journal, the journal’ scope includes all research papers in the fields of Mediterranean culture, Anthropology, Archaeology, Arts, Art History, Cultural Studies, Education, Gerontology, History, Languages, Philosophy, Psychology, Literature, Education, Geography and Sociology among others. Each paper is reviewed by two expert reviewers and the final decision is sent to author(s) within three months of the arrival of the article.
Mediterranean Journal of Humanities is an international peer-reviewed journal published twice per year in June and December.
MJH adopts the open access policy and the whole content that presented in the journal is available for access.


Template

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | Mediterranean Journal of HISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

auv-logo

28.12.2018
The 16th Issue of Mediterranean Journal of Humanities (Volume VIII Issue 2) has been published.

MJH-Ulakbim

doi_member_cross_ref_ithenticate

asos_index

mjh_open_access

MJH_Banner--16
 
ok1 MJH VIII / 2 CONTENTS (December 2018)
  

Kutlama ve Armağanlarca Kuşatılan Annelik: Diş Buğdayı, Baby Shower ve Annelik Eksenindeki Diğer Ritüeller

 Berre ALTAŞ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 1-31
DOI: 10.13114/MJH.2018.407

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Göç Bağlamında Suriye Türkmen Türkçesi ve Türk Dili Tarihindeki Yeri

 Hülya ARSLAN EROL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 33-40
DOI: 10.13114/MJH.2018.408

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları Dün, Bugün, Yarın

 Özgür ARUN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 41-61
DOI: 10.13114/MJH.2018.409

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

La Mise en Evidence de la Troisième Fille des contes merveilleux sur le schéma actantiel de Greimas: “La Belle et la Bête

 Songül ASLAN KARAKUL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 63-77
DOI: 10.13114/MJH.2018.410

 PDFe-ArticleTextspain  
        
        

Kentsel Katı Atık Yönetimi Kapsamında “Çevreci Komşu Kart Uygulaması”

 Hasan Hüseyin AYGÜL - Derya YILDIZ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 79-100
DOI
: 10.13114/MJH.2018.411

 PDFe-ArticleText  
        
        

Kant’ın Sanat Anlayışı, Aydınlanma Dönemi ve Sefiller Romanı

 Metin BAL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 101-114
DOI: 10.13114/MJH.2018.412

 PDFe-ArticleText  
        
        

Kral I. Aleksander Suikastı ve Türkiye-Yugoslavya İlişkilerine Etkisi

 Aydın BEDEN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 115-144
DOI: 10.13114/MJH.2018.413

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Ion Diyaloğu: Bir Rhapsodos Hikâyesi

 Nihal Petek BOYACI
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 145-157
DOI: 10.13114/MJH.2018.414

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Seramik Buluntular

 Mustafa BULBA
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 159-179
DOI: 10.13114/MJH.2018.415

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Boyutlandırılmış Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin (B5FKE) Türkçeye Uyarlanması: Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

 Meryem Berrin BULUT - Murat YILDIZ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 181-200
DOI: 10.13114/MJH.2018.416

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Bir Cümleden Oluşan Kazakça Atasözlerindeki Öge Dizimleri ve Bu Öge Dizimlerinin Sıklık Dağılımları

 Murat CERİTOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 201-221
DOI: 10.13114/MJH.2018.417

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Antrenör ve Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi

 Zehra CERTEL - Algın ALKIŞ - Bahri GÜRPINAR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 223-231
DOI: 10.13114/MJH.2018.418

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Gümüşhane İlinin Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

 İsmail ÇALIK - Murat ÖDEMİŞ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 233-249
DOI: 10.13114/MJH.2018.419

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The Social Policy Vision of Political Parties in Modern Turkey

 Nuriye ÇELİK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 251-264
DOI:
10.13114/MJH.2018.420

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Toplumsal İletişim Bağlamında Kütüphaneler: Kavramsal Bir Değerlendirme

 H. Buluthan ÇETİNTAŞ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 265-275
DOI: 10.13114/MJH.2018.421

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Milli Mücadele Döneminde Osmanlı Hükümeti'nin İstanbul'a Gelen Batı Anadolu Mültecilerine Yardımları (1919-1922)

 Zeki ÇEVİK - Ufuk KARAKUŞ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 277-290
DOI: 10.13114/MJH.2018.422

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması'nın Kullanımı ve Meme Kanseri Hastaları ile Yapılan Uygulamaları: Bir Derleme Çalışması

 Umut ÇIVGIN - Elçin YORULMAZ - Gülay DİRİK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 291-311
DOI: 10.13114/MJH.2018.423

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Augustinus'un Zaman Anlayışı

 Erdem ÇİFTÇİ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 313-319
DOI: 10.13114/MJH.2018.424

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Tek Parti Dönemi'nde Antalya'da Siyasi Hayat ve Basın: Resmi Antalya ve Antalya Gazeteleri

 Evren DAYAR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 321-334
DOI: 10.13114/MJH.2018.425

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yerel Halkın Kaleiçi Kültür Turizmi Potansiyeline İlişkin Algıları

 Altan DEMİREL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 335-351
DOI: 10.13114/MJH.2018.426

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Üniversite Hastanesi Masa Başı Çalışanlarında Kardiyovasküler Hastalık Riski ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

 Mükerrem ERDOĞAN - Alpay GÜVENÇ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 353-364
DOI: 10.13114/MJH.2018.427

 PDFe-Article

Text  
        
        

Levinas'ın Öteki Etiğini Badiou'nun Hakikat Etiği Perspektifinden Yeniden Düşünmek

 Feyza Şule GÜNGÖR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 365-377
DOI: 10.13114/MJH.2018.428

 PDFe-Article

Text  
        
        

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üçüncü Büyük Devalüasyonu 10 Ağustos 1970 Kararları ve Etkileri

 Hilal KARAVAR ÖZ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 379-391
DOI: 10.13114/MJH.2018.429

 PDF

e-Article

Text  
        
        

A Kantian Reading of the Picture of Dorian Gray

 Azer Banu KEMALOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 393-405
DOI: 10.13114/MJH.2018.430

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Elmalı'daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)

 Serkan KILIÇ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 407-425
DOI: 10.13114/MJH.2018.431

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Aristotle on the Naturalness of Death from Old Age

 Tufan KIYMAZ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 427-436
DOI: 10.13114/MJH.2018.432

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Rehber Adayları Gözünden Turist Rehberliği Bölümleri Ders Programları ve Uygulamalardaki Yanlışlıklar

 Mehmet KÜRKÇÜ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 437-449
DOI: 10.13114/MJH.2018.433

 PDF

e-Article

Text  
        
        

A Post-Colonial Reading of 'Qasr-i Abu Nasr'

 Roohollah ROOZBEH
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 451-461
DOI: 10.13114/MJH.2018.434

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Farklı Plan Özellikleriyle Gürcistan/Acara Hulo Bölgesi'ndeki Ghorcomi Camii

 Selçuk SEÇKİN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 463-478
DOI: 10.13114/MJH.2018.435

 PDF e-Article Text  
        
        

The Many Faced Masculinities in A Game of Thrones

 Cenk TAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 479-497
DOI: 10.13114/MJH.2018.436

 PDF e-Article Text  
        
        

Sistematik Siyasi Bir Anlayış Olarak Biyosiyaset

 Feysel TAŞÇIER
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 499-506
DOI: 10.13114/MJH.2018.437

 PDF e-Article Text  
        
        

Sözlü Gelenekte Şiirin Varyantlaşması: “O Gelin” Şiiri

 M. Mete TAŞLIOVA
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 507-519
DOI: 10.13114/MJH.2018.438

 PDF e-Article Text  
        
  

Gece Ekonomisinde Emek ve Muğlaklaşan Sınırlar: Kadın Barmenler ve Cinsel Taciz

 Halime ÜNAL REŞİTOĞLU - Özge TOKAT
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 521-544
DOI: 10.13114/MJH.2018.439

 PDF e-Article Text  
        
  

İnan Çetin ve Mustafa Delioğlu’nun “Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi”nin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

 Özlem YEŞİLYURT
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 545-559
DOI: 10.13114/MJH.2018.440

 PDF e-Article Text  
        
        

The Struggle of Hilda Doolittle to Exist as She Wants to Exist

 Emel ZORLUOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: VIII / Issue: 2 / sf. 561-571
DOI: 10.13114/MJH.2018.441

 PDF e-Article Text  
        

Page Summary: Mediterranean Journal of Humanities

Abstract: MJH Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz Tarihi, Akdeniz İnsani Bilimler

Keywords: