Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
Duyurular

Mediterranean Journal of Humanities

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi is published semiannually as a peer-reviewed print journal by Akdeniz University, Faculty of Letters. As a print and electronic journal, the journal’ scope includes all research papers in the fields of Mediterranean culture, Anthropology, Archaeology, Arts, Art History, Cultural Studies, Education, Gerontology, History, Languages, Philosophy, Psychology, Literature, Education, Geography and Sociology among others. Each paper is reviewed by two expert reviewers and the final decision is sent to author(s) within three months of the arrival of the article.
Mediterranean Journal of Humanities is an international peer-reviewed journal published twice per year in June and December.
MJH adopts the open access policy and the whole content that presented in the journal is available for access.


Template

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | Mediterranean Journal of HISSN: 2146-4812
e-ISSN: 2148-144X

auv-logo


The 18th Issue of Mediterranean Journal of Humanities (Volume IX Issue 2) has been published.
30.12.2019 - 05:15 a.m.

MJH-Ulakbim

doi_member_cross_ref_ithenticate

asos_index

mjh_open_access

copernicus

 aralik2019
 

ok1 MJH IX / 2 CONTENTS (DECEMBER 2019) dosya oku

  

Gece Yeme Sendromunun Psikopatoloji Çerçevesinde İncelenmesi

 Gizem AKCAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 1-16
DOI: 10.13114/MJH.2019.472

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Erkek Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Mesleğine Yönelik Deneyimleri

 Sinan AKÇAY - Eda BEYDİLİ GÜRBÜZ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 17-32
DOI:10.13114/MJH.2019.473

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Tuna Bulgar Hanlığı’nın Başkentleri: Pliska (680) ve Preslav (893)

 Meltem AKINCI
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 33-54
DOI:10.13114/MJH.2019.474

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

Spora Katılımın Belirleyicileri: Avrobarometre Üzerinden Sosyolojik Bir Analiz

 Cihan AKKAYA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 55-67
DOI:10.13114/MJH.2019.475

 PDFe-ArticleText  
        
        

Attila İlhan Şiirinde Klasik Türk Musikisi Makamları

 

Soner AKPINAR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 69-80
DOI:10.13114/MJH.2019.476

 PDF e-Article Text  
        
        

Huck as a Perpetual Outsider: American National Identity in The Adventures of Huckleberry Finn

 Gökhan ALBAYRAK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 81-94
DOI
:10.13114/MJH.2019.477

 PDFe-Article Text  
        
        

Seleukos Krallığı’nda İsyan ve İhanet Çemberi: Akhaios İsyanı ve Sardeis Kuşatması

 Elif ALTEN GÜLER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 95-106
DOI:10.13114/MJH.2019.478

 PDFe-ArticleText  
        
        

Bakım Sürecinde İhmalin Yeni Bir Türü: Geronteknolojik Yoksunluk

 Özgür ARUN - Veli ÖZKURT
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 107-124
DOI: 10.13114/MJH.2019.479

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kula UNESCO Global Jeoparkı’nda Yerbilimleri ve Jeomiras Açısından Uluslararası Öneme Sahip Üç Yeni Jeosit Önerisi

 Ahmet Serdar AYTAÇ - Tuncer DEMİR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 125-140
DOI: 10.13114/MJH.2019.480

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Avrupa Basınındaki Görsel Metinlerde Kültürel Kodlar: Osmanlı İmparatorluğu’nda Etnik Milliyetçilik Ayrıştırması

 Nurgül BEKAR - Nesli Tuğban YABAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 141-156
DOI: 10.13114/MJH.2019.481

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Associations of Self-Determination and Locus of Control with Accepted Level of Automation among Turkish Drivers

 Pınar BIÇAKSIZ - Selin ŞERMET - Çağla GİRİŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 157-168
DOI:10.13114/MJH.2019.482

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Management Shadowing Program: An Incubator for Prospective Managers in the Tourism and Hospitality Industry

 Demet CEYLAN - Duygu ÖZYEŞİL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 169-184
DOI: 10.13114/MJH.2019.483

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Transforming Domestic Space: Arapoğlu Mansion, a Single-family House in Pera

 Burcu Selcen COŞKUN - Ceren LORDOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 185-196
DOI:10.13114/MJH.2019.484

 PDF

e-Article

Text  
        
        

İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu

 Aydın ÇİVİLİDAĞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 197-218
DOI:10.13114/MJH.2019.485

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Ruh Sağlığını Koruma ve İyileştirmede Hayvan Destekli Uygulamaların Kullanımı

 Şeyma DEMiRALAY - İlkay KESER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 219-224 
DOI:
10.13114/MJH.2019.486

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kültürel Dil Bilim Bağlamında Kutadgu Bilig Metaforları

 Özge EKER - Abdullah KÖK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 225-242
DOI:10.13114/MJH.2019.487

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Side Tiyatrosu’ndan Portre Bir Baş

 Serap ERKOÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 243-252
DOI:10.13114/MJH.2019.488

 PDF

e-Article

Text  
        
        

La Construction de L’Opinion Publique Turque sur Hamas: Un Traite Par le Contenu Médiatique

 Tuğçe ERSOY CEYLAN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 253-272
DOI:10.13114/MJH.2019.489

 PDF

e-Article

Text: FR  
        
        

Refik Halid Karay’ın Çete Romanında Hatay ve Hatay’ın Türkiye’ye Bağlanması Tezi

 Genç Osman GEÇER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 273-284
DOI:10.13114/MJH.2019.490

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Din Görevlilerinin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Şeref GÖKÜŞ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 285-310
DOI: 10.13114/MJH.2019.491

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Von der Goltz Paşa’nın Osmanlı Askeri Okullarını Modernize Etmesi ve Türk İstiklal Savaşına Etkisi

 Nursel GÜLCÜ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 311-318
DOI:10.13114/MJH.2019.492

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Toplumsal Gerçekliği İnşa Eden İllüzyon: Meşruiyet

 Mehmet Fatih GÜLOĞLU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 319-335
DOI: 10.13114/MJH.2019.493

 PDFe-Article

Text  
        
        

Dünyadan Örnekler Işığında İklim Değişikliği Kaynaklı Göçleri Anlamak

 Merve Suzan ILIK BİLBEN
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 335-356
DOI: 10.13114/MJH.2019.494

 PDFe-Article

Text  
        
        

XVI. Yüzyılda İrle Kazası Vakıfları

 Behset KARACA - Durmuş Volkan KARABOĞA
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 357-372
DOI: 10.13114/MJH.2019.495

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Türk-Alman Ticari İlişkilerinde Yeniden Canlanma: 1949-1954 Yılları

 Hilal KARAVAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 373-346
DOI: 10.13114/MJH.2019.496

 PDF

e-Article

Text  
        
        

20. Yüzyıl Türk Mimarlığının Nitelikli Örnekleri olarak Etimesgut ve T.B.M.M. Camileri’nin Çevre Estetiği Temelinde Okunması

 Kemal Reha KAVAS -  Ayşe ŞEKERCİ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 347-399
DOI: 10.13114/MJH.2019.497

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Çalışan Bireylerin Evcil Hayvanlara Bağlanma Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

 Hande KAYA - Meral BEKTAŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 401-418
DOI: 10.13114/MJH.2019.498

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Kent Kimliği, Doğayla Temas ve Öznel İyi Oluş

 Gözde KIRAL UÇAR
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 419-430
DOI: 10.13114/MJH.2019.499

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Şehzâde Korkut’un Kitâbu Da’vetü’n-nefsi’t-tâlihâ ilâ a’mâli’s-sâlihâ İsimli Eserinde Tasavvufa Dâir Görüşleri

 Şeyda ÖZTÜRK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 431-455
DOI: 10.13114/MJH.2019.500

 PDF

e-Article

Text  
        
        

‘Paradoxical Doubleness’ in Elie Wiesel’s Night

 

Gamze SABANCI UZUN

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 431-455
DOI10.13114/MJH.2019.501
 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Taşra Tersanelerinde Gemi Yapımı ve Mütesellimlerin Gemi İnşa Faaliyetleri (XVIII. Yüzyıl)

 Fatma ŞİMŞEK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 465-474
DOI:10.13114/MJH.2019.502

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Refik Halit Karay’ın “Yatık Emine”sine Gayri İnsanileştirme Olgusu Çerçevesinde Bir Bakış

 Zeynep TEK - Emine YÜCEL
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 475-490
DOI:10.13114/MJH.2019.503

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Fotoğraf Aslında Neyin Belgesi? Fotoğrafın Toplumsallığı ve Medya ve Gerçeklik Tartışmalarında Değişmeyen Rolü

 N. Gamze TOKSOY
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 491-506
DOI:10.13114/MJH.2019.504

 

  PDF

 e-Article Text  
        
 

Château de Vincennes Kayıtlarına göre Dünya Savaşı Sona Ererken İttihatçı Liderler ile Onların Siyasetine İlişkin Değerlendirmeler (1917-1918)

 Salih TUNÇ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 507-518
DOI:10.13114/MJH.2019.505

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Substitution and Suppression: Sexuality in Sir Gawain and the Green Knight

 Berkan ULU
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 519-528
DOI:10.13114/MJH.2019.506

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Romanos IV Diogenes’ Attitude towards his Troops

 Antonios VRATIMOS
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 529-538
DOI:10.13114/MJH.2019.507

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Mekân ve Yabancı: 18. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Han Odasında Tek Başına Ölmek

 Ahmet YAŞAR 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 539-550
DOI:10.13114/MJH.2019.508

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Tlos’tan Yeni Yazıtlar

 M. Ertan YILDIZ 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 551-558
DOI:10.13114/MJH.2019.509

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Gazipaşa Evleri 

 Nisa YILMAZ ERKOVAN - Nacide ÖTER
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 559-572
DOI:10.13114/MJH.2019.510

 

  PDF

 e-Article Text  
        
        
 

Klinik Psikoloji Bağlamında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Değerlendirilmesi: Kadın, Çocuk ve Meslek Elemanlarının Psikolojisi Üzerine Bir Gözden Geçirme Çalışması

 Tuğba YILMAZ - Cansu KARAKUŞ
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 573-588
DOI:10.13114/MJH.2019.511

 

   PDF

 e-Article  Text  
        
        
 

XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Manavgat Sancağı ve Sancakbeyleri

 Saim YÖRÜK
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Cilt: IX / Sayı: 2 / sf. 589-603
DOI:10.13114/MJH.2019.512

    PDF e-Article   Text  
        
        
        

Page Summary: Mediterranean Journal of Humanities

Abstract: MJH Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi | MJH | Mediterranean Journal of Humanities, Akdeniz Tarihi, Akdeniz İnsani Bilimler

Keywords: