Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe

   ARCHIEVE                                                                                                                       

   Volume I / Issue 1 (June 2011)
 

ARTICLES

 

MetinContents  PDF       e-Content                  Cover  buyutec       

 
   

Nationalist Didacticism in Fatima Mernissi's Dreams of Trespass:
"Tales of a Harem Girlhood"

 
 

Sihem Arfaoui ABIDI*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 1-11
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111806

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Makedonya’da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarof

 
 

Mehmet AK*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 13-31
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111807

 
  PDF

e-Article

Text  
         
         

A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarı

 
 

Mehmet ALKAN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 33-41
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111808

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri

 
 

Arda ARIKAN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 43-51
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111809

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Die Keramikfunde des Görükle-Grabes in Bursa

 
 

Mustafa BULBA*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 53-61
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111810

 
 PDF

e-Article

Text  
         
         

Türkçe Sözlüğe Katkılar I

 
 

Ali CİN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 63-69
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111811

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Intercultural Communication in the Age of Globalization
and English Language Teaching

 
 

Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 73-81
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111812

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

The Temporal World - a shadow play - Court and Urban
Shadow Plays of the 11th to 14th Centuries

 
 

T. M. P. DUGGAN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 83-91
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111813

 
 

PDF

e-Article Text  
         
         

Influences and Traditions: Wole Soyinka and the Nigerian Theatre

 
 

Kenneth Efakponana ENI*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 93-103
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111814

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Siyasi Katılım, Tutum ve Davranışlarda Kadın ve Erkek Arasındaki Farklılıklar

 
 

Cihan ERTAN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 105-112
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111815

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Effects of Using Cognitive Strategy Training Programs in Developing
Reading Comprehension

 
 

Ali Akbar Khomeijani FARAHANI* & Sima KHEZRLOU**

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 113-121
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111816

 
 

PDF

e-ArticleText  
         
         

Exile and Nostalgia in Albanian Lyric Poetry since 1750

 
 

Adam GOLDWYN*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 123-139
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111817

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Kent Sosyolojisi ve Kentsel Araştırmaların Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler

 
 

Sevinç GÜÇLÜ*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 141-155
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111818

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Erzurum Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

 
 

Duygu KAMACI*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 157-164
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111819

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Akıl Yürütme Biçimleri Açısından Türk Sosyolojisinin Şekillenişi

 
 

Gökhan V. KÖKTÜRK*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 165-169
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111820

 
 PDF e-Article

Text  
         
         

Eğitim, Beklenti Kuramı ve Güdülenme

 
 

H. Sezgi SARAÇ* & Özkan KIRMIZI*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 171-179
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111821

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Character Education in the Prevention of School Violence
and as a Method for Promoting Academic Achievement

 
 

Namık TOP*

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume: I / Issue: 1 / p. 181-187
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/20111822

 
 PDF e-Article

Text  
         


Page Summary: Volume 1 Issue 1

Abstract: MJH Volume I / Issue 1 (June 2011)

Keywords: