Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe

Dergi Hakkında

About

Editorial Board

Advisory Board

Print

Statistics

MJH | Volume III / Issue 2 (December 2013)

Articles

 

MetinTable of Contents buyutecCover

 
   

Neo-Liberal Gelişme Anlayışı ve Kadın: Mikro Finans Uygulamaları Kadınları Güçlendiriyor mu?

 

iletisim

 Özlem Irmak BALKIZ & Esra ÖZTÜRK 

Adress : Akdeniz University,
Faculty of Letters
07058
Kampus,
Antalya / TURKEY
Phone
:
+90 242 227 4400 (4168)

Fax : +90 242 227 9936
E-Mail : mjh@akdeniz.edu.tr

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 1-21
Copyright 2013 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322451

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine Başvuran Yaşlıların Başvurma Nedenlerinin Araştırılması

 
Arşiv 

Emre Özgür BULDUK & Sıdıka BULDUK & Meltem SOYLU

 

Volume I / Issue 1
(June 2011)


Volume I / Issue 2
(December 2011)


Volume II / Issue 1
(June 2012)


Volume II / Issue 2 (December 2012)


Volume III / Issue 1
(June 2013)


Principles

Editorial Principles

Guidelines

Template

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 23-30
Copyright 2013 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322467

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Küçük Asya Sikkeleri'nde Grifon Tipleri

 
 

Göktürk Ömer ÇAKIR

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 31-44
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322468

 
 

PDF

e-Article

Text  
         
         

Yedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına İlişkin Uzman Görüşleri

 
Makale Gönderme 

Ceren ÇEVİK & Bayram BIÇAK

 
Submit Form

Copyright Form
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 45-56
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322469

 
 PDF

e-Article

Text  
         
         

Yunus Emre'nin Risaletün Nushiyye'si ve Divan'ı Üzerine Yeni Bir İnceleme

 
Bağlantılarfree counters 


Ali CİN & Vasfi BABACAN

 
 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2- / pp. 57-69
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322470

 
 PDF

e-Article

Text  
         
         
 

Yükseköğretimde Öğrenci Başarılarının Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Kullanılmasıf

 
  

Gülçin ÇIRAK & Ömay ÇOKLUK

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 71-79
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322471

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Kaunos'ta M.Ö. IV. ve III. Yüzyıldaki Siyasal Değişimlere Genel Bir Bakış

 
  

Ufuk ÇÖRTÜK

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Sayı: 1 / pp. 81-90
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322472

 
  

PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Rusça Yayımlanmış Türkiye Bibliyografyasında Yer Alan Türkiye Ermenileri Hakkında Literatür

 
  

Şahin DOĞAN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 91-98
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322473

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Did the XIIIth c. Seljuk Sultanate Have Sculptural Automata?

 
  

T. M. P. DUGGAN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 99-130
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322474

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Transnumeralität im Türkischen

 
  

Nihal DURMUŞ

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 131-141
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322475

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Toplumsal Tabaka Farklılıklarının Spora Yansıyan Sonuçları
(Antalya Örneği)

 
  

Yılmaz KAPLAN & Cihan AKKAYA

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 143-158
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322476

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

The Expansion of the English Language Across Turkey: Threat or Opportunity?

 
  

Ali KARAKAŞ

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 159-171
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322477

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar

 
  

Ayşe Nur KUTLUCA CANBULAT

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 173-191
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322478

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

.

The Effect of Semantic and Thematic Lists on EFL Learners' Vocabulary Retention: Self-regulatory Behaviors Compared

 
  

Masoumeh MEHREGAN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 193-208
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322479

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Historiography as a Tool for Nationbuilding: The Case of Turkey

 
  

Armand SAĞ

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 209-230
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322480

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

The Application of Discourse Analysis to Drama: A Cross-cultural Approach

 
  

Ömer ŞEKERCİ

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Sayı:2 / pp. 231-239
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322481

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Angoff (1-0), Nedelsky ve Sınır Değerleri Saptama Yöntemleri ile Bir Testin Sınıflama Doğruluklarının İncelenmesi

 
  

Fazilet TAŞDEMİR & Ömay ÇOKLUK

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 241-261
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322482

 
  PDF

e-Article

Text  
          
          
 

Değerler Eğitimi Program Tasarılarının Değerlendirilmesi
(Antalya Örneği)

 
  

Selçuk UYGUN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 263-277
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322483

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi

 
  

Zeliha YAZICI

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 279-286
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322484

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
 

Lyrbe/Seleukeia'dan Bereket Boynuzlu İon Başlıkları

 
  

Nazlı YILDIRIM

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 287-295
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322485

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
 

Günümüzde Erkeklerin Gözünden Babalık ve Aile

 
  

Özge ZEYBEKOĞLU

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 297-328
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322486

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
         
          
          
 

19.-21. Yüzyıl İngilizce Yazan Yazarların Eserlerinde Bilişsel-Dilsel Açıdan Çiçek Kokularının İsimleri

 
  

Deniza ZHAROVA

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 329-334
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322487

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
 


Book Notices

          
 

S. SELVİ BENER, Antikçağda Oyun ve Oyuncaklar

 
  

Aykan AKÇAY

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 335-337
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322488

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
          
 

H. İNALCIK, Studies in the History of Textiles in Turkey

 
  

Aykan AKÇAY & T.M.P. DUGGAN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 339-340
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322489

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
 

J. J. NORWICH, Bizans I: Erken Dönem (M.S. 323-802)

 
  

Emine BİLGİÇ

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 341-344
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322490

 
  PDF

e-Article

Text

  
          
          
 

T. WILKINSON, Eski Mısır, M.Ö. 3000'den Kleopatra'ya Bir
Uygarlığın Tarihi

 
  F. Ezgi ÇELİK

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 345-348
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322491

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

A. MOMIGLIANO, Modern Tarihçiliğin Klasik Temelleri

 
  Mahmut DEMİR

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 349-352
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322492

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

İ. V. ZAYTSEV, Moskova ile İstanbul Arasında: Cuci Ulusları, Moskova ve Osmanlı İmparatorluğu (XV. yüzyılın başları-XVI. yüzyılın ilk yarısı)

 
  

Leila DEVRİSHEVA

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 353-355
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322493

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
  

Review of, J. M. Bloom, The Minaret, Edinburgh Studies in Islamic Art

 
 T. M. P. DUGGAN

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 357-365
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/10.13114/MJH/201322494

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

S. DURUGÖNÜL (Ed.), Silifke Müzesi Taş Eserler Kataloğu–Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserler

 
  

Betül GÜREL

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 367-370
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322495

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

W. BURKERT, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri

 
  Mesut KINACI

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 371-374
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322496

 
  PDFe-Article Text  
          
          
 

H. PARKINS – C. SMITH, Ticaret, Tüccarlar ve Antik Kent

 
  Erkan KURUL

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 375-378
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322497

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

Cicero, Yükümlülükler Üzerine

 
  Erkan KURUL

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 379-382
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322498

 
  PDFe-Article

Text  
          
          
 

L. WACQUANT & P. BOURDIEU, Bourdieu İçin Bir Anahtar

 
  Osman ÖZARSLAN

 
  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 383-385
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322499

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

D. A. AYKIT, Hıristiyanlığın Öncüsü Olarak İskenderiyeli Philo

 
  Fatih YILMAZ

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 387-389
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322500

 
  PDF

e-Article Text  
          
          
 

E. BRADFORD, Akdeniz Bir Denizin Hikayesi

 
  Yeliz Emine YURTBİLİR

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 391-394
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322501

 
  PDF

e-ArticleText  
          
          
 

D. ABULAFIA, Büyük Deniz - Akdeniz'de İnsanlık Tarihi

 
   Abdullah ZARARSIZ

 
  Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Volume III / Issue: 2 / pp. 395-398
Copyright © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: http://dx.doi.org/
10.13114/MJH/201322502

 
  PDF

e-Article Text  
          
Top

Page Summary: Volume 3 Issue 2

Abstract: Volume 3 Issue 2

Keywords: