Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe

Dergi Hakkında

 

About

Editorial Board

Advisory Board

Print

Statistics


minibanner8
 
MetinTable of Contents
  

Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Anlama, Hatırda Tutma, Yaratıcılık Düzeyleri ile Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisi

iletisim

 

Ahmet ARSLAN & Mustafa DOĞRU

Adress : Akdeniz University,
Faculty of Letters
07058
Kampus,
Antalya / TURKEY
Phone
:
+90 242 227 4400 (4168)

Fax : +90 242 227 9936
E-Mail : mjh@akdeniz.edu.tr
MJH_Logo1

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 1-17
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428425

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Kurumsal Bakım Sektöründe Ageism: Yaşlı Bakım Personelinin Yaşlanma ve Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Nedenleri ve Müdahale Önerileri

Archieve 

Özgür ARUN & Deniz PAMUK

Volume I / Issue 1
(June 2011)Volume I / Issue 2

(Aralık 2011)Volume II / Issue 1
(June 2012)


Volume II - Issue 2
(Aralık 2012)Volume III / Issue 1
(June 2013)


Volume III / Issue 2 (December 2013

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 19-33
Telif Hakkı 2013 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428426

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

“Moda Tasarımcısı Olmak”: Yeni Mezun Moda Tasarımcıları Üzerine Söylemsel Bir Araştırma

 

Zeynep AYGÜL & Şakir ÖZÜDOĞRU

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 35-49
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428427

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

İmparator Hadrianus’un Son Yıllarında Anadolu’daki Bazı Eyaletlerin Yönetimlerinde Dikkat Çekici Noktalar

Makale Gönderme Ferit BAZ
Editorial Principles

Guidelines

Template
 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 51-59
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428428

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Rusya’dan Türkiye’ye Göç Eden Aydınların Gözüyle Bolşevik İhtilali

 

Leyla DEVRİSHEVA

 Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 61-70
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

DOI 10.13114/MJH.201428429

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme

Bağlantılarfree counters 

Aylin DOĞAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 71-88
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428430

 PDF

e-Article

Text 
        
        
 

Some Reasons for the Currency Reform of A.H. 77/696-7 A.D.: The Figure on the Obverse, ‘the Caliph, the Prophet, or an Image of an Idol of Solid Hammer-Beaten Metal?’

  

T. Mikail P. DUGGAN

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 89-112
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428431

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

  

Hatice GEDİK & Nadire Emel AKHAN & Gökçe KILIÇOĞLU

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 113-130
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428432

  

PDF

e-Article

Text 
         
         
 

İmparator Sofraları

  

Ali GÜVELOĞLU

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 131-140
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
.
DOI: 10.13114/MJH.201428433

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Habil ile Kabil Mitinin Victor Hugo ve Leconte de Lisle’in Yapıtlarına Yansıması ve Türkçe’ye Çevirileri

  

Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 141-150
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428434

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Antikçağ Kaynaklarında ve Sonraki Seyahatnamelerde Kastamonu Kıyıları

  

Murat KARASALİHLİOĞLU

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 151-165
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428435

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Okullarının Pansiyonunda Kalan Öğrencilerin Pansiyonla İlgili Görüşleri

  

Süleyman KARATAŞ & Meryem ATICI

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 161-177
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428436

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Bizans Anonim Follisleri Üzerinde Görülen İslami Kontrmarklar

  

Serkan KILIÇ

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 179-189
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428438

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Algıları

  

Erol KOÇOĞLU

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 191-205
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428439

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

.

Halikarnas Balıkçısı’nda Doğa, Estetik ve Akdeniz Uygarlığı’nın Kaynağı: Arşipel

  

Furkan ÖZTÜRK

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 207-213
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428440

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Does our Education System Allow Students to Be Autonomous?

  

F. Özlem SAKA

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 215-226
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428441

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Hurufilikte Ebced Hesabının Kullanımına Dair Bir Risale

  

Özer ŞENÖDEYİCİ & Ahmet AKDAĞ

  

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt IV / Sayı:1 / sf. 227-237
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428442

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

XIX. Yüzyılda Osmanlı-Hindistan Ticaretine Bir Örnek: At İhracatı

  

Seda TAN

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 239-247
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.201428443

  PDF

e-Article

Text 
         
         
 

Istanos Nahiyesi’nin Korkudili Kazası’na Dönüştürülmesi

  

Fahrettin TIZLAK

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 249-259
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428444

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

17. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinde Ney

  

Eda TOK

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 261-278
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428445

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

Phaselis Kentinin Su Teminine İlişkin Gözlemler ve Dijital Epigrafi Çalışmaları

  

Nihal TÜNER ÖNEN & Aykan AKÇAY

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 279-292
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428446

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

Günümüzde Kadının Boşanma Deneyimleri: Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

  

Sinem Burcu UĞUR

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 293-326
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428447

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Bir Kararlılık Gösterisi: ‘Kıtalararası Osmanlı Hava Seferi’

  

Osman YALÇIN

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 327-347
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428448

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

The State of International Migrant Children in Turkey: The Case of Van

  

Abdurrahman YILMAZ

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 349-372
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428449

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

Feedback Complexity and Writing Skill: The Relative Effectiveness of No Feedback, Error-flagging and Response-contingent Feedback Types

  

Maryam ZEİNOLABEDİNİ & Javad GHOLAMİ

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 373-382
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428450

  PDF

e-Article

Text

 
         
  

Kitap Tanıtımı & Eleştiri

    
         
         
 

V. V. BARTHOLD, Halife ve Sultan İslam’da İktidarın Serüveni

  

Mahmut DEMİR

  

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 383-385
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428451

  PDF

e-Article

Text

 
         
         
 

Belleten, Cilt: LXXVIII, Sayı 282

  

T. Mikail P. DUGGAN

  Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 387-389
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428452

  PDF

e-Article Text 
         
         
 

İ. GEZGİN, Prehistorik Dönemden Hıristiyanlığa Kadar Sanatın Mitolojisi

  

Halil Mert ERDOĞAN

  Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 391-393
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428453

  PDF

e-Article Text 
         
         
 

A. Onur BAMYACI, Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos/Bozcaada, Kıyısal Kullanım ve Ticaret

  

Erkan KURUL

  Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 395-397
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428454

  PDF

e-Article Text 
         
         
  

J. MARCH, Klasik Mitler

 Merve SARILAR ÖZDEMİR

  Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: IV / Issue: 2 / pp. 399-401
Copyright 2014 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.201428455

  PDF

e-Article Text 
         
         
Yukarı Dön

 

Page Summary: Volume 4 Issue 2

Abstract: Volume 4 Issue 2

Keywords: