Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
minibanner5/1
MetinMJH V/1 Contents
  

Unesco Yaratıcı Kentler Ağı ile Antalya Kentinin Değerlendirilmesi

 

Edina AJANOVİC & Beykan ÇİZEL

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 1-16
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111365

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Yemen’in Kuzeyinde Osmanlı İdaresinin Yeniden Tesis Edilmesi ve Mekke Şerif Muavini Kıbrıslı Tevfik Paşa (1848-1851)

 

Durmuş AKALIN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 17-42
Telif Hakkı 2013 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111366

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Meslek Yüksekokullarında Verilen Turizm Eğitiminin Değerlendirilmesi: Bir Odak Grup Çalışması

 

Zeki AKINCI

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 43-59
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111367

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Matematik Öğretmenlerinin Ara Disiplinlere İlişkin Görüşleri

 Şule AKYOL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 61-75
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111368

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Rehber Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi

 

Soner ALTINKAYNAK - S. Gülfem ÇAKIR

 Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 77-87
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.

DOI 10.13114/MJH.2015111369

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Meme Kanserli Kadınlara Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Hastalarında ve Kendilerinde Gözledikleri Değişimi Belirlemek Amacıyla Geliştirilen Ölçeklerinin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması

 

Faik ARDAHAN - A. Hande ULUDAĞ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 89-100
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111370

 PDF

e-Article

Text 
        
        

2014 Yılı Knidos Sualtı Araştırmaları’nda Elde Edilen İlk Bulguların Değerlendirmesi

 

Erdoğan ASLAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 101-123
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111371

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Bilimlerde Düşünce Deneyleri

 

Mustafa Efe ATEŞ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 125-138
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
.
DOI: 10.13114/MJH.2015111372

 PDF

e-Article

Text 
        
        

İntihar Kavramının Çocuklar ve Ergenler Açısından Ele Alınması

 

Seda BAYRAKTAR

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 139-159
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111373

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Terör Yönetimi Kuramı (Dehşet Yönetimi Kuramı)

 

M. Berrin BULUT

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 161-174
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111374

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Eski Türkçeden Günümüze Yaşlılıkla İlgili Kelimeler

 

Ali CİN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 175-189
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111375

 PDF

e-Article

Text 
        
        

The Factors Effecting Reading Literacy in the Programme for International Students’ Achievement (PISA) 2009

 

Tolga COŞGUNER - Cem Oktay GÜZELLER

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 191-206
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111376

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Evaluation of the Development Characteristics of the 0 to 6 Year Old Children of Families Engaged in Seasonal Agricultural Work

 

Aylin DEMİRLİ YILDIZ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 207-220
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111377

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yetkinlik ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

 

Hale DERE ÇİFTÇİ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 221-241
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111378

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Artemiy Volınskiy’in Kazan Valiliği ve Başkurt Raporu

 

Leyla DERVİŞ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 243-250
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111379

 PDF

e-Article

Text 
        
        

That Light is not Bright’: Cosmos vs. Chaos in Stein’s Doctor Faustus Lights the Lights

 

Evrim ERSÖZ KOÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt IV / Sayı:1/ pp. 251-257
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111380

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Sources of Stress and the Coping Methods of Wheelchair Basketball Referees

 

Bahri GÜRPINAR

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 259-268
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015111381

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Burdur İlinde Doğal Anıt Örnekleri

 

Nurfeddin KAHRAMAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 269-280
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111382

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

‘Bildung’ from Pages to Screen: The Artist Figures in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man and Alan Parker’s The Wall

 

Orkun KOCABIYIK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 281-291
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111383

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Üniversite Öğrencilerinin Memnuniyet ve Beklentileri: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2012-2013

 

Gökhan V. KÖKTÜRK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 293-299
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111384

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Ariassos ve Kremna’da Gözlemlenen Su Sistemleri ve Sarnıçlar Hakkında Bir Değerlendirme

 

Mehmet KÜRKÇÜ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 301-311
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111385

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

The Use of the Internet and Web 2.0 Tools among EFL Instructors

 

Ahmet Gazi ÖZEL - Arda ARIKAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 313-325
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111386

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmenlerinin Güdüsel Desteklerine İlişkin Algıları ile Güdüsel İnançları Arasındaki İlişkiler

 

Neşe ÖZKAL - Cengiz ERDİK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 327-342
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111387

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Mikrofinans Programlarının Kadın Yoksulluğu ve Girişimciliği Üzerine Etkileri: Bir Araştırma ve Bir İşbirliği Modeli Önerisi

 

Gülfem TÖMEN - Fulya SARVAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 343-369
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111388

 PDF

e-Article

Text

 
        
        
        

Sosyal Bilgiler Lisans Programındaki Uygulamalı Derslere Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi

 

İhsan ÜNLÜ - Erol KOÇOĞLU - Alpaslan AY

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 371-386
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111389

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Hatay ve Osmaniye İllerinde Demir-Çelik Sanayi Kümelenmesi

 

Okan YAŞAR

 Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 387-412
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111390

 PDF

e-Article Text 
        
        

Schopenhauer ve Spinoza'da İnsan Bedeni ve Duygulanımları

 

Fatih YILDIZ

 Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Vol: V / Issue:1/ pp. 413-420
Copyright 2015 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
DOI: 10.13114/MJH.2015111391

 PDF

e-Article Text 
        
        
Yukarı Dön

Page Summary: Volume 5 Issue 1

Abstract: MJH Volume 5 Issue 1

Keywords: