Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
mjh10minibanner
MetinMJH V/2 Contents
  

Filozof (Φιλόσοφος), Sofist (Σοφιστής), Retor (Ῥήτωρ): II. Sofistik Dönemde Sınıflandırma Problemi

 

Elif AKGÜN KAYA

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 1-15
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214556
Received: 14.11.2015
Accepted: 23.11.2015

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Coğrafya İçerikli Ünitelerine İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)

 

Mustafa AKSU - Cemali SARI

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 17-36
Telif Hakkı 2013 © Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi.
DOI: 10.13114/MJH.2015214557
Received: 27.07.2015

Accepted: 03.08.2015

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

In Antalya: The Factors Causing People to Go to the Village Café, the Place of Origin Café and the Cafés of the City Center

 

Faik ARDAHAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 37-50
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214558
Received: 02.11.2015
Accepted: 06.11.2015

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Kilis İli Ağızlarında Şimdiki Zaman

 Hülya ARSLAN EROL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 51-59
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214559
Received: 21.10.2015
Accepted: 30.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Öğretmen Adaylarının Sosyal Kaygı Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

 

Bünyamin ATEŞ

 Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 61-70
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.

DOI 10.13114/MJH.2015214560
Received: 25.03.2015
Accepted: 01.04.2015

 

PDF

 e-Article Text  
        
        

Belgelerden Hareketle Bir Restitüsyon Denemesi: Kayseri Karakolhaneleri

 

Remzi AYDIN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 71-92
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214561
Received: 10.11.2015
Accepted: 13.11.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

I. Dünya Savaşı'nda Efsane Kruvazör Emden Mürettebatı’nın Yemen’e Varışları ve Osmanlı Devleti'ne Sığınmaları

 

İbrahim AYKUN - Yahya YEŞİLYURT

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 93-122
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214562
Received: 11.11.2015
Accepted: 16.11.2015

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Türk Modernleşmesi, Pozitivizm ve Sosyoloji

 

Bekir BALKIZ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 123-149
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
.
DOI: 10.13114/MJH.2015214563
Received: 06.10.2015
Accepted: 14.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Kutü’l-Amare Zaferi, Türk Şehitliği ve Şehitlik Arazisinin Hediye Edilmesine İlişkin Değerlendirmeler

 

Aydın BEDEN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 151-164
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214564
Received: 25.10.2015
Accepted: 30.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

The Higher Education System and the Field of Hospitality & Tourism Management: A Comparative Analysis between Turkey, Switzerland and Germany

 

Kadir ÇAKAR - Beykan ÇİZEL

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 165-177
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214565
Received: 02.09.2015
Accepted: 14.09.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Mezhep Farklılıklarının Evli Çiftlerin İlişkileri Üzerindeki Etkileri:Berlin-İstanbul Örneği

 

Bilge Deniz ÇATAK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 181-201
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214566
Received: 10.10.2015
Accepted: 16.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Ankara İlinde Bisiklet Kullanan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Senem ÇEYİZ - Funda KOÇAK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 203-221
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.201521456
Received: 01.08.2015
Accepted: 13.08.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

The Supernatural and the Real: Dreams, Myths, and Perceptions of Reality in Ben Okri’s The Famished Road

 

Aslı DEĞİRMENCİ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 223-237
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214568
Received: 10.09.2015
Accepted: 17.09.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

 

Gamze DİKMENLİ VARDAR - Mahmut SELVİ - Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 239-250
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214569
Received: 26.06.2015
Accepted: 30.06.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

The Remains from Late Antiquity and the East Roman Periods and their Location within the Lydian City of Philadelphia: New Comments

 

Orçun ERDOĞAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 251-274
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214570
Received: 03.11.2015
Accepted: 09.11.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Su Kenarında Sonsuzluk: Patara Liman Nekropolis’i Işığında Antik Limanlar ve Mezarlar İlişkisi Üzerine

 

Mustafa KOÇAK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt IV / Sayı:1 / sf. 275-285
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214571
Received: 23.10.2015
Accepted: 28.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası İlişkiler

 

Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 287-295
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities.
DOI: 10.13114/MJH.2015214572
Received: 02.10.2015
Accepted: 15.10.2015

 PDF

e-Article

Text 
        
        

Yaşlı Bireylerin Yaşamında Evcil Hayvanların Rolü

 

Deniz PAMUK

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 297-306
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214573
Received: 05.11.2015
Accepted: 11.11.2015

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

İzmir İli Nif Dağı Kazısı Buluntusu Altın Diademler

 

Müjde PEKER

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 307-312
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214574
Received: 10.11.2015
Accepted: 13.11.2015

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi

 

İpek PİRPİROĞLU - Mustafa DOĞRU

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 313-329
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214575
Received: 12.08.2015
Accepted: 24.08.2015

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri

 

Esra SARAÇ - Evren CAPPELLARO

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 331-349
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214576
Received: 28.10.2015
Accepted: 02.11.2015

 PDF

e-Article

Text

 
        
        

Fen Bilimleri Dersinde Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Tutum ve Başarıya Etkisi

 

Fatih ŞEKER- Hakan SERT

 

Mediterranean Journal of Humanities / Akdeniz İnsani Bilimler Dergis / Volume: V / Issue: 2 / pp. 351-363
Copyright 2015 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2015214577
Received: 29.08.2015
Accepted: 04.10.2015

 PDF

e-Article

Text

 
        
Yukarı Dön

Page Summary: Volume 5 Issue 2

Keywords: