Akdeniz Üniversitesi

mjh15minib
 

ok1 MJH VIII / 1 CONTENTS

  

Erkeklerde Benlik Kavramının Netliğinin Mutlak Gerçek İhtiyacı ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolünün İncelenmesi

 

Gizem AKCAN - Erdinç ÖZTÜRK

 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 1-21
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.379
 

PDF

e-Article

Text 
        
        

1833 Tarihli Nüfus Defterine Göre Üsküp Kazası nın Demografik Yapısı

 

Hatice AKIN ZORBA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 23-40
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.380

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Comparison of the Life Satisfaction Level of Recreational Choir Singers and Non-Choir Singers

 

Faik ARDAHAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 41-50
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.381

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

Point de Vue Interne du Diable au Corps de Raymond Radiguet

 

Songül ASLAN KARAKUL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 51-58
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.382

 PDFe-ArticleText  
        
        

Yutma: İnsanın Etolojik Geriliminde Bir Fenomenin Felsefesi

 

Çetin BALANUYE

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 59-65
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI
: 10.13114/MJH.2018.383

 PDFe-ArticleText  
        
        

Bursa Yeşil Cami ve Türbesi nin 1855 Depremi Sonrası Çizilmiş Planı ve Leon Parvillée Tarafından Gerçekleştirilen Onarımlar

 

Ayşe BUDAK

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 67-85
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.384

 PDFe-ArticleText  
        
        

Çocuk İstismarı Potansiyelini Yordayan Faktörlerin İncelenmesi

 

Gökçe CAN - Utku BEYAZIT

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 87-99
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.385

 PDF

e-Article

Text  
        
        

15. Yüzyılda Dâî Tarafından Yazılmış Manzum Bir Fütüvvetname

 

Ali CİN - Kübra AKÇAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 101-130
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.386

 PDF

e-Article

Text  
        
        

"What I Remember Clearly from our Conversations": Memory as the Method of Power Struggle in Michael Frayn s Copenhagen

 

Emine Seda ÇAĞLAYAN MAZANOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 131-146
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.387

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri

 

Gizem FINDIK - Bahar ÖZ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 147-164
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.388

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Baba Otoritesinin Yeniden Üretimi

 

Mehmet Fatih GÜLOĞLU

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 165-186
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.389

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

"Her Kahramanın bir Kodu Vardır": Westworld Dizisine Özne-İktidar-Gözetim Üçgeninden Bakmak

 

Ali GÜNDÜZ - Günnur ERTONG ATTAR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 187-201
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.
390

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Character is Fate: Henchard s Rise and Fall in The Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy

 

Ercan GÜROVA

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 203-212
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.391

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yeni Bir Toplumsal Düzenin Doğum Sancısı: İklim Adalet(sizliğ)i ve Hak Temelli Yaklaşımın Önemi

 

Merve Suzan ILIK BİLBEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 213-226
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI:
10.13114/MJH.2018.392

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Belleğin Mukavemeti, Hatırlama, Kültür ve Tarih Açısından Girit

 

M. Emir İLHAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 227-235
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.393

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Öz-Düzenlemelerinin İncelenmesi

 

Esin KAPLAN - Zehra CERTEL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 237-246
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.394

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hazırladıkları Etkinlik Planlarında Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanına Yer Verme Düzeyi

 

Emine KIZILTAŞ - Eren ERTÖR - Abdülhamit KARADEMİR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 247-257
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.395

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Aristophanes ve "Kadınlar Mecliste": Atina Demokrasisinin Fantastik Bir Değerlendirmesi

 

Deniz KUNDAKÇI

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 259-274
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.396

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Çoklu Boğulma Vakalarının İncelenmesi

 

İlkay ORHAN - Adnan TURGUT

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 275-283
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.397

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Sultan Ahmed Külliyesi İnşâsında Yeniden Yapılan Vakıf: İbrahim Paşa Sarayı

 

Aliye ÖTEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 285-308
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.398

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Differences in the Perception of Health among the Urban Poor Living in Two Squatter House Neighbourhoods in Ankara

 

Yelda ÖZEN - Helga RITTERSBERGER TILIÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 309-333
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
i

DOI: 10.13114/MJH.2018.399

 PDFe-Article

Text  
        
        

Miletos'tan Ele Geçen İnce Cidarlı Keramikler ve Üretim Yerleri Sorunu

 

Reyhan ŞAHİN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 335-353
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.400

 PDFe-Article

Text  
        
        

Akdeniz Adalarına Sürgün Edilen Kırım Hanları

 

Özge TOGRAL

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 355-366
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.401

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Osmanlı Sultanı III. Selim den Fransa Kralı XVI. Louis e Bir Nâme-i Humâyûn

 

Salih TUNÇ

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 367-378
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.402

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Ceza Sosyolojisi Açısından Türkiye de Ceza Adalet Politikaları ve Denetimli Serbestlik

 

Metin TÜRKMEN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 379-397
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.403

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Torun Bakım Faaliyetinin Bakım Sağlayıcı Büyükannelerin Sağlık Durumları Üzerindeki Etkisi

 

Sinem Burcu UĞUR

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 399-415
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities

DOI: 10.13114/MJH.2018.404

 PDF

e-Article

Text  
        
        

A Witty Stratagem for Love and Marriage: Oliver Goldsmith s She Stoops to Conquer, or the Mistakes of a Night

 

Kübra VURAL ÖZBEY

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 417-429
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.405

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Antoine Berman ın Çeviri Eleştirisi Modelinin "A Turkish Woman's European Impressions" Başlıklı Kitabın Türkçe Çevirisine Uygulanması

 

Büşra YAMAN

 

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Volume: VIII / Issue: 1 / p. 431-446
Copyright 2018 © Mediterranean Journal of Humanities
DOI: 10.13114/MJH.2018.406

 PDF

e-Article

Text  
        
        

 

Page Summary: Volume 8 Issue 1

Abstract: MJH 8/1

Keywords: