Akdeniz Üniversitesi
Header EN
HomeAboutCureentArchievePrinciplesSubmissionLinksNewsContactTürkçe
minibanner2019
 
ok1 MJH IX / 1 CONTENTS (June 2019)
  

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye Pomak Göçü

 Nimet Ayşe AKSOY
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 1-12
DOI: 10.13114/MJH.2019.442

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Büyük Veri: Sosyal Bilimler ile Eğitim Bilimlerinde Kullanımı ve Uygulama Alanları

 Gökhan AKSU - C. Oktay GÜZELLER
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 13-26
DOI:10.13114/MJH.2019.443

 

PDF

e-Article

Text 
        
        

Hekim Yazarlar: Hayal ve Hakikat’te Histerik Şiir ve Şifalı Roman

 C. Ceyhun ARSLAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 27-35
DOI:10.13114/MJH.2019.444

 

PDFe-Article

Text

  
        
        

Kompleks Problem Çözme Üzerine R Programı ile Bir Bibliyometrik Analiz

 Volkan AŞKUN - Rabia ÇİZEL
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 37-47
DOI:10.13114/MJH.2019.445

 PDFe-ArticleText  
        
        

An Assessment of Fathers’ Child Abuse Potential in Terms of Their History of Being Maltreated by Their Fathers

 Utku BEYAZIT - Aynur BÜTÜN AYHAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 49-56
DOI
:10.13114/MJH.2019.446

 PDFe-ArticleText  
        
        

Kaunos Demeter Kutsal Alanı: Kült Uygulamaları

 Mustafa BULBA
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 57-78
DOI:10.13114/MJH.2019.447

 PDFe-ArticleText  
        
        

Madness is Somewhere Else”: A Marcusian Reading of Rainer Maria Rilke’s Sonnets to Orpheus

 Nina CEMİLOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 79-92
DOI: 10.13114/MJH.2019.448

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Müellifi Bilinmeyen Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

 Ali CİN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 93-101
DOI: 10.13114/MJH.2019.449

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The Voice of the Unheard: Ian McEwan’s Nutshell as Cultural Criticism

 Funda CİVELEKOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 103-111
DOI: 10.13114/MJH.2019.450

 PDF

e-Article

Text  
        
        

The Apocalyptic Chronotope in “Farewell to the Master” and The Day the Earth Stood Still

 Züleyha ÇETİNER ÖKTEM
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 113-126
DOI:10.13114/MJH.2019.451

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Türkiye Selçuklu Emiri Celâleddin Karatay ve Antalya Dârü’s-Sülehâsı

 Mahmut DEMİR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 127-140
DOI: 10.13114/MJH.2019.452

 PDF

e-Article

Text 
        
        

.

Köyde Rekreasyon Engelleri Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

 Nazlı Deniz ÖZ - Faik ARDAHAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 141-151
DOI:10.13114/MJH.2019.453

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Theory of Mind in Action: Use of Mental State Understanding in Social Interactions

 Ceymi DOENYAS
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 153-160
DOI:10.13114/MJH.2019.454

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Gazzâli Hakkındaki Bazı Yargıların, Ön Yargı Olmak Bakımından Denetimi

 

Ayşegül DOĞRUCAN - Emrullah ZORLU

 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 161-170
DOI:
10.13114/MJH.2019.455

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Yozgat İli Aydıncık İlçesinde Yapılan Kültür Varlıklarını Korumaya Yönelik Toplumsal Bilinç Düzeyi Araştırması

 

Ebubekir GÜNGÖR - Mustafa KOÇANCI - Alper MUMYAKMAZ - Hacer SANCAKTAR - Pınar SERDAR DİNÇER

 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 171-186
DOI:10.13114/MJH.2019.456

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Bağlanma Örüntüleri ve Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Eşe Yönelik Kişilerarası Şemaların Aracı Yolu

 Fatma Mahperi HEKİMOĞLU - Sait ULUÇ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 187-199
DOI:10.13114/MJH.2019.457

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Hasan Ali Toptaş’ın Dünya Bir Gülnida Hikâyesinde Çoklu Benlik Sarmalında Kadının Varoluş Problemi

 Oğuzhan KARABURGU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 201-207
DOI:10.13114/MJH.2019.458

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Beslenme Odağında Sağlık Krizi Health Crisis in the Focus of Nutrition

 Esra KARAKUŞ UMAR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 209-221
DOI:10.13114/MJH.2019.459

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

 

Kızbes Meral KILIÇ

 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 223-240
DOI: 10.13114/MJH.2019.460

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Zikzak: Bir Ortaçağ Motifinin Anadolu Yansımaları

 Emre KOLAY - Orçun ERDOĞAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 241-256
DOI:10.13114/MJH.2019.461

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Orta Asya Türk Topluluklarında Kadim Bir Bozkır Geleneği: Baranta

 Coşkun KUMRU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 257-265
DOI: 10.13114/MJH.2019.462

 PDFe-Article

Text  
        
        

Kayseri/Pınarbaşı’nda Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-45) Köy Okulları

 Yıldıray ÖZBEK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 267-286
DOI: 10.13114/MJH.2019.463

 PDFe-Article

Text  
        
        

Siyasal Katılım ve İfade Özgürlüğü Bağlamlarında Demokrat Parti İkinci Büyük Kongresi (20-25 Haziran 1949)

 Alpaslan ÖZTÜRKCİ
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 287-299
DOI: 10.13114/MJH.2019.464

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Görme Engelli Bireylerin Depresif Belirtilerine Yönelik Psikodrama Temelli Grup Uygulaması

 Deniz ŞARLAK - Erdinç ÖZTÜRK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 301-314
DOI: 10.13114/MJH.2019.465

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Ebeveynlik ve Dijital Medya: Anneliğe İlişkin Yaratılan Yeni Temsiller ve Dayanışma Örüntüleri

 Meral TİMURTURKAN
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 315-333
DOI: 10.13114/MJH.2019.466

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Pap Uygulamalarının Genç Erkek Futbolcularda Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 Bülent TURNA - Buğra GENÇTÜRK - Yücel BULDUK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 335-347
DOI: 10.13114/MJH.2019.467

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Erken Evlilikler: Ağrı Örneği

 Meyrem TUNA UYSAL - Gizem TAN EREN - Esma ŞİMŞEK
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 349-375
DOI: 10.13114/MJH.2019.468

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Phrygia’dan Bir Grup Yeni Mezar Steli

 Hüseyin UZUNOĞLU
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 377-385
DOI: 10.13114/MJH.2019.469

 PDF

e-Article

Text  
        
        

Fotoğrafların Işığında Eski Tavşanlı İstasyon Yolcu Binası ve Diğer Tescilli İstasyon Yapılarının Mimari Özelliklerinin Değerlendirilmesi

 Sibel YARAR
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 387-400
DOI:10.13114/MJH.2019.470

 PDF e-Article Text  
        
        

A Study on Frodo’s Quest within the Framework of Joseph Campbell’s Monomyth

 Mehmet Galip ZORBA
 

Mediterranean Journal of Humanities / Volume: IX / Issue: 1 / p. 401-416
DOI:10.13114/MJH.2019.471

 PDF e-Article Text